Wykaz numerów telefonów stacjonarnych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie

Centrala 61 426 04 00

Biuro Obsługi Interesanta
J. Piasecka, K. Murch: pokój 11, 61 426 04 56
A. Szumańska: pokój 11, 61 426 04 68
Fax: 61 426 05 00

Sekretariat I
A. Grzeszczak, K. Matuszak: pokój 19, 61 426 04 01, 61 426 04 49

Sekretariat II
W. Wesołowska: pokój 23, 61 426 04 05, 61 426 15 10

Zespół Miejskiego Konserwatora Zabytków
Marlena Przybyłowicz - Miejski Konserwator Zabytków: pokój 59, 61 426 04 78

Zespół ds. Informatyki

R. Żak, P. Gąsiorowski: pokój 61, 61 426 04 79

Wydział Administracyjny i Kadr
Joanna Śmigielska – Sekretarz Miasta: pokój 35, 61 426 04 59
Referat Administracyjny
T. Gadziński - Kierownik: pokój 51, 61 426 04 40
S. Gralak, D. Malinger: pokój 34, 61 426 04 41
I. Gross-Lewandowska: pokój 51, 61 426 04 25
Referat Organizacyjny i Kadr
K. Szymańska: pokój 50, 61 426 04 27
A. Młodzieniak, M. Wajcht, L. Szynkowska: pokój 49, 61 426 04 28

Wydział Gospodarki Finansowej
Ewa Gawrych – Skarbnik Miasta: pokój 5, 61 426 04 30
Referat Księgowości Budżetowej
Dariusz Hamulczyk – Główny Księgowy: pokój 66, 61 426 04 60
K. Makowski, N. Stefańska, B. Wiśniewska: pokój 63, 61 426 04 13
S. Potocka, R. Muszyńska, D. Stojek: pokój 64, 61 426 04 16
Ł. Kraszewski, A. Grochowalska, A. Maćkowiak: pokój 65, 61 426 04 63
M. Kapela, I. Wysocka, B. Owecka: pokój 4, 61 426 04 36
R. Rzyska, I. Wereszczyńska-Kisiel, M. Szuba: pokój 17, 61 426 04 88
N. Szymska, Z. Jakubowska, J. Maciejewska: pokój 62, 61 426 04 14
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Maciej Jankowski – Kierownik: pokój 6, 61 426 04 32
M. Hoppe, D. Góralczyk, J. Rożek, M. Nowak, N. Melcer,: pokój 17, 61 426 04 33
P. Bąkowski, L. Majewska, M. Filipiak: pokój 2, 61 426 04 37
J. Kozłowska, J. Szubarga, M. Sławińska, M. Wołowicz: pokój 3, 61 426 04 37
J. Kostrzewska, R. Kraczek, D. Krzyścin, E. Wąsowicz: pokój 6, 61 426 04 32

Wydział Techniczno-Inwestycyjny
Grzegorz Ostach – Dyrektor: pokój 44, 61 426 04 70
Referat Dróg Gminnych
Alicja Orzeł – Kierownik: pokój 58, 61 426 04 24
L. Jendrzejczak, B. Kasznia, J. Robaszkiewicz, M. Bagrowska-Jagodzińska, M. Szulczewski, D. Michałowski: pokój 42, 61 426 04 57
S. Przybylski, E. Figiel, N. Prałat, A. Rolewska-Kaczmarek, K. Kroma: pokój 43, 61 426 04 74
Referat Inwestycji Komunalnych
Paweł John – Kierownik: pokój 45, 61 426 04 72
P. Rataj, A. Poradka: 61 426 04 72
K. Leśna, M. Aleksiewicz, A. Podgórski: pokój 45, 61 426 04 71
B. Sottek: pokój 60, 61 426 04 73

Wydział Ochrony Środowiska
Marzena Dyc-Rewers – Dyrektor: pokój 46, 61 426 04 75
J. Puch: pokój 47, 61 426 04 76
P. Wiechciński, M. Rewers: pokój 47a, 61 426 04 77
Referat Zagospodarowania Odpadami
Kinga Kokoszyńska-Tekień – Kierownik: pokój 02, 61 426 04 86
M. Purol, M. Michalska, pokój 02, 61 426 04 85
A. Śliwińska, E. Wiśniewska, pokój 03, 61 426 04 85

Wydział Majątku Miasta
Paweł Seweryn – Dyrektor: pokój 7/III, 61 426 04 65
Referat Gospodarowania Majątkiem Miasta
M. Ciesielska – Kierownik: pokój 7/II, 61 426 04 91
Ż. Jagiellicz-Łączyńska, A. Kuszak: pokój 7/I, 61 426 04 95
J. Król: pokój 7/II, 61 426 04 91
G. Buczkowski, M. Marszałkowska, N. Kołodziejczak: pokój 10, 61 426 04 66
Referat ds. Mieszkaniowych – oficyna
S. Maciejewski – Kierownik: 61 426 04 82
M. Kocoń, D. Danelska, A. Nowakowska: 61 426 04 80
R. Glinkowski, K. Siwka: 61 426 04 81
A. Ogórkiewicz, H. Majewski, P. Wróblewska: 61 426 04 83

Wydział Architektury i Urbanistyki
Agnieszka Pacanowska – Dyrektor: pokój 52, 61 426 04 96
Referat Architektury
Agnieszka Pisarek – Kierownik: pokój 55, 61 426 04 92
E. Holc, R. Binarsch, M. Janas, P. Staniszewska: pokój 56, 61 426 04 93
E. Gulczyńska: 61 426 04 94
Referat Urbanistyki
Krzysztof Gała – Kierownik: pokój 54, 61 426 04 97
M. Perek, A. Pakuła: pokój 54, 61 426 04 97

Wydział Spraw Społecznych
Agnieszka Horoszczak – Dyrektor: pokój 07, 61 426 04 50
Referat Spraw Obywatelskich  i Ewidencji
A. Chojnacka Kierownik: pokój 05, 61 426 04 54
K. Bereźnicki, M. Hombesz, J. Szczepańska: pokój 1, 61 426 04 53
A. Stankowiak, P. Ziętarska, A. Szczęśniak: pokój 13, 61 426 04 55
A. Bogucka, W. Mikołajczak: pokój 14, 61 426 04 52
Referat ds. Polityki i Profilaktyki Społecznej
O. Komorowska, K. Łącka: pokój 04, 61 426 04 51
M. Jakubowska, A. Dolacińska: pokój 06, 61 426 04 99
G. Reszko, A. Sikora: pokój 05, 61 426 04 58

Wydział Edukacji
Marian Pokładecki – Dyrektor: pokój 27, 61 426 04 07
Referat Edukacji
P. Maciejewski: pokój 25, 61 426 04 12
K. Chudzicka, M. Witt, M. Nowak, K. Żak, J. Niemczyk: pokój 24, 61 426 04 61
K. Błochowiak: pokój 24a, 61 426 04 69
W. Wesołowska: pokój 23, 61 426 04 05
Zespół ds. Sportu
W. Rewers, M. Szczepanowski: pokój 26, 61 426 04 62

Wydział Promocji, Kultury i Turystyki
Łukasz Scheffs – Dyrektor: pokój 38, 61 426 04 38
Dariusz Pajkert – Zastępca Dyrektora, Manager Kultury: pokój 37, 61 426 04 34
J. Ligierska-Sadło - Rzeczniczka Prasowa: pokój 36, 61 426 04 35
M. Polus, S. Drzewiecki: pokój 37, 61 426 04 34
M. Fifer, D. Gandurski, W. Koliński: pokój 36, 61 426 04 35

Wydział Rozwoju Miasta i Gospodarki
Juliusz Trojanowski – Dyrektor: pokój 39, 61 426 04 21
M. Malczewska, D. Stefankiewicz, K. Jankowiak, P. Mikuła-Błachowiak: 61 426 04 20
R. Rewers, A. Klawiter, K. Kapczyńska: pokój 41, 61 426 04 47

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli - oficyna
Włodzimierz Podoliński – Kierownik: 61 426 04 18
K. Scheppler, J. Kociałkowska-Balicka: 61 426 04 18

Wydział Biuro Rady Miasta, ul. Chrobrego 41
Jarosław Polaszewski – Dyrektor, 61 426 05 01
J. Sztynyk, M. Pinkowska, D. Górecka: 61 426 05 02

Kasa Zapomogowo Pożyczkowa, ul. Lecha 6
T. Gruszczyńska: pokój 17, 61 426 04 90

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, ul. Pocztowa 11
P. Rosołek, K. Kapciński, T. Adamczyk: 61 426 05 03

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chrobrego 41
Mariusz Kabaciński – Kierownik: 61 426 05 04
A. Poterska, E. Grendowicz, M. Jasińska, R. Krauze: 61 426 05 05.

Straż Miejska, ul. Chrobrego 22
Dyżurny: 61 426 05 10, kom. 604 512 000
Tomasz Francuszkiewicz – Komendant: 61 426 05 11
Janusz Warda – Zastępca Komendanta: 61 426 05 12
M. Bogaczyk: 61 426 05 12
G. Woźny: 61 426 05 10
S. Łeńska, M. Podlawska: 61 426 05 13
K. Binkowska, M. Kozubiński, P. Fabiś, D. Tubacki: 61 426 05 15
M. Smętek, S. Łeńska, P. Malach: 61 426 05 09
M. Kraczek, A. Manicki, Ł. Skoniecki, M. Szarzyński, A. Skrzypczak, M. Zielenow, W. Dziel: 61 426 05 14

Zespół ds. Monitoringu, ul. Jana Pawła II 2
M. Siudziński, P. Hensler, M. Winiarski, P. Serkowski, R. Jankowiak: 61 426 03 94

---

Zakład Zieleni Miejskiej
Małgorzata Kania - Kierownik, pokój 48, 61 426 05 08
M. Pawluk: 61 426 05 07
K. Kaźmierczak, A. Pluta: 61 426 04 26
R. Wawrzyniak, P. Nowicki, A. Kowalski - Palmiarnia: 61 426 32 78

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM