Komunalny lokal użytkowy, położony w piwnicy budynku przy ul. Witkowskiej 28 w Gnieźnie. Powierzchnia lokalu wynosi 9,81 m2. Wyposażony został w instalację elektryczną,  wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. 

W celu dokonania oględzin lokalu oraz  zapoznania się ze stanem technicznym, należy kontaktować się z administratorem Panem Sebastianem Zawadzkim - tel. 61 424 58 50

 Lokal użytkowy ul. Witkowska 28

Szczegółowych informacji na temat warunków najmu udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta i Gospodarki w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Lecha 6 w Gnieźnie (I piętro, pokój nr 41) lub pod nr telefonu 61 426 04 47.

  Oferta na najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym


Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM