2019:

Zarządzenie Nr WAK.K.0050.92.2019 Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Ul. Cierpięgi, ul. Jeziorna..

Komunikat dotyczący przetargu na sprzedaż lokalu Ul. Sienkiewicza 22/4A

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Gnieźnie, w rejonie ulicy E. Orzeszkowej, stanowiących własność Miasta Gniezna, zapisanych w księdze wieczystej PO1G/00033499/9. WK.N.6840.16.2018.

Zarządzenie Nr WAK.K.0050.87.2019 Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie. Ul. Sienkiewicza 22.

Zarządzenie Nr 0050.85.2019 Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Zarządzenie Nr WAK.K 0050.83.2019 Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie. Ul. Garbarska 6.

Zarządzenie Nr WAK.K 0050.81.2019 Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie. Ul. Armii Krajowej.

Zarządzenie Nr WAK.K 0050.78.2019 Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie. Ul. Mieszka I, Kaszarska, Armii Krajowej, Wiosenna, 17 Dywizji Piechoty.

Zarządzenie Nr WAK.K 0050.76.2019 Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie. Ul. Garbarska 6.

Zarządzenie Nr WAK.K 0050.75.2019 Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie. Ul. Warszawska 33.

Zarządzenie Nr WAK.K 0050.74.2019 Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie. Ul. Grzybowo 15

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM