Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa: 8 „Społeczeństwo informacyjna – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, działanie: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion”.

Logotypy

Projekt realizowany był od 1 maja 2011 do 31 marca 2015 roku. Beneficjentem projektu jest Miasto Gniezno.

Głównym celem projektu jest zakup specjalistycznych komputerów wraz z oprogramowaniem, zapewnienie dostępu do Internetu oraz zrealizowanie cyklu szkoleń dla 50 osób niepełnosprawnych (niewidomych i niedowidzących) z terenu Miasta Gniezna. Dzięki projektowi 50 osób niedowidzących i niewidomych zamieszkałych w Gnieźnie otrzymało 50 zestawów sprzętu komputerowego (odpowiednio przystosowanego do obiektywnych i subiektywnych ograniczeń wynikających z inwalidztwa wzroku) wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, uczestniczyło w bezpłatnych szkoleniach z zakresu podstawowej obsługi komputera, a także ma zapewniony dostęp do sieci Internet.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:
- liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do internetu – 50 szt.
- liczba zakupionych zestawów komputerowych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i dostępem do Internetu odpowiednio przystosowanych do obiektywnych i subiektywnych ograniczeń wynikających z inwalidztwa wzroku – 50 szt.
- liczba przeprowadzonych szkoleń, zapewnianiających kwalifikacje komputerowe niezbędne do ich zdiagnozowanych potrzeb oraz ograniczeń spowodowanych inwalidztwem – 50 szt.

Wartość projektu: 1 609 200,00 złotych.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 609 200,00 złotych.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM