EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Miasto Gniezno ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków proszę o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w terminie do 30 września 2018 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie (Wydział Ochrony Środowiska - Referat ds. Zagospodarowania Odpadów, pokój nr 02, 03), na stronie internetowej www.gniezno.eu w zakładce Ochrona Środowiska.
Wypełnione druki prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, pocztą na adres: Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6 62-200 GNIEZNO.


Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. .U.2018, poz. 1454).

 

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM