I Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna

I Zastępca Prezydenta


Jarosław Grobelny to absolwent Politechniki Poznańskiej oraz nauczyciel akademicki w latach 1995 – 2002. Pełnił funkcję Prezesa Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (2002 – 2009) oraz Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. (2009 – 2014).

Ekspert z listy krajowej z zakresu dofinansowania ze środków UE: rozwoju sfery badawczo – rozwojowej, transferu innowacji, inwestycji realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, promotor projektów innowacyjnych. Ekspert z listy krajowej z zakresu rozwoju zasobów ludzkich (POKL).


Dane kontaktowe:
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
sekretariat: tel. 61 426 04 49, pok. 19, I p.
e-mail: jaroslaw.grobelny@gniezno.eu
Prezydent przyjmuje interesantów we wtorki, w godzinach od 10:00 do 12:00.
Uwaga! Prosimy o umówienie spotkania telefonicznie lub osobiście z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM