Uwaga! Nowy nabór wniosków od 2 stycznia do 6 marca 2020 roku!

---

Aż 52 wnioski wpłynęły na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie". Specjalnie powołana komisja zweryfikowała je pod względem formalnym i merytorycznym.

Biorąc pod uwagę środki przeznaczone na realizację programu w 2019 roku oraz wymogi regulaminu, komisja pozytywnie zaopiniowała do zawarcia umowy 49 wniosków, zgodnie z załączoną listą rankingową (do pobrania poniżej) na łączną kwotę dofinansowania 242.817,21 zł.

Po terminie wpłynęły 4 wnioski, które zostaną rozpatrzone w lipcu, po zakończeniu podpisywania umów i zweryfikowaniu wolnej kwoty środków zarezerwowanych w budżecie miasta Gniezna.

Realizacja programu pozwoli na zlikwidowanie 127 stałych źródeł ciepła na paliwo stałe (tzn. kopciuchów) w 71 lokalach i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

  Lista rankingowa 2019

  Lista rankingowa 2019 - wnioski po terminie

  Uchwała wraz z wzorem wniosku

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM