Najważniejsze zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2020 r.

NIE SEGREGOWAŁEŚ – MUSISZ, JEŚLI CHCESZ UNIKNĄĆ KARY
OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW!

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI: 24 zł/os miesięcznie

MOŻLIWE ZNIŻKI:

  • w wysokości 5 zł miesięcznie od mieszkańca posiadającego Kartę Dużej Rodziny,

  • w wysokości 2 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, kompostującego bioodpady w kompostowniku przydomowym (w przypadku chęci skorzystania z ulgi, należy złożyć nową deklarację)

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku segregacji śmieci, będzie płacił podwyższoną stawkę opłaty. Stawka jest dwukrotnością ustalonej miesięcznej opłaty za odpady komunalne na 1 mieszkańca bez uwzględnienia zniżek – 48 zł.

jak segregowac [226x226] harmonogram [226x226]

Różnorodne informacje o gospodarce odpadami, segregacji, wpływie na środowisko znajdują się również na stronie Ministerstwa Klimatu naszesmieci.mos.gov.pl

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Gniezna

  Wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM