Komunalny lokal użytkowy, położony na parterze, w podwórzu budynku przy ul. Farnej 2 w Gnieźnie. Powierzchnia lokalu wynosi 28,86 m2. Wyposażony został w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną.

W celu dokonania oględzin lokalu oraz zapoznania się ze stanem technicznym, należy kontaktować się z administratorem Panem Krzysztofem Królem pod nr tel. 61 424 58 40.

Szczegółowych informacji na temat warunków najmu udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta i Gospodarki w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Lecha 6 w Gnieźnie (I piętro, pokój nr 41) lub pod nr telefonu 61 426 04 47.


Lokal użytkowy przy ul. Farnej 2

Wniosek na najem lokalu

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM