Komunalny lokal użytkowy, położony w piwnicy budynku przy ul. Witkowskiej 28 w Gnieźnie. Powierzchnia lokalu wynosi 9,81 m2. Wyposażony został w instalację elektryczną,  wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. 

W celu dokonania oględzin lokalu oraz zapoznania się ze stanem technicznym, należy kontaktować się z Zarządcą Urbis Sp. z o.o. pod nr tel. 61 424 58 75 lub 61 425 58 00.

 

Szczegółowych informacji na temat warunków najmu udzielają pracownicy Referatu Zasobów Użytkowych w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Lecha 6 w Gnieźnie (oficyna, pokój nr 3) lub pod nr telefonu 61 426 04 47 lub 61 426 04 46.

  Oferta na najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM