Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139 ze zm.) Prezydent Miasta Gniezna informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

  Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Sosnowa z 13.11.2020 roku.

  Ocena jakości wody z wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Żwirki i Wigury z 13.11.2020 roku.

  Ocena jakości wody z wodociągu lokalnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" z 13.11.2020 roku.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 24 czerwca 2020.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 24 czerwca 2020.

  Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2019 roku dla Gminy Miasto Gniezno

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 9 kwietnia 2020.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 9 kwietnia 2020.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 9 kwietnia 2020.

  Ocena jakości wody z 16.12.2019 r.

  Ocena jakości wody z 28.08.2019r.

  Ocena jakości wody z 28.08.2019 r.

  Ocena jakości wody z 23.08.2019r.

  Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu miejskiego Gniezno ul. Żwirki i Wigury z 22.08.2019

  Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu miejskiego Gniezno ul. Sosnowa z 22.08.2019

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 29 marca 2019

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 18 lutego 2019.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 20 marca 2019.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 18 lutego 2019.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 7 stycznia 2019.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 31 grudnia 2018.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 7 stycznia 2018.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 28 grudnia 2018.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 28 grudnia 2018.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 27 grudnia 2018.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 27 grudnia 2018.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 12 września 2018.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 2 sierpnia 2018.

  Półroczna analiza parametrów jakości wody użytkowanej

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 27 kwietnia 2018.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 30 marca 2018.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 27 marca 2018.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 30 marca 2018.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 23 marca 2018.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 28 lutego 2018.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 13 lutego 2018.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 30 stycznia 2018.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 8 marca 2018.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 28 lutego 2018.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 27 lutego 2018.

  Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitaranego - ul. Sosnowa

  Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitaranego - ul. Sosnowa gr. A i B

  Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitaranego - Pyszczyn

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 15 lutego 2018.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 29 stycznia 2018.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 25 stycznia 2018.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 5 grudnia 2017

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 10 listopada 2017 r

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 4 października 2017 r

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 25 września 2017 r

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 8 września 2017 r

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 4 lipca 2017 r.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 27 czerwca 2017 r.

  Parametry jakości wody za I półrocze 2017

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 26 czerwca 2017 r.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 9 maja 2017 r.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 21 kwietnia 2017 r.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 5 kwietnia 2017 r.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 15 marca 2017 r.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 9 marca 2017 r.

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie za styczeń 2017r.

  Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2016 roku dla Gminy Miasto Gniezno

  Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie za rok 2016.

  Ocena Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie za II półrocze 2016 r.

  Ocena Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie za I półrocze 2016 r.


Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM