Od 1 stycznia 2018 roku na terenie Miasta Gniezna Obowiązują nowe zasady, dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. Informujemy, że pracownicy Spółki Urbis dostarczają dla zabudowy jednorodzinnej osobom, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów, pojemniki koloru brązowego na odpady BIO oraz worki koloru niebieskiego na Papier. Szczegółowe informacje o nowych zasadach segregacji przedstawia ulotka.

Zasady segregowania - zabudowa jednorodzinna Zasady segregowania - zabudowa wielorodzinna

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Gniezna

Załącznik do deklaracji

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM