Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Oś priorytetowa 4 „Środowisko”, działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego”, poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”.

Logotypy


Projekt realizowany jest od 5 maja 2016 roku do 25 marca 2019 roku. Lider Projektu: Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Partnerzy w projekcie: Miasto Gniezno, Miasto Konin, Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach, Gmina Pobiedziska, Miasto Kalisz.

Głównym celem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego – dziedzictwa kulturalnego Wielkopolski – poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan. Miasto Gniezno realizuje zadanie polegające na wykonaniu Traktu Królewskiego – miejskiego szlaku turystycznego łączącego najważniejsze zabytki Szlaku Piastowskiego w Gnieźnie m.in. rzeźby i makiety z brązu, tablice informacyjne i stanowiska informacyjno-edukacyjne.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:
- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 3 szt.
Wartość projektu: 5 628 410,05 złotych.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 540 665,46 złotych.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM