Logo Traktu Królewskiego w Gnieźnie

> Aktulaności na temat Traktu na oficjalnym facebookowym profilu: http://fb.com/TraktKrolewskiGniezno


Posągi królów, postaci z piastowskich legend, edukacyjne makiety oraz tablice informacyjne czy infokioski już wkrótce zaczną pojawiać się na ulicach Gniezna. „Przewodnikiem” pomiędzy poszczególnymi elementami powstającego Traktu Królewskiego będą skierowane do najmłodszych turystów rzeźby królików, nawiązujące do najważniejszych momentów z historii miasta. Umowy na wykonanie odlewów i infrastruktury towarzyszącej Miasto Gniezno podpisało 5 stycznia 2018. Całość inwestycji ma zostać zrealizowana do końca listopada 2018 r.

Koncepcja Traktu Królewskiego zakłada poprowadzenie trasy łączącej najciekawsze zabytki i miejsca Gniezna, prowadząc turystów również do rzadziej odwiedzanych do tej pory zabytków, takich jak kościoły św. Jana Chrzciciela i św. Wawrzyńca, Park Miejski, czy secesyjne kamienice centrum miasta.

Trasa zostanie wyposażona w system informacji na temat znajdujących się na trasie zabytków, oraz podkreślać stołeczność Gniezna przez prezentowanie najważniejszych piastowskich legend, a także sylwetek pierwszych pięciu polskich królów, koronowanych w miejscowej katedrze.

Całość spina postać królika-przewodnika, który ma zachęcać do odwiedzenia Traktu również rodziny z dziećmi (etymologia polskiego słowa „królik” związana jest z słowem „król” w języku niemieckim). Królik pojawi się również w oprowadzającej po szlaku mobilnej aplikacji „Królika Goń!”.

Inwestycja pozwoli na rozszerzenie zakresu i poprawę jakości oferty turystycznej Gniezna, a także oferty kulturalnej, bowiem jako nowy produkt turystyczny, Trakt służył będzie również wzmocnieniu oferty dużych imprez kulturalnych promujących piastowską historię Pierwszej Stolicy Polski (np. „Koronacja Królewska”).

Wizerunki królów, królików oraz legend w kwietniu ubiegłego roku wybrał sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. Stanisława Radwańskiego – artysty rzeźbiarza i rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zwycięskie projekty autorstwa Rafała Nowaka (królowie), Macieja Jagodzińskiego-Jagenmeera (króliki) oraz Jarosława Boguckiego (legendy), wraz z 4 makietami edukacyjnymi odlane zostaną w brązie przez wybraną w przetargu pracownię Brązart z Pleszewa. Infrastrukturę towarzyszącą, w ramach której zostaną wykonane m.in. prace brukarskie, podświetlenie pomników, tzw. mała infrastruktura czy zieleń, wykona firma Niko z Gniezna.

Pierwsze rzeźby w marcu lub kwietniu

Pierwsze rzeźby, instalowane w lokalizacjach pozbawionych zieleni, przy sprzyjającej pogodzie mogą pojawić się na ulicach już w marcu. Największą inwestycją towarzyszącą posadowieniu elementów traktu będzie z pewnością przebudowa skrzyżowania ulic Łubieńskiego i Dąbrówki, które w miejscu dotychczasowej wysepki zyska nowy skwer, na którym obok posągu króla Bolesława Śmiałego pojawią się ławki, kosze na śmieci oraz zieleń. Nowy gnieźnieński produkt turystyczny uzupełnią papierowy przewodnik i aplikacja mobilna na smartfony.

Łączny koszt  Traku to 3 498 100 zł, z czego 2 149 939 zł to środki pozyskane w ramach projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Rozmieszczenie elementów Traktu Królewskiego:

Rzeźby królów

 • rzeźba króla Przemysła II - park im. R. Kaczorowskiego
 • rzeźba króla - Bolesława Śmiałego - teren (wysepka) pomiędzy ul. Dąbrówki i ul. Łubieńskiego
 • rzeźba króla Mieszka II - teren przy rondzie im. Chrztu Polski (skrzyżowaniu ul. Kilińskiego i Krzywe Koło)
 • rzeźba króla Bolesława Chrobrego - na ul. Chrobrego, przy Starym Ratuszu
 • rzeźba króla Wacława II Czeskiego - teren targowiska przy ul. Plac 21 Stycznia

 

Rzeźby królików

 • postać „Królika” Kolejarza - skwer przy ul. Pocztowej i ul. Chrobrego
 • postać „Królika” Hokeisty - teren parku im. gen. W. Andersa – skwer przy stawku
 • postać „Królika” Żołnierza Pruskiego - ul. Sobieskiego - przy wejściu do budynku szkoły (LO III – dawne koszary pruskie)
 • postać „Królika” - Powstańca Wielkopolskiego - ul. Chrobrego przy teatrze – narożnik skweru
 • postać „Królika” Murarza - ul. Grzybowo przy ul. Dąbrówki
 • postać „Królika” Medyka - ul. św. Jana przy Szkole
 • postać „Królika” po napoleońsku - ul. św. Wojciecha – wejście do Doliny Pojednania
 • postać „Królika” Skryby - ul. Franciszkańska. – między kościołem Franciszkanów a dawnym
 • więzieniem
 • postać „Królika” Woja Piastowskiego - ul. Łaskiego. – przy wejściu na pl. św. Wojciecha
 • postać „Królika” Bogatego kupca - dziedziniec I LO
 • postać „Królika” Strażaka - al. Ks. Zientarskiego. – na skwerku
 • postać „Królika” Rajcy Miejskiego - narożnik ul. św. Wawrzyńca przy ul. Stromej
 • postać „Królika” Żużlowca - ul. Zielony Rynek. – wyjazd w kierunku podziemnego parkingu
 • postać „Królika” Szofera - narożnik ul. Warszawska przy ul. Zielony Rynek
 • postać „Królika” Degustatora - narożnik Rynku przy ul. Chrobrego

 

Legendy

 • rzeźba ilustrująca legendę o Lechu - teren nad jeziorem Jelonek Park Piastowski. – przy zejściu z ul. Poznańskiej (widok na Katedrę)
 • rzeźba ilustrująca legendę o Piaście Oraczu - teren parku im. gen. W. Andersa – w skarpie przy kaskadzie wodnej i grotach

 

Makiety

 • makieta z brązu - Katedra makieta z brązu. - narożnik ul. Tumska, naprzeciw wlotu w ul. Kolegiaty (przy księgarni archidiecezjalnej).
 • makieta z brązu - Wzgórze Lecha skwer im. Miasta Speyer
 • makieta z brązu - Miasto lokacyjne narożnik Rynku przy ul. Farnej
 • makieta z brązu - Współczesny układ urbanistyczny- narożnik ul. Chrobrego przy ul. Mieszka I

 

Interaktywne infokioski

 • budynek dworca PKP,
 • narożnik ul. Chrobrego i Łubieńskiego (przystanek autobusowy),
 • Plac św. Wojciecha (przy parkingu turystycznym).

 

Tablice informacyjne

 • teren parku im. gen. W. Andersa przy ul. Sobieskiego – przy wejściu do parku (po prawej stronie),
 • nowopowstały skwer pomiędzy ul. Dąbrówki i ul. Łubieńskiego,
 • Park Piastowski – przy auli I LO,
 • Park Piastowski przy Jeziorze Jelonek – obok wyspy,
 • narożnik ul. św. Wawrzyńca przy ul. Stromej,
 • teren targowiska przy ul. Plac 21 Stycznia,
 • na ul. Rzeźnickiej,
 • teren przy rondzie im. Chrztu Polski (skrzyżowanie ul. Kilińskiego i Grzybowo).

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM