Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin wielodzietnych w których wychowuje się troje lub więcej dzieci, Miasto Gniezno Uchwałą Nr XLVIII/576/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 września 2014 r. rozpoczęło realizację Gnieźnieńskiego Programu dla Rodzin Wielodzietnych Rodzina 3+”. Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Jej posiadacze dzięki Gnieźnieńskiemu Programowi dla Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” mają możliwość tańszego korzystania z oferty lokalnych instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, sklepów i usługodawców znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania.


Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego zaprasza zainteresowane podmioty do partnerstwa w Gnieźnieńskim Programie dla Rodzin Wielodzietnych Rodzina 3+”. Program jest skierowany do rodzin posiadających troje i więcej dzieci mieszkających na terenie Gniezna. Oferując zniżki na swoje produkty i usługi. Jest to wsparcie wielodzietnych rodzin mieszkających w naszym mieście, a jednocześnie możliwość na pozyskanie nowych, stałych klientów.
Karta Dużej Rodziny w związku z obecnymi zapisami cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Obecnie w Gnieźnie jest ponad 2200 rodzin, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny, co stanowi ponad 7100 użytkowników. Osoby te mają możliwość korzystania z ogólnopolskiego systemu zniżek oraz dzięki tej samej karcie dodatkowo mogą wybrać ofertę lokalnych partnerów Gnieźnieńskiego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”. Jesteśmy przekonani, że stale rosnąca liczba uczestników programu pozwoli Państwu na promocję swoich produktów i usług, a jednocześnie ułatwi pozyskanie nowych, lojalnych klientów. Uczestnictwo w Programie to także szansa na wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy, uczestniczącej w lokalnych działaniach społecznych.
Informacja o Państwa udziale w programie znajdzie się w materiałach informacyjnych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie  pod adresem: www.gniezno.eu, a link do strony otrzymuje każda rodzina przystępująca do programu. Partnerzy mogą zamieszczać informację o udziale w programie we wszystkich wydawanych przez siebie nośnikach informacyjnych i reklamowych.
W celu nawiązania współpracy w ramach programu należy
wypełnić załączoną deklarację uczestnictwa w programie i złożenie jej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, pon. - pt. w godz. 7:30-15:30, Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych, pok. 04, tel.: 61-426-04-51.
Dzięki deklaracji uczestnictwa w programie skierowanej do lokalnych partnerów programu rozszerza się oferta skierowana do rodzin wielodzietnych. Poniżej znajduje się katalog ulg i zniżek w Gnieźnieńskim Programie dla Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”.

Pobierz pliki:
  Deklaracja uczestnictwa w Gnieźnieńskim Programie dla Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”
  Wzór porozumienia partnerskiego
  Katalog ulg i zniżek

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM