Sprawdź aktualności Miejskiej Rady Seniorów - kliknij w link

Logo Miejskiej Rady Seniorów [300x134]Miejska Rada Seniorów w Gnieźnie została powołana 25 listopada 2015 roku uchwałą Nr XIV/135/2015 Rady Miasta Gniezna w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie i nadania jej Statutu w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym sprawy dotyczące osób starszych, jak również tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Do zadań Rady należy w szczególności:
- opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta dotyczących seniorów,
- formułowanie wniosków w sprawach dotyczących seniorów,
- inicjowanie działań na rzecz seniorów,
- monitorowanie potrzeb seniorów,
- upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach seniorów.

Pierwsza kadencja Rady Seniorów liczyła 9 członków. W związku ze zmianą statutu obecnie Rada liczy 13 członków: przedstawicieli środowiska osób starszych oraz przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów. Praca członków Miejskiej Rady Seniorów ma charakter społeczny. Kadencja Rady odpowiada kadencji Prezydenta Miasta Gniezna.

Pliki do pobrania:

Skład II kadencji Miejskiej Rady Seniorów:

 • Henryk Kot – Przewodniczący – Profilaktyczny Klub Seniora "Radość",
 • Aleksander Juruś – Wiceprzewodniczący – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan,
 • Ewa Bjørklund – Sekretarz – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Concordia,
 • Anna Brodnicka – Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Gniezno,
 • Edward Drożdż – Wielkopolskie Stowarzyszenie Kombatantów R.P. Osób Represjonowanych i ich Rodzin,
 • Halina Dyc - Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk”,
 • Jerzy Kabziński – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gnieźnie,
 • Danuta Kolenda – Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Oddział w Gnieźnie,
 • Krystyna Lubińska-Palicka – przedstawiciel osób starszych,
 • Zdzisław Stankowiak – Polski Związek Działkowców Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gnieźnie,
 • Władysława Wawrowska – Wielkopolski Związek Solidarności Polskich Kombatantów Koło Terenowe w Gnieźnie,
 • Danuta Wiśniewska – Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 • Krystyna Żok – Stowarzyszenie Wielkopolanie.

Protokoły i uchwały

 • 2020:
 
 • 2019:

Protokoły:   Protokół nr 1/19,   Protokół nr 2/19,   Protokół nr 3/19,   Protokół nr 4/19,   Protokół nr 5/19,   Protokół nr 6/19,   Protokół nr 7/19,   Protokół nr 8/19,   Protokół nr 9/19  Protokół nr 10/19
Uchwały:   Uchwała 1/19,   Uchwała 2/19,   Uchwała 3/19,   Uchwała 4/19,   Uchwała 5/19


 • Protokoły 2018:

  Protokół nr 1/18,   Protokół nr 2/18,   Protokół nr 3/18,   Protokół nr 4/18,   Protokół nr 5/18,
  Protokół nr 6/18,   Protokół nr 7/18.   Protokół nr 8/18,   Protokół nr 9/18,   Protokół nr 10/18,
  Protokół nr 11/18,   Protokół nr 12/18

 • Protokoły 2017:

  Protokół nr 1/17,   Protokół nr 2/17,   Protokół nr 3/17,   Protokół nr 4/17,   Protokół nr 5/17,
  Protokół nr 6/17,   Protokół nr 7/17,   Protokół nr 8/17,   Protokół nr 9/17,   Protokół nr 10/17,
  Protokół nr 11/17,   Protokół nr 12/17,   Protokół nr 13/17,   Protokół nr 14/17,   Protokół nr 15/17,

 • Protokoły 2016:

  Protokół nr 1/16,   Protokół nr 2/16,   Protokół nr 3/16,   Protokół nr 4/16,   Protokół nr 5/16,
  Protokół nr 6/16,   Protokół nr 7/16,   Protokół nr 8/16,   Protokół nr 9/16,   Protokół nr 10/16,
  Protokół nr 11/16,   Protokół nr 12/16,

 • Uchwały 2016-2018:

  Uchwała nr 1,   Uchwała nr 2,   Uchwała nr 3,   Uchwała nr 4,   Uchwała nr 5,
  Uchwała nr 6,   Uchwała nr 7,   Uchwała nr 8,   Uchwała nr 9,   Uchwała nr 10,
  Uchwała nr 11,   Uchwała nr 12,   Uchwała nr 13,   Uchwała nr 14,   Uchwała nr 15,
  Uchwała nr 16,   Uchwała nr 17,   Uchwała nr 18,   Uchwała nr 19,   Uchwała nr 20,
  Uchwała nr 21,   Uchwała nr 22,   Uchwała nr 23,   Uchwała nr 24,   Uchwała nr 25,
  Uchwała nr 26,   Uchwała nr 27,   Uchwała nr 28,   Uchwała nr 29,   Uchwała nr 30,
  Uchwała nr 31,   Uchwała nr 32,   Uchwała nr 33,   Uchwała nr 34,   Uchwała nr 35,
  Uchwała nr 36,   Uchwała nr 37,   Uchwała nr 38

Gnieźnieńska Karta Seniora:
„Gnieźnieńska Karta Seniora” jest programem ulg i uprawnień skierowanym do osób powyżej 60 roku życia działającym na terenie powiatu gnieźnieńskiego w punktach wskazanych przez Partnerów, którzy przystąpili do programu.
Program powstał ze wspólnej inicjatywy Senatora RP Piotra Gruszczyńskiego, Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka, Prezydenta Miasta Gniezna Jacka Kowalskiego oraz lokalnych organizacji pozarządowych: Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejon w Gnieźnie, Polskiego Związku Niewidomych – Koło w Gnieźnie, Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalnego „Promyk” w Gnieźnie, Stowarzyszenia Gnieźnieńskich Amazonek i Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu.
Celem Programu jest aktywizacja społeczna seniorów z Powiatu Gnieźnieńskiego, poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg, zwolnień i rabatów umożliwiający większy dostęp do ofert świadczonych przez partnerów Programu.

Pliki do pobrania:

Złota rączka

Program zainicjowany przez Miejską Radę Seniorów w Gnieźnie został wprowadzony w życie w lipcu 2018 roku. Osoby w wieku 65 lat i więcej, mieszkające samotnie, bądź z drugim seniorem mogą korzystać z pomocy przy naprawie drobnych, domowych usterek.
Świadczenie usług jest bezpłatne, ewentualny koszt zakupu materiałów pokrywa senior. Prace naprawcze które mogą być wykonane to takie, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy oraz specjalistycznych uprawnień, nie są świadczone w ramach innych umów np. ze wspólnotą mieszkaniową, administracją, nie wymagają natychmiastowej interwencji.
Zgłoszenia przyjmuje pracownik Urzędu Miejskiego w Gnieźnie pod numerem tel.: 61 426 04 51 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, ul. Lecha 6, pok. 04, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-10:00.
Uwaga! Pracownik wykonujący usługę posiada identyfikator i umawia się telefonicznie z osobą zgłaszającą na konkretny termin.  Zasady funkcjonowania programu Złota Rączka dla Seniora

Kontakt:
Miejska Rada Seniorów w Gnieźnie
ul. Pocztowa 11, sala 112
62-200 Gniezno
tel.: 61 426 04 51
radaseniorow@gniezno.eu

Pełnomocnik prezydenta ds. rodziny i seniorów
Oliwia Komorowska
Urząd Miejski w Gnieźnie
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
pok. 04
tel.: 61 426 04 51
oliwia.komorowska@gniezno.eu

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM