Wykaz numerów telefonów stacjonarnych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie

Centrala 61 426 04 00

Biuro Obsługi Interesanta
J. Piasecka, K. Murch: pokój 11, 61 426 04 56
A. Szumańska: pokój 11, 61 426 04 68
Fax: 61 426 05 00

Sekretariat I
A. Grzeszczak, A. Ciesielska: pokój 19, 61 426 04 01, 61 426 04 49

Sekretariat II
W. Wesołowska: pokój 23, 61 426 04 05, 61 426 15 10

Sekretarz Miasta
J. Śmigielska: pokój 35, 61 426 04 59

Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych
I. Gross-Lewandowska: pokój 51, 61 426 04 40

Miejski Konserwator Zabytków
M. Przybyłowicz: pokój 59, 61 426 04 78

Referat Organizacyjno-Prawny

K. Szymańska, A. Kuszak: pokój 49, 61 426 04 28
A. Młodzieniak: pokój 51, 61 426 04 40
Radcy prawni: pokój 50

Zespół ds. Informatyki
R. Żak, P. Gąsiorowski: pokój 61, 61 426 04 79

Zakład Zieleni Miejskiej
M. Kania - Kierownik, pokój 48, 61 426 05 08
M. Pawluk: 61 426 05 07
K. Kaźmierczak, A. Pluta: 61 426 04 26
R. Wawrzyniak, P. Nowicki, A. Kowalski - Palmiarnia: 61 426 32 78

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
M. Kocoń - Dyrektor: pokój 33, 61 426 04 25
S. Gralak, M. Krośniewska: pokój 34, 61 426 04 41
K. Dubielak, A. Nawrocka, P. Bekasiński: pokój 11, 61 426 04 56
M. Tomczak: 61 426 04 43
W. Hybiak: 61 426 04 43

Wydział Gospodarki Finansowej
E. Gawrych - Skarbnik Miasta: pokój 5, 61 426 04 30
Referat Księgowości Budżetowej
D. Hamulczyk - Główny Księgowy: pokój 66, 61 426 04 60
D. Stołowska - kasa: pokój 17, 61 426 04 31
K. Makowski, N. Stefańska, B. Wiśniewska: pokój 63, 61 426 04 13
S. Potocka, R. Muszyńska, D. Stojek: pokój 64, 61 426 04 16
Ł. Kraszewski, A. Grochowalska, A. Maćkowiak: pokój 65, 61 426 04 63
M. Kapela, I. Wysocka, B. Owecka: pokój 4, 61 426 04 36
R. Rzyska, I. Wereszczyńska–Kisiel, M. Szuba: pokój 10, 61 426 04 88
N. Szymska, Z. Jakubowska, E. Kołodziej, J. Maciejewska: pokój 62, 61 426 04 14
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
M. Jankowski - Kierownik: pokój 6, 61 426 04 32
M. Hoppe, D. Góralczyk, J. Rożek, M. Nowak, N. Melcer, P. Ziętarska: pokój 17, 61 426 04 33
P. Bąkowski, L. Majewska, M. Filipiak: pokój 2, 61 426 04 37
J. Wilczyńska, J. Szubarga, M. Sławińska, M. Wołowicz: pokój 3, 61 426 04 37
J. Kostrzewska, R. Kraczek, D. Krzyścin, E. Wąsowicz: pokój 6, 61 426 04 32

Wydział Techniczno-Inwestycyjny
G. Ostach - Dyrektor: pokój 44, 61 426 04 70
Referat Dróg Gminnych
A. Orzeł - Kierownik: pokój 58, 61 426 04 24
L. Jendrzejczak, B. Kasznia, J. Robaszkiewicz, M. Bagrowska-Jagodzińska, B. Światłowski, D. Michałowski: pokój 42, 61 426 04 57
S. Przybylski, E. Figiel, N. Prałat, A. Rolewska-Kaczmarek, S.  Stachowiak: pokój 43, 61 426 04 74
Referat Inwestycji Komunalnych
P. John - Kierownik: pokój 45, 61 426 04 72
P. Rataj, A. Poradka: 61 426 04 72
K. Leśna, M. Aleksiewicz, A. Podgórski: pokój 45, 61 426 04 71
B. Sottek, A. Sikora, pokój 60, 61 426 04 73

Wydział Ochrony Środowiska
M. Dyc-Rewers - Dyrektor: pokój 46, 61 426 04 75 / 86
J. Puch: pokój 47, 61 426 04 76
P. Wiechciński, M. Rewers, A. Śliwińska: pokój 47a, 61 426 04 77
Referat Zagospodarowania Odpadami
K. Kokoszyńska-Tekień - Kierownik: pokój 02, 61 426 04 86
A. Maćkowiak, pokój 02, 61 426 04 85
M. Michalska, E. Wiśniewska, pokój 03, 61 426 04 85

Wydział Mienia Komunalnego
J. Polaszewski - Dyrektor: pokój 7/III, 61 426 04 65
Referat Nieruchomości
I. Kubiś - Kierownik: pokój 7/II, 61 426 04 90
A. Szczęśniak, Ż. Jagiellicz–Łączyńska: pokój 7/I, 61 426 04 95
N. Kołodziejczak, J. Król, M. Ciesielska: pokój 17, 61 426 04 91
R. Binarsch: pokój 17, 61 426 04 67
Zespół Nadzoru Właścicielskiego
R. Rewers, D. Malinger, G. Buczkowski: pokój 17, 61 426 04 66

Wydział Architektury i Urbanistyki
A. Pacanowska - Dyrektor: pokój 52, 61 426 04 96
Referat Architektury
A. Pisarek - Kierownik: pokój 55, 61 426 04 92
E. Holc, M. Wegnerska, M. Janas, P. Staniszewska: pokój 56, 61 426 04 93
E. Gulczyńska: 61 426 04 94
Referat Urbanistyki
K. Gała - Kierownik: pokój 54, 61 426 04 97
M. Perek, A. Pakuła: pokój 54, 61 426 04 97

Wydział Spraw Społecznych
Agnieszka Horoszczak - Dyrektor: pokój 07, 61 426 04 50
Referat Spraw Obywatelskich
A. Chojnacka Kierownik: pokój 05, 61 426 04 54
K. Bereźnicki, M. Hombesz: pokój 1, 61 426 04 53
A. Stankowiak, H. Kraszewska, R. Kruszka: pokój 13, 61 426 04 55
A. Bogucka, W. Mikołajczak: pokój 14, 61 426 04 52
Referat ds. Polityki i Profilaktyki Społecznej
A. Dolacińska: pokój 01, 61 426 04 58
O. Komorowska, K. Łącka: pokój 04, 61 426 04 51
M. Jakubowska, M. Zych: pokój 06, 61 426 04 99
Referat ds. Polityki Mieszkaniowej - oficyna
Paweł Seweryn - Kierownik: 61 426 04 82
W. Krawczyk, D. Danelska, K. Siwka: 61 426 04 80
K. Kapczyńska, M. Purol: 61 426 04 81
A. Ogórkiewicz, S. Maciejewski: 61 426 04 83

Wydział Edukacji
M. Pokładecki - Dyrektor: pokój 27, 61 426 04 07
Referat Edukacji
P. Maciejewski: pokój 25, 61 426 04 12
K. Chudzicka, M. Witt, M. Nowak, T. Gruszczyńska, K. Żak: pokój 24, 61 426 04 61
K. Błochowiak: pokój 24a, 61 426 04 69
W. Wesołowska: pokój 23, 61 426 04 05
Zespół ds. Sportu
W. Rewers, M. Szczepanowski: pokój 26, 61 426 04 62

Wydział Promocji i Kultury
D. Pajkert - Dyrektor: pokój 38, 61 426 04 38
P. Wiśniewski, M. Polus, Sz. Drzewiecki: pokój 37, 61 426 04 34
M. Fifer, W. Koliński: pokój 36, 61 426 04 35
Damazy Gandurski, tel. 614260435
Rzecznik Prasowy
A. Dzionek: pokój 36, 61 426 04 35

Wydział Rozwoju Miasta, Gospodarki i Obsługi Inwestora
A. Żabińska-Pioterek - Dyrektor: pokój 39, 61 426 04 21
Referat Obsługi Środków Zewnętrznych
J. Trojanowski - Kierownik: pokój 40, 61 426 04 22, fax. 61 426 04 20
M. Malczewska, D. Stefankiewicz: 61 426 04 20
Referat ds. Gospodarki i Obsługi Inwestora
K. Matuszak, H. Majewski, A. Klawiter: pokój 41, 61 426 04 47

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli  - oficyna
W. Podoliński - Kierownik: 61 426 04 18
K. Scheppler, J. Kociałkowska-Balicka, M. Strzelecka-Szalaty: 61 426 04 18

Biuro Rady Miasta Gniezno, ulica Pocztowa 11, budynek Gimnazjum nr 2, I piętro, pokoje 110 i 123.
J. Sztynyk - Kierownik: 61 426 05 01
M. Pinkowska, D. Górecka, P. Malach: 61 426 05 02

Kasa Zapomogowo Pożyczkowa, ul. Lecha 6
T. Gruszczyńska: 61 426 04 64

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, ul. Pocztowa 11
W. Janusz, K. Kapciński, T. Adamczyk: 61 426 05 03
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chrobrego 41
M. Kabaciński - Kierownik: 61 426 05 04
A. Poterska, A. Sosna, E. Grendowicz, L. Szynkowska, R. Krauze: 61 426 05 05.

Straż Miejska, ul. Chrobrego 22
Centrala: 61 424 10 70, fax: 61 426 31 34
T. Francuszkiewicz - Komendant: wew. 208
J. Warda - Zastępca Komendanta: wew. 206
M. Bogaczyk: wew. 206
G. Woźny, J. Warda: wew. 200, 201
A. Młodzikowska Nowak, M. Podlawska: wew. 207
M. Kozubiński, K. Binkowska: wew. 205
M. Smętek, D. Tubacki: wew. 202
M. Kraczek, A. Manicki, Ł. Skoniecki, M. Szarzyński, A. Skrzypczak: wew. 203, 204
P. Fabiś, E. Sroka: wew. 209

Zespół ds. Monitoringu, ul. Jana Pawła II 2
M. Burzyński, M. Siudziński, P. Hensler, M. Winiarski, P. Serkowski: 61 426 03 94

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM