Komunalny lokal użytkowy, położony w piwnicy budynku przy ul. Staszica 12A w Gnieźnie. Powierzchnia lokalu wynosi 116,29 m2. Wyposażony został w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania sieciowego.

 Lokal użytkowy przy ul Staszica [300x179]

W celu dokonania oględzin lokalu oraz zapoznania się ze stanem technicznym, należy kontaktować się z administratorem Panem Krzysztofem Królem pod nr tel. 61 424 58 40.

Szczegółowych informacji na temat warunków najmu udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta i Gospodarki w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Lecha 6 w Gnieźnie (I piętro, pokój nr 41) lub pod nr telefonu 61 426 04 47.

Oferta na najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM