Komunalny lokal użytkowy, położony na tzw. Halach targowych przy ul. Warszawskiej 16 w Gnieźnie nr 12. Powierzchnia lokalu wynosi 24,29 m2. Wyposażony został w instalację elektryczną  oraz wodnokanalizacyjną. WC wspólne.

 Lokal użytkowy przy ul Warszawskiej 16 [300x169]


Komunalny lokal użytkowy, położony na tzw. Halach targowych przy ul. Warszawskiej 16 w Gnieźnie nr 4. Powierzchnia lokalu wynosi 13,76 m2. Wyposażony został w instalację elektryczną  oraz wodnokanalizacyjną. WC wspólne.

Lokal użytkowy przy ul Warszawskiej 16 [300x533]

 


Komunalny lokal użytkowy położony na tzw. Halach Targowych przy ul. Warszawskiej 16 w Gnieźnie. Powierzchnia lokalu wynosi 37,78 m2. Wyposażony został w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną.

 Lokal użytkowy przy ul Warszawskiej 16 [300x539]


 

Komunalny lokal użytkowy położony na tzw. Halach Targowych przy ul. Warszawskiej 16 w Gnieźnie nr U11. Powierzchnia lokalu wynosi 26,83 m2. Wyposażony został w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną.


Szczegółowych informacji na temat warunków najmu udzielają pracownicy Referatu Zasobów Użytkowych w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Lecha 6 w Gnieźnie (oficyna, pokój nr 3) lub pod nr telefonu 61 426 04 47 lub 61 426 04 46.

W celu dokonania oględzin lokalu oraz zapoznania się ze stanem technicznym, należy kontaktować się z Zarządcą Urbis Sp. z o.o. pod nr tel. 61 424 58 75 lub 61 425 58 00.

  Oferta na najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM