Zdjęcie terenu przy ulicy Poznańśkiej Zdjęcie terenu przy ulicy Poznańskiej Zdjęcie terenu przy ulicy Poznańskiej

Pobierz ofertę:  Oferta inwestycyjna - teren niezabudowany przy ulicy Poznańskiej

Powierzchnia: 10,96 ha

Właściciel: Miasto Gniezno

Oznaczenie ewidencyjne działek: Arkusz 36 dz. 1/28 (6,93.81 ha) UC dz. 1/30 (4,01.90 ha) U/ZP Nr KW: PO1G/00029755/1

Przeznaczenie: Działki objęte MPZP z przeznaczeniem pod obiekty handlowe o pow. sprzedaży ponad 2000 m2 oraz usługi i zieleń urządzoną

Uzbrojenie: Elektryczność, woda na skraju działek; Działka o regularnym kształcie, dojazd do terenu drogą publiczną utwardzoną;

Orientacyjna wartość gruntu netto: dz. 1/28: 21 800 000 PLN; dz. 1/30: 4 400 000 PLN

Kontakt:
Urząd Miejski w Gnieźnie
Wydział Rozwoju Miasta, Gospodarki i Obsługi Inwestora
ul. Lecha 6, 62 200 Gniezno
tel. +48 61 426 04 21
kom.+48 66 22 33 188
e-mail: opiekun.inwestora@gniezno.eu

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM