W celu systematycznego przekazywania mieszkańcom Miasta Gniezna oraz innym osobom zainteresowanym działalnością pożytku publicznego aktualnych, zgodnych ze stanem faktycznym danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Miasta i na rzecz jego mieszkańców, trwa ciągła aktualizacja bazy danych gnieźnieńskich organizacji pozarządowych.
Aktualizacja bazy ma także na celu wyeliminowanie niedziałających już organizacji, pozyskanie wiedzy o nowo powstałych podmiotach, a także coraz lepszą współpracę i sprawniejszy przepływ informacji.
 Baza danych gnieźnieńskich organizacji pozarządowych zamieszczona na stronie Miasta Gniezna jest dla mieszkańców, organizacji i innym podmiotów zainteresowanych działalnością III sektora ważnym źródłem informacji o funkcjonujących w Gnieźnie organizacjach pozarządowych.
Podmioty zainteresowane umieszczeniem lub aktualizacją danych w bazie winny złożyć uzupełnioną ankietę osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6, 62 - 200 Gniezno, w Biurze Obsługi Interesanta (parter) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie lub przesłać ankietę drogą elektroniczną na adres kamilla.lacka@gniezno.eu
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 426 04 51 lub osobiście w pok. 04.

Ankieta dla organizacji pozarządowych do pobrania w załączniku:

  Ankieta dla organizacji 

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM