Uchwały antysmogowe

Na terenie całego województwa wielkopolskiego od 1 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać Uchwały Antysmogowe, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu.

Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.umww.pl

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie

Poradnik antysmogowy

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM