NIEZBĘDNIK WYBORCY: wybory władz Gniezna 2018-2023 (listy kandydatów, podział na okręgi, siedziby obwodowych komisji wyborczych).


Pozostałe pliki:

Wytyczne PKW dla obwodowych komisji ds. przeprowadzenia głosowania
Wytyczne PKW dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania (1)


Komunikat w sprawie szkolenia dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Miasta Gniezna oraz kandydatów na prezydenta Miasta Gniezna

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 września 2018 r w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Komunikat Prezydenta Miasta Gniezna w sprawie spotkania dotyczącego podziału miejsc przeznaczonych na umieszczanie materiałów dotyczących prezentacji kandydatów.

Uchwala PKW w sprawie powoływania Obwodowych Komisji Wyborczych
Uchwala PKW w sprawie powoływania Terytorialnych Komisji Wyborczych

Uchwała Nr LVIII/651/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib na obszarze Miasta Gniezna
Uchwała Nr LVIII/652/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie : utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej i domu pomocy społecznej na obszarze Miasta Gniezna dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyboru prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gniezna z 27 sierpnia 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych, ich granic i numerów
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych i powyżej 75. roku życia

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków Terytorialnych Komisji Wyborczych
Wzór zgłoszenia na członków obwodowej komisji wyborczej ds.ustalenia wyników głosowania w obwodzie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gniezna o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 października 2018 r.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM