Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 8 „Edukacja”, działanie 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, poddziałanie 8.1.1 „Edukacja przedszkolna”.

Logotypy

Projekt realizowany był od 1 lipca 2016 do 31 sierpnia 2017 roku. Beneficjentem projektu była Gmina Miasto Gniezno. Realizatorzy projektu: Przedszkole nr 12 „Plastusiowo”, Przedszkole nr 6 „Polne Kwiaty”.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej dla dziewięćdziesięciorga trzy- i czterolatków z Miasta Gniezna poprzez utworzenie i działalność 4 nowych oddziałów w 2 gnieźnieńskich przedszkolach: Przedszkolu nr 12 i Przedszkolu nr 6, w okresie od 1.07.2016 do 31.08.2016 roku. Projekt odpowiadał na potrzebę, jaką był brak miejsc w przedszkolach, a także oferowanie form nauczania zgodnych z podstawą programową.

Efekty realizacji projektu:
- powstanie 4 nowych oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Gniezna, w rezultacie powstanie dziewięćdziesięciu dodatkowych miejsc w gnieźnieńskich przedszkolach oraz ich funkcjonowanie,
- umożliwienie dziewięćdziesięciorgu dzieciom trzy- i czteroletnim skorzystanie z edukacji przedszkolnej,
- zauważalny rozwój umiejętności dziewięćdziesięciorga dzieci, w tym niepełnosprawnych.

Wartość projektu: 1000641,96 złotych.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 850545,66 złotych. 

Ja też chcę być przedszkolakiem! Ja też chcę być przedszkolakiem! Ja też chcę być przedszkolakiem! Ja też chcę być przedszkolakiem! Ja też chcę być przedszkolakiem!

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM