Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin wielodzietnych w których wychowuje się troje lub więcej dzieci, Miasto Gniezno Uchwałą Nr XLVIII/576/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 września 2014 r. rozpoczęło realizację Gnieźnieńskiego Programu dla Rodzin Wielodzietnych Rodzina 3+”. Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Jej posiadacze dzięki Gnieźnieńskiemu Programowi dla Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” mają możliwość tańszego korzystania z oferty lokalnych instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, sklepów i usługodawców znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania.

Dzięki deklaracji uczestnictwa w programie skierowanej do lokalnych partnerów programu rozszerza się oferta skierowana do rodzin wielodzietnych. Poniżej znajduje się katalog ulg i zniżek w Gnieźnieńskim Programie dla Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”.

Pobierz pliki:
Zaproszenie dla przedsiębiorców
Deklaracja uczestnictwa w Gnieźnieńskim Programie dla Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”
Wzór porozumienia partnerskiego
Katalog ulg i zniżek

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM