Komunalny lokal użytkowy – kiosk nr WYD 329, położony na targowisku miejskim przy ul. Wyszyńskiego 30 w Gnieźnie. Powierzchnia lokalu wynosi 8,64 m2. Wyposażony został w instalację elektryczną. WC wspólne.

 Kiosk Wyszyńskiego


W celu dokonania oględzin lokalu oraz zapoznania się ze stanem technicznym, należy kontaktować się z administratorem Panem Krzysztofem Adamskim - tel. 61 424 58 40 lub 508 052 165

Szczegółowych informacji na temat warunków najmu udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta i Gospodarki w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Lecha 6 w Gnieźnie (I piętro, pokój nr 41) lub pod nr telefonu 61 426 04 47.

Wniosek na najem lokalu

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM