Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Logotypy

Projekt realizowany jest od 1 września 2017 r. do 29 czerwca 2018 r. Lider projektu: Gmina Tarnowo Podgórne. Partnerzy w projekcie: Miasto i Gmina Buk, Gmina Dąbie, Miasto Gniezno, Gmina Grodzisk Wielkopolski, Gmina Miejska Kościan, Gmina Krobia, Gmina Lądek, Gmina Nowy Tomyśl, Powiat Nowotomyski, Gmina Orchowo, Powiat Śremski, Gmina Rokietnica, Gmina Skulsk, Gmina Wieleń, Gmina Władysławów, Gmina Żerków.

Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gmin lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. W rezultacie wpłynie to na poprawę sprawności działania urzędów administracji samorządowej, jakości obsługi obywateli, dostępu obywateli do informacji publicznej.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:
- liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 40 szt.
- liczba rozbudowanych lub zmodernizowanych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 11 szt.
- liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja – 66 szt.
- liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 43 szt.
- liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 2 szt.
- liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 169 szt.
- liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 168 szt.
- liczba zakupionych środków trwałych – 480 szt.
- liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych – 146 szt.

Wartość projektu: 11 158 974,66 zł.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 9 451 466,63 zł.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM