Na terenie miasta Gniezna drogi publiczne dzielą się na cztery kategorie i są zarządzane przez czterech zarządców dróg.

  Wykaz ulic z podziałem na zarządców

Zarządcami są:

 • dla dróg krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
 • dla dróg wojewódzkich - Zarząd Województwa Wielkopolskiego
 • dla dróg powiatowych - Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
 • dla dróg gminnych – Prezydent Miasta Gniezna.

Odpowiednio instytucjami zarządzającymi jest:

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Rejon Dróg Krajowych w Gnieźnie
  Al. Reymonta 32,
  62-200 GNIEZNO
  tel. 61 426-55-61
  e-mail: rejon.gniezno@gddkia.gov.pl
   
 2. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  Rejon Dróg w Gnieźnie
  Al. Reymonta 32,
  62-200 GNIEZNO
  tel. 61 426-56-23
  e-mail: rdwgniezno@wzdw.pl

 3. Powiatowy Zarząd Dróg
  Al. Reymonta 32,
  62-200 GNIEZNO
  tel. 61 428-19-20
  e-mail: pzd@powiat-gniezno.pl 
   
 4. Urząd Miejski w Gnieźnie
  Referat Dróg Gminnych
  ul. Lecha 6, 62-200 GNIEZNO
  tel. (0-61) 426-04-24, 426-04-57, 426-04-74
  e-mail: drogi@gniezno.eu

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM