Logo Traktu Królewskiego w Gnieźnie

> Aktulaności na temat Traktu na oficjalnym  profilu: http://fb.com/TraktKrolewskiGniezno

> Galeria zdjęć


Posągi 5 pierwszych królów Polski, postaci z 2 piastowskich legend, 4 edukacyjne makiety oraz 8 tablic informacyjnych i 3 interaktywne infokioski utworzyły w 2018 roku nowy szlak turystyczny w Pierwszej Stolicy Polski. „Przewodnikiem” pomiędzy poszczególnymi elementami Traktu Królewskiego w Gnieźnie jest 15 rzeźb królików, nawiązujących do najważniejszych momentów i postaci z dziejów miasta. Poznać historie, do których nawiązują poszczególne elementy szlaku, turysta może również samodzielnie: pomóc w tym może bezpłatny przewodnik, dostępny w Informacji Turystycznej, lub bezpłatna aplikacja „Królika Goń” , dostępna na telefony z Androidem lub iOS. Trakt Królewski to idealna atrakcja na weekendowy wypad z rodziną.
Zrealizowany przez Miasto Gniezno szlak jest częścią projektu prowadzonego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Koncepcja Traktu Królewskiego zakładała poprowadzenie trasy łączącej najciekawsze zabytki i miejsca Pierwszej Stolicy Polski, tak by turyści odwiedzający najciekawsze zabytki Wielkopolski (wśród których perłą jest gnieźnieńska katedra), docierali również do tych rzadziej do tej pory odwiedzanych, takich jak kościoły św. Jana Chrzciciela i św. Wawrzyńca, Park Miejski, dawne koszary Pruskie, czy secesyjne kamienice centrum miasta.

Całość spina postać królika-przewodnika, który ma zachęcać do odwiedzenia Traktu również rodziny z dziećmi (etymologia polskiego słowa „królik” związana jest z słowem „król” w języku niemieckim). Królik pojawia się również w oprowadzającej po szlaku mobilnej aplikacji „Królika Goń”. Dzięki niej, spacer po szlaku to również edukacyjna gra miejska, dla ludzi w każdym wieku.

Pierwsze prace nad Traktem Królewskim rozpoczął na początku 2015 roku nowy Prezydent Miasta Gniezna, Tomasz Budasz, widząc potrzebę lepszego wykorzystania potencjału turystycznego Pierwszej Stolicy Polski. Do prac nad projektem autorstwa Piotra Wiśniewskiego, Pełnomocnika Prezydenta ds. Kultury, powołano zespół, którego prace koordynował Zastępca Prezydenta, Michał Powałowski. Dzięki włączeniu w szerszy projekt pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” prowadzonego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną, na wykonanie elementów Traktu Królewskiego udało się pozyskać ponad 2,1 mln złotych z Unii Europejskiej.

Wizerunki królów, królików oraz legend w kwietniu 2017 roku wybrał sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. Stanisława Radwańskiego – artysty rzeźbiarza i rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zwycięskie projekty autorstwa Rafała Nowaka (królowie), Macieja Jagodzińskiego-Jagenmeera (króliki) oraz Jarosława Boguckiego (legendy), wraz z 4 makietami edukacyjnymi zostały odlane w brązie przez wyłonioną w przetargu pracownię Brązart z Pleszewa. Infrastrukturę towarzyszącą, w ramach której wykonano m.in. prace brukarskie, podświetlenie pomników, tzw. małą infrastrukturę czy zieleń, wykonała firma Niko z Gniezna. Drogą przetargu wyłoniono także wykonawców infokiosków i aplikacji mobilnej (Mobile MS), tablic informacyjnych (Feniks). Treści przewodnika, tablic i aplikacji, w konsultacji z Wydziałem Promocji i Kultury wykonała firma Twórcza 10.

Pierwsze rzeźby zaczęły pojawiać się na ulicach Gniezna jeszcze pod koniec marca 2018 r. Największą inwestycją towarzyszącą posadowieniu elementów traktu jest z pewnością przebudowa skrzyżowania ulic Łubieńskiego i Dąbrówki, które w miejscu dotychczasowej wysepki zyskało nowy skwer, z posągiem króla Bolesława Śmiałego.

Łączny koszt Traktu oraz infrastruktury towarzyszącej to 4 185 750 zł, z czego 2 149 939 zł na wykonanie rzeźb to środki pozyskane w ramach projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu, w ramach którego realizowane lub rewitalizowane są różne atrakcje turystyczne Wielkopolski, jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna.

Kontakt w sprawie Traktu: Wydział Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, tel. 61 4260435, mail: damazy.gandurski@gniezno.eu lub monika.fifer@gniezno.eu

Rozmieszczenie elementów Traktu Królewskiego:

Mapa Traktu Królewskiego

Rzeźby królów

 • rzeźba króla Bolesława Chrobrego – ul. Chrobrego, przy Starym Ratuszu
 • rzeźba króla Mieszka II – teren przy rondzie im. Chrztu Polski (skrzyżowanie ul. Kilińskiego i Grzybowo)
 • rzeźba króla Bolesława Śmiałego – skwer przy ul. Dąbrówki i ul. Łubieńskiego
 • rzeźba króla Przemysła II – park im. R. Kaczorowskiego (naprzeciw dworca PKP)
 • rzeźba króla Wacława II Czeskiego – teren targowiska przy Placu J. Piłsudskiego

Rzeźby królików

 • postać „Królika” Kolejarza – skwer przy ul. Pocztowej i ul. Chrobrego
 • postać „Królika” Hokeisty – teren parku im. gen. W. Andersa – przy alejce od strony Gimnazjum nr 2
 • postać „Królika” Żołnierza Pruskiego – ul. Sobieskiego – przy wejściu do budynku III LO
 • postać „Królika” Powstańca Wielkopolskiego – ul. Chrobrego, przy teatrze
 • postać „Królika” Murarza – ul. Grzybowo, przy ul. Dąbrówki
 • postać „Królika” Medyka – ul. św. Jana, przy Szkole Podstawowej nr 1
 • postać „Królika” Napoleona – ul. św. Wojciecha – przy wejściu do Doliny Pojednania
 • postać „Królika” Skryby – ul. Franciszkańska – między kościołem Franciszkanów a dawnym więzieniem
 • postać „Królika” Woja Piastowskiego – ul. Łaskiego – przy wejściu na pl. św. Wojciecha
 • postać „Królika” Bogatego kupca – dziedziniec I LO
 • postać „Królika” Strażaka – al. Ks. Zientarskiego, nad jez. Jelonek
 • postać „Królika” Rajcy Miejskiego – narożnik ul. św. Wawrzyńca i ul. Stromej
 • postać „Królika” Żużlowca – na łuku pomiędzy Zielonym Rynkiem, a Pl. Piłsudskiego
 • postać „Królika” Szofera – narożnik ul. Warszawskiej i ul. Rzeźnickiej
 • postać „Królika” Degustatora – narożnik Rynku, przy ul. Chrobrego

Legendy

 • rzeźba ilustrująca legendę o Lechu – Park Piastowski nad jez. Jelonek – przy zejściu z ul. Poznańskiej (widok na Katedrę)
 • rzeźba ilustrująca legendę o Piaście Oraczu – Park im. gen. W. Andersa – w skarpie przy kaskadzie wodnej i grotach

Makiety

 • makieta z brązu – Katedra – narożnik ul. Tumska (przy księgarni archidiecezjalnej)
 • makieta z brązu – Wzgórze Lecha – skwer im. Miasta Speyer
 • makieta z brązu – Miasto lokacyjne – narożnik Rynku, przy ul. Farnej
 • makieta z brązu – Współczesny układ urbanistyczny – narożnik ul. Chrobrego przy ul. Mieszka I

Interaktywne infokioski

 • budynek dworca PKP
 • narożnik ul. Chrobrego i Łubieńskiego (przy przystanku autobusowym)
 • Plac św. Wojciecha (przy parkingu turystycznym)

Tablice informacyjne

 • teren parku im. gen. W. Andersa przy ul. Sobieskiego – przy wejściu do parku
 • skwer przy ul. Dąbrówki i ul. Łubieńskiego
 • Park Piastowski – przy auli I LO
 • Park Piastowski przy jez. Jelonek – przy schodach prowadzących do I LO i MPPP,
 • narożnik ul. św. Wawrzyńca i ul. Stromej
 • teren targowiska przy Placu J. Piłsudskiego
 • na deptaku na ul. Chrobrego
 • teren przy rondzie im. Chrztu Polski (skrzyżowanie ul. Kilińskiego i Grzybowo).
 

 

Trakt Królewski w Gnieźnie

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM