Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Tytuł projektu: „Rozwój poprzez rewitalizację” Strategiczne kierunki odnowy społeczno-gospodarczej i urbanistycznej Gniezna w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gniezna 2016+ (LPR 2016+).

Logotypy

Projekt realizowany w okresie: od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016 roku. Beneficjentem projektu była Gmina Miasto Gniezno.

Efekty realizacji projektu: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gniezna na okres 2017-2022.

Wartość projektu: 39.981,00
Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 35.983,00 zł

Rozwój poprzez rewitalizację Rozwój poprzez rewitalizację Rozwój poprzez rewitalizację Rozwój poprzez rewitalizację

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM