Program „Mój własny dom w Gnieźnie” powstał z myślą o mieszkańcach Gniezna, którzy marzą o własnym domu, a zbyt wysoka cena działek budowlanych stanowi dla nich barierę nie do pokonania. Miasto Gniezno proponuje więc program, który polegać będzie na oddawaniu w użytkowanie wieczyste działki w drodze przetargu nieograniczonego. Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste będzie wynosiła 15% wylicytowanej ceny, później użytkownik będzie musiał uiszczać 1% opłatę za użytkowanie wieczyste. Przy późniejszym zakupie nieruchomości użytkownik otrzymuje 75% bonifikatę.

- Dzięki temu programowi chcemy osiągnąć przede wszystkim jeden cel: zachęcić mieszkańców do budowania domów na terenie Gniezna, a nie w gminach ościennych, gdzie działki są tańsze. To w Gnieźnie będą płacić podatki. – mówi prezydent Tomasz Budasz – Samym zainteresowanym program daje jedną podstawową korzyść: kupują działki kilkadziesiąt procent taniej. Być może w ten sposób uda nam się zachęcić także fachowców, którzy mogliby pracować w tutejszych zakładach, do osiedlenia się w Gnieźnie.

By skorzystać z programu należy spełnić należy spełnić kilka warunków m.in. skończyć budowę, zameldować się i zamieszkać w terminie 6 lat od dnia zawarcia umowy. Na początek Miasto Gniezno wystawi na sprzedaż 15 działek: 5 przy ul. Tuwima, 5 przy ul. Rodziewiczówny, 4 przy ul. Gombrowicza i 1 przy ul. Iwaszkiewicza.

Uchwały o sprzedaży działek oraz o bonifikacie trafiły pod obrady Rady Miasta Gniezna 22 lutego 2017 roku i zostały przyjęte. Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Mienia Komunalnego UM, gdzie udzielą ich: Magdalena Ciesielska: 61 426 04 91 lub Izabela Kubiś: 61 426 04 90.

Mój własny dom w Gnieźnie Mój własny dom w Gnieźnie Mój własny dom w Gnieźnie Mój własny dom w Gnieźnie Mój własny dom w Gnieźnie Mój własny dom w Gnieźnie

Uchwała Rady Miasta Gniezna z 4 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. E. Orzeszkowej w Gnieźnie.
Uchwała Rady Miasta Gniezna z 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty w ramach programu „Mój własny dom w Gnieźnie”.
Uchwała Nr XLIV/463/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gnieźnie przy ul. Orzeszkowej.
Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Prezydenta Miasta Gniezna z 8 stycznia 2018 roku.
Ogłoszenie o przetargu

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM