Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa: 8 „Społeczeństwo informacyjna – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, działanie: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion”.

Logotypy

Projekt realizowany był od 2 września 2013 do 30 czerwca 2015 roku. Beneficjentem projektu było Miasto Gniezno. Partnerzy w projekcie: Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Głównym celem projektu było przekazanie Beneficjentom Ostatecznym (BO): 180 osobom – zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, nabycie przez BO umiejętności korzystania z komputera i Internetu oraz zapewnienie dostępu do Internetu w czasie trwania projektu i przez kolejne 5 lat po jego zakończeniu (do 30 czerwca 2020 roku).

Efekty rzeczowe realizacji projektu:
- liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do internetu – 180 szt.
- Liczba zakupionych zestawów komputerowych – 200 szt.
- Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizy studyjnych – 600 szt.
- Liczba jednostek sektora publicznego podległych Wnioskodawcy, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu – 5 szt.

Wartość projektu: 1 365 400,00 złotych.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 365 400,00 złotych.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM