Prezentacja: rozszerzenie SSE w Gnieźnie

   Teren niezabudowany przy ulicy H. Cegielskiego (KSSSE)

Działki zlokalizowane na obszarze przeznaczonym w MPZP pod zabudowę przemysłową - produkcyjną i magazynową; dojazd do terenu przez ul. Słoneczną i H.Cegielskiego oraz ul. Witkowską przez ul. Osiniec (od III kwartału 2017); działki objęte statusem strefy ekonomicznej.

Powierzchnia: 18,93.21 ha
Właściciel: Miasto Gniezno
Oznaczenie ewidencyjne działek: Arkusz 69 działka 10 powierzchnia 1,06.39 ha; Arkusz 70 działka 3/4 powierzchnia: 1,44.64 ha; Arkusz 70 działka 3/5 powierzchnia 4,61.30 ha; Arkusz 70 działka 3/8 powierzchnia 6,20.16; Arkusz 70 działka 3/9 powierzchnia 3,45.83 ha;Arkusz 70 działka 3/2 powierzchnia 0,50.90 ha;Arkusz 71 działka 4/23 powierzchnia 1,63.99 ha
Przeznaczenie: zabudowa produkcyjna, usługowa, składy, magazyny, hurtownie, zaplecza techniczne;
Uzbrojenie: prąd, woda, gaz przy terenie
Orientacyjna wartość gruntu netto: od 43 zł - 61 zł netto/m2

Kontakt:
Urząd Miejski w Gnieźnie
Wydział Rozwoju Miasta i Gospodarki
ul. Lecha 6, 62 200 Gniezno
tel. +48 61 426 04 47
e-mail: katarzyna.kapczynska@gniezno.eu,

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM