Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, poddziałanie 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”.

Logotypy

Projekt realizowany był od 25 maja 2016 do 28 października 2016 roku. Beneficjentem projektu była Gmina Miasto Gniezno.

Główny cele projektu:
- poprawa warunków infrastruktury przedszkolnej na terenie Gniezna poprzez inwestycję w infrastrukturę niezbędną dla uruchomienia 90 nowych miejsc edukacji przedszkolnej dla trzy- i czterolatków;
- wsparcie 2 obiektów infrastruktury przedszkolnej (Przedszkole nr 12 „Plastusiowo”, Przedszkole nr 6 „Polne Kwiaty”);

Efekty realizacji projektu:
- liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej: 284 osoby.

Wartość projektu: 1 994 992,16 złotych.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 987 850,42 złotych.


Przystosowanie architektoniczno-budowlane pomieszczeń na Przedszkole nr 6 i 12 w Gnieźnie wraz z zagosp Przystosowanie architektoniczno-budowlane pomieszczeń na Przedszkole nr 6 i 12 w Gnieźnie wraz z zagosp Przystosowanie architektoniczno-budowlane pomieszczeń na Przedszkole nr 6 i 12 w Gnieźnie wraz z zagosp Przystosowanie architektoniczno-budowlane pomieszczeń na Przedszkole nr 6 i 12 w Gnieźnie wraz z zagosp Przystosowanie architektoniczno-budowlane pomieszczeń na Przedszkole nr 6 i 12 w Gnieźnie wraz z zagosp

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM