Sprawdź aktualności Miejskiej Rady Seniorów - kliknij w link

Logo Miejskiej Rady Seniorów [300x134]Miejska Rada Seniorów w Gnieźnie została powołana 25 listopada 2015 roku uchwałą Nr XIV/135/2015 Rady Miasta Gniezna w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie i nadania jej Statutu w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym sprawy dotyczące osób starszych, jak również tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Do zadań Rady należy w szczególności:
- opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta dotyczących seniorów,
- formułowanie wniosków w sprawach dotyczących seniorów,
- inicjowanie działań na rzecz seniorów,
- monitorowanie potrzeb seniorów,
- upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach seniorów.
Rada liczy 9 członków. Praca członków Miejskiej Rady Seniorów ma charakter społeczny. Kadencja Rady odpowiada kadencji Prezydenta Miasta Gniezna.

Pliki do pobrania:
  Uchwała Nr XIV/135/2015 Rady Miasta Gniezna w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie i nadania jej Statutu
  Plan Pracy Miejskiej Rady Seniorów na lata 2016 – 2018
  Statut Miejskiej Rady Seniorów

Skład I kadencji Miejskiej Rady Seniorów:
Danuta Wiśniewska - Przewodnicząca - Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Aleksander Juruś - Wiceprzewodniczący - Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
Halina Dyc - Sekretarz - Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk”
Ewa Bjorklund - Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Zdzisław Stankowiak - Polski Związek Działkowców Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gnieźnie
Krystyna Scholtz-Chruściel - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Gnieźnie
Danuta Kolenda - Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Oddział w Gnieźnie
Władysława Wawrowska - Wielkopolski Związek Solidarności Polskich Kombatantów Koło Terenowe w Gnieźnie
Bolesław Ciesielczyk - Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu (†05.05.2017 r.)
Henryk Kot - Przedstawiciel Osób Starszych (od 08.08.2017 r.)

Protokoły i uchwały
  Protokół nr 1/16,   Protokół nr 2/16,   Protokół nr 3/16,   Protokół nr 4/16,   Protokół nr 5/16,
  Protokół nr 6/16,   Protokół nr 7/16,   Protokół nr 8/16,   Protokół nr 9/16,   Protokół nr 10/16,
  Protokół nr 11/16,   Protokół nr 12/16,   Protokół nr 1/17,   Protokół nr 2/17,   Protokół nr 3/17,
  Protokół nr 4/17,   Protokół nr 5/17,   Protokół nr 6/17,   Protokół nr 7/17,   Protokół nr 8/17
  Protokół nr 9/17,   Protokół nr 10/17,   Protokół nr 11/17,   Protokół nr 12/17,   Protokół nr 13/17
  Protokół nr 14/17,   Protokół nr 15/17,   Protokół nr 1/18,   Protokół nr 2/18,   Protokół nr 3/18,
  Protokół nr 4/18,   Protokół nr 5/18,   Protokół nr 6/18,   Protokół nr 7/18

  Uchwała nr 1,   Uchwała nr 2,   Uchwała nr 3,   Uchwała nr 4,
  Uchwała nr 5,   Uchwała nr 6,   Uchwała nr 7,   Uchwała nr 8,
  Uchwała nr 9,   Uchwała nr 10,   Uchwała nr 11,   Uchwała nr 12,
  Uchwała nr 13,   Uchwała nr 14,   Uchwała nr 15,   Uchwała nr 16,
  Uchwała nr 17,   Uchwała nr 18,   Uchwała nr 19,   Uchwała nr 20,
  Uchwała nr 21,   Uchwała nr 22,   Uchwała nr 23,   Uchwała nr 24,
  Uchwała nr 25,   Uchwała nr 26,   Uchwała nr 27,   Uchwała nr 28,
  Uchwała nr 29,   Uchwała nr 30,   Uchwała nr 31,

Gnieźnieńska Karta Seniora:
„Gnieźnieńska Karta Seniora” jest programem ulg i uprawnień skierowanym do osób powyżej 60 roku życia działającym na terenie powiatu gnieźnieńskiego w punktach wskazanych przez Partnerów, którzy przystąpili do programu.
Program powstał ze wspólnej inicjatywy Senatora RP Piotra Gruszczyńskiego, Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka, Prezydenta Miasta Gniezna Jacka Kowalskiego oraz lokalnych organizacji pozarządowych: Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejon w Gnieźnie, Polskiego Związku Niewidomych – Koło w Gnieźnie, Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalnego „Promyk” w Gnieźnie, Stowarzyszenia Gnieźnieńskich Amazonek i Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu.
Celem Programu jest aktywizacja społeczna seniorów z Powiatu Gnieźnieńskiego, poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg, zwolnień i rabatów umożliwiający większy dostęp do ofert świadczonych przez partnerów Programu.

Pliki do pobrania:
  Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu Gnieźnieńska Karta Seniora
  Deklaracja Uczestnika Programu Gnieźnieńska Karta Seniora
  Formularz zgłoszeniowy dla Partnerów Programu „Gnieźnieńska Karta Seniora”
Lista partnerów programu Gnieźnieńska Karta Seniora

Złota rączka
Z pomocy przy drobnych, domowych usterkach będą mogli skorzystać mieszkający samotnie gnieźnieńscy seniorzy. Program zaproponowany przez Miejską Radę Seniorów zostanie wprowadzony w życie od lipca 2018 roku.

  Zasady funkcjonowania programu Złota Rączka dla Seniora

Kontakt:
Miejska Rada Seniorów w Gnieźnie
ul. Pocztowa 11, sala 112
62-200 Gniezno
tel.: 61 426 04 51
radaseniorow@gniezno.eu

Pełnomocnik prezydenta ds. rodziny i seniorów
Oliwia Komorowska
Urząd Miejski w Gnieźnie
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
pok. 04
tel.: 61 426 04 51
oliwia.komorowska@gniezno.eu

Dyżury radnych
- poniedziałek, 11:00-12:00, w bud. Gimnazjum Nr 2 przy ul. Pocztowej 11, w sali 112 na I piętrze,
- wtorek, 10:00 - 11:00, w siedzibie Stowarzyszenia "Promyk" przy ul. Sobieskiego 20,
- czwartek, 12:30 - 13:30, w siedzibie GUTW w Instytucie Kultury Europejskiej, II p. s. 2.41 przy ul. Kostrzewskiego 5-7.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM