Uchwała Rady Miasta Gniezna w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017-2022”

Załącznik do uchwały - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 - 2022


Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Gniezna informuje o konsultacjach społecznych pięciu przedsięwzięć planowanych do umieszczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 – 2022.

Jednego przedsięwzięcia z listy A, pozycja 7, uzupełnionego „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych” – Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego Szpitala, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.

Oraz czterech nowych przedsięwzięć:
1. Atrakcyjna mama
2. Edukacja zdrowotna poprzez profilaktykę i promocję zdrowia
3. Szkoła Rodzenia
4. Poradnia laktacyjna
zgłoszonych przez Szpital Pomnik Chrztu Polski, ul. św. Jana 9 w Gnieźnie.

Zgłaszane przedsięwzięcia udostępnione są w poniższych załącznikach. Wszystkie osoby oraz instytucje zainteresowane dokonanymi zmianami w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 – 2022, zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Odpowiedzi na wszystkie zadane pytania udziela: Anna Żabińska-Pioterek, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Gospodarki i Obsługi Inwestora UM, kontakt: opiekun.inwestora@gniezno.eu, tel. 662233188.

Formularz zgłoszeniowy – Atrakcyjna mama

Formularz zgłoszeniowy – Edukacja zdrowotna

Formularz zgłoszeniowy – Poradnia laktacyjna

Formularz zgłoszeniowy – Szkoła rodzenia

Formularz zgłoszeniowy przedsięwzięć/projektów do Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna


Uchwała Rady Miasta Gniezna w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017-2022”

Załącznik do uchwały - Lokalny Program Rewitalizacji i Miasta Gniezna na lata 2017 - 2022


[11.05.2018 r.] Prezydent Miasta Gniezna informuje o konsultacjach społecznych pięciu przedsięwzięć planowanych do umieszczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017-2022.

Jednego z listy A , poz. 7, uzupełnionego pn. Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych” – Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego Szpitala, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.

Oraz czterech nowych pn., zgłoszonych przez Szpital Pomnik Chrztu Polski , ul. Św. Jana 9 w Gnieźnie:

  1. Atrakcyjna mama
  2. Edukacja zdrowotna poprzez profilaktykę i promocję zdrowia
  3. Szkoła Rodzenia
  4. Poradnia laktacyjna,

Zgłaszane przedsięwzięcia udostępnione są w poniższych załącznikach. Zapraszamy do zapoznania się z nimi wszystkie osoby oraz instytucje zainteresowane dokonanymi zmianami w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017-2022.

Formularz zgłoszeniowy – Atrakcyjna mama
Formularz zgłoszeniowy – Edukacja zdrowotna
Formularz zgłoszeniowy – Poradnia laktacyjna
Formularz zgłoszeniowy – Szkoła rodzenia

Odpowiedzi na wszystkie zadane pytania udziela:

Anna Żabińska-Pioterek
Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Gospodarki i Obsługi Inwestora
kontakt: opiekun.inwestora@gniezno.eu, tel. 662233188

 


Prezydent Miasta Gniezna informuje o konsultacjach społecznych czterech przedsięwzięć planowanych do umieszczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017-2022 zgłoszonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.

Zgłaszane przedsięwzięcia polegają na adaptacji obiektów pokoszarowych budynków nr 1, 2, 7 i 8 zlokalizowanych przy ul. Wrzesińskiej 47 na potrzeby dydaktyczno – naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.

Budynki te należą do kompleksu architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 69/Wlkp/A Decyzją Wielkopolskiego Woj. Konserwatora Zabytków z dnia 20.11.2001 r.

Zadania inwestycyjne obejmują:
- przebudowę budynków pokoszarowych nr 1, 2, 7 i 8 na cele edukacyjne wraz z zakupem wyposażenia;
- przebudowę instalacji elektrycznej, gazowej i sanitarnej;

Zakres prac obejmuje dostosowanie ww. budynków do nowych założeń funkcjonalnych, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącej substancji. Realizacja projektu przyczyni się do umożliwienia PWSZ w Gnieźnie przystosowanie ww. obiektów na pomieszczenia dydaktyczne, laboratoryjne dla studentów. W załączniku szczegółowy opis przedsięwzięć.

Odpowiedzi na wszystkie zadane pytania udziela:
Anna Żabińska-Pioterek
Dyr. Wydziału Rozwoju Miasta Gospodarki i Obsługi Inwestora
kontakt: opiekun.inwestora@gniezno.eu, tel. 662233188

Formularz zgłoszeniowy nr I

Formularz zgłoszeniowy nr II

Formularz zgłoszeniowy nr III

Formularz zgłoszeniowy nr IV


Uchwała Rady Miasta Gniezna w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017-2022”

Załącznik do uchwały - Lokalny Program Rewitalizacji i Miasta Gniezna na lata 2017 - 2022


Prezydent Miasta Gniezna informuje o konsultacjach społecznych trzech przedsięwzięć planowanych do umieszczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 – 2022.

Dwa z nich: „Strefa inicjatyw dla wszystkich i dla każdego” zgłoszony przez Miejski Ośrodek Kultury oraz „Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej” zgłoszony przez Spółkę URBIS planowane są do umieszczenia na listę B jako lista projektów dodatkowych.

Natomiast projekt trzeci „Rewitalizacja budynków koszarowych z przystosowaniem na cele oświatowo – edukacyjne” umieszczony zostanie na liście A stanowiącej listę projektów podstawowych.

Odpowiedzi na wszystkie zadane pytania udziela:
Anna Żabińska-Pioterek
Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Gospodarki i Obsługi Inwestora UM
Kontakt: opiekun.inwestora@gniezno.eu, tel. 662 233 188.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017-2022 - PROJEKT

Strefa inicjatyw dla wszystkich i dla każdego
Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej
Rewitalizacja budynków koszarowych z przystosowaniem na cele oświatowo – edukacyjne


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 – 2022 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały


Uchwała z 22 lutego 2017 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 – 2022


Uchwała z 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 – 2022 


Lokalny Program Rewitalizacji - prezentacja PowerPoint


Link do ankiety dotyczącej trafności opracowanych celów rewitalizacji

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM