Gniezno nierozerwalnie związane jest z historią Polski, a zwłaszcza z początkami naszego Państwa. Jako siedziba dworu książęcego, a potem i królewskiego było ważnym ośrodkiem władzy i kultury. Dlatego nie dziwi też, że najprawdopodobniej tutaj jeszcze za czasów piastowskich, zostały wybite pierwsze polskie monety. Również współcześnie, akcenty związane z Pierwszą Stolicą Polski umieszczane są na różnego rodzaju okolicznościowych banknotach, monetach czy znaczkach.

denaraw [106x106]denarre [106x106]

Gnieźnieńskie 6 Denarów, jest reprodukcją najsłynniejszej monety z tamtych czasów: denara Princes Polonie Bolesława Chrobrego. Jej inskrypcja zawiera pierwszy (łaciński) zapis nazwy Polski. Zyskała ona sławę wśród europejskich numizmatyków – między innymi dzięki wizerunkowi ptaka w awersie, który może być pierwszym przedstawieniem orła jako polskiego symbolu narodowego.  Denar ten był najliczniej wybijaną monetą Bolesława Chrobrego.
31 lipca 2010 roku, podczas „Koronacji Królewskiej” na Placu św. Wojciecha, miejsce miała premiera reprodukcji tej monety w specjalnym namiocie Karkonoskiego Domu Numizmatycznego. Owoc wspólnej akcji Miasta Gniezna i KDN, dzięki któremu krążek o wartości sześciu złotych nabyć można było w różnych wersjach: w plastikowej kapsule, w ozdobnym blistrze lub dedykowanym pudełku. Dostępna była także specjalna, limitowana edycja w srebrze.

moneta2zl [250x125]

2  września  2005  roku Narodowy Bank Polski rozpoczął emisję  serii  monet o nominale 2 zł ze stopu Nordic Gold pt. „Historyczne  miasta  w Polsce”.  W ramach tej  serii,  do  kwietnia  2008  r., NBP wprowadził  do obiegu  32  monety upamiętniające  polskie miasta  o  ponad  750-letniej historii, które wniosły wyjątkowy   wkład w rozwój poszczególnych regionów  i państwowości  Polski.  Wyboru miast  dokonał  powołany  przez  kierownictwo  NBP zespół historyków pod przewodnictwem prof. Henryka Samsonowicza. Serię  „Historyczne  miasta  w  Polsce”  rozpoczęła moneta upamiętniające Gniezno, z wizerunkiem tutejszej katedry. Gnieźnieńską inaugurację tego wydarzenia uświetniły wykłady prof. Leszka Balcerowicza - ówczesnego Prezesa NBP.

monetaaw [108x108]monetare [108x108]

Z okazji 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego, Narodowy Bank Polski wypuścił do obiegu monety kolekcjonerskie o nominałach: 2 zł, 10 zł, 100 zł, 200 zł.
Awers: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 2000, pod orłem napis ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.
Rewers: Stylizowany wizerunek awersu denara Bolesława Chrobrego. Z prawej strony insygnia władzy: włócznia św. Maurycego oraz jabłko cesarskie. Wokół napis: 1000-LECIE ZJAZDU W GNIEŹNIE.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpińska. Projektant rewersu: Robert Kotowicz.

moneta2re [128x128]moneta2aw [128x128]


Awers: Z prawej strony w stylizowanym owalu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz oznaczenie roku emisji: 2000. Z lewej strony stylizowany wizerunek awersu denara Bolesława Chrobrego. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA. Poniżej napis: 10 ZŁ. U dołu półkolem napis: POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW
Rewers: Stylizowane wizerunki siedzących: Bolesława Chrobrego i Ottona III. W tle ornament i fragmenty architektury romańskiej. Powyżej półkolem napis: 1000-LECIE. U dołu stylizowany lew na wici roślinnej. W otoku napis: ZJAZDU W GNIEŹNIE.
Projektant monety: Robert Kotowicz.

moneta3aw [108x108]moneta3re [108x108]

Awers: Z prawej strony w stylizowanym owalu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz oznaczenie roku emisji: 2000. Z lewej strony stylizowany wizerunek awersu denara Bolesława Chrobrego. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA. Poniżej napis: 100 ZŁ. U dołu półkolem napis: POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW
Rewers: Stylizowane wizerunki siedzących: Bolesława Chrobrego i Ottona III. W tle ornament i fragmenty architektury romańskiej. Powyżej półkolem napis: 1000-LECIE. U dołu stylizowany lew na wici roślinnej. W otoku napis: ZJAZDU W GNIEŹNIE.
Projektant monety: Robert Kotowicz.

znaczek1 [125x170]znaczek2 [125x170]znaczzek3 [298x254]

W marcu 2000 roku, z okazji 1000. rocznicy Zjazdu Gnieźnieńskiego i organizacji Kościoła Katolickiego w Polsce, Poczta Polska wydała 3 znaczki pocztowe. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:
Wartości 70 gr: Ottona III w otoczeniu duchownych i dworu, w momencie wręczenia diademu Bolesławowi Chrobremu. Choć gest ten nie dopełniał wymogów aktu koronacyjnego (nastąpił on dopiero w 1025 r.), to już wówczas cesarz uznał władzę Chrobrego nad Polską, samego zaś władcę włączył do grona najwyższych osobistości cesarstwa.
Wartości 80 gr: sylwetki kolejnych biskupów w kwaterach triforiowych, z nazwami: arcybiskupstwa - Gnesna oraz poszczególnych diecezji - Cracovia, Wratislavia, Colberga. Wzór dla tej ilustracji stanowiła karta z Ewangeliarza Emmeramskiego. Znaczek ten upamiętnia utworzenie arcybiskupstwa i podległych mu biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu.
Wartości 1,55 zł: Ottona III jako cesarza rzymskiego, siedzącego na tronie, trzymającego insygnia władzy. Do niego zmierzają personifikacje poszczególnych ziem: Roma z misą pełną kosztowności, Galia z gałązką oliwną, Germania z rogiem obfitości i Sclauinia z dyskiem władzy. Wzorem dla tej ilustracji była miniatura z Ewangeliarza Ottona III. Całość oddaje sytuację polityczną ówczesnej Europy, a także symbolizuje zdobycie przez Polskę pozycji państwa europejskiego.

 banknot1050 [300x300]

12 kwietnia 2016 roku, Narodowy Bank Polski wyemitował jubileuszowy banknot, upamiętniającym 1050. rocznicę chrztu Polski. Bohaterem wydarzenia z 966 roku był pierwszy polski władca, książe Mieszko I. Dlatego właśnie podobizny Mieszka oraz jego małżonki, Dobrawy – zaczerpnięte z pocztu królów i książąt polskich według Jana Matejki – są najważniejszym elementem graficznym banknotu.
Na przedniej części rocznicowego banknotu – oprócz podobizny książęcej pary – przedstawiono również wizerunek relikwiarza w kształcie krzyża (sprowadzonego do Polski prawdopodobnie przez Ottona III) oraz jelenia z bordiury drzwi gnieźnieńskich (symbol chrześcijanina odrodzonego mocą chrztu). Na odwrocie umieszczono wizerunek katedry gnieźnieńskiej – w przeszłości auli koronacyjnej królów polskich i miejsca znaczących wydarzeń historycznych oraz kielich królewski (zwany również kielichem Dąbrówki), wykonany około 1190 roku.
Banknot został zaprojektowany przez Krystiana Michalczuka i różni się od banknotów obiegowych przede wszystkim bogatszą symboliką oraz parametrami graficzno-technicznymi. To ósmy banknot kolekcjonerski w historii banku. W dniu emisji dostępny był w kasach Narodowego Banku Polskiego w cenie 75 zł.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM