Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 6 „Turystyka i środowisko kulturowe”, działanie 6.1 „Turystyka” Schemat II Promocja i informacja turystyczna.

Projekt realizowany był od 1 lutego 2011 do 20 grudnia 2012 roku. Beneficjentem projektu była Gmina Miasto Gniezno. Partnerami projektu były: Instytut Kultury Europejskiej UAM, Muzeum Początków Państwa Polskiego we współpracy z Towarzystwem Żużlowym „Start Gniezno” oraz Lokalną Organizacją Turystyczną „Szlak Piastowski”.

Główny cele projektu:
- promocja Gniezna, jako miejsca przeprowadzenia pierwszych pięciu koronacji królów Polski: Bolesława Chrobrego, Mieszka II, Bolesława II Szczodrego, Przemysła II oraz Wacława II i nierozerwalnie związanego z ideą początków państwa polskiego i władzy królewskiej.

Efekty  realizacji projektu:
- Liczba utworzonych turystycznych portali informacyjnych: 1 szt.
- Liczba zorganizowanych imprez, kampanii oraz innych wydarzeń promocyjno-informacyjnych – szt. 12.

Wartość projektu: 982 084,33 złotych.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 723 264,94 złotych.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM