1. Kościoły rzymskokatolickie

2. Zbory protestanckie


 KOŚCIOŁY KATOLICKIE
szczegółowe informacje dotyczące nabożeństw można znaleźć na stronach parafii,
lub na stronie www.archidiecezja.pl 


Parafia przy Bazylice Prymasowskiej pw. Wniebowzięcia NMP
Sanktuarium św. Wojciecha
ul. Łaskiego 9, 62-200 Gniezno
tel. 61 428 40 80
e‑mail: parafia@archikatedra.com
Proboszcz: ks. Jan KASPROWICZ
 
Parafia pw. bł. Bogumiła
62‑200 Gniezno 
ul. Cicha 3 
tel. 61 426 56 30 
tel./fax: 61 425 18 68
e-mail: bogumilgniezno@gmail.com
www.bogumil.gniezno.pl
Proboszcz: ks. Krzysztof WALKOWSKI
 
Parafia pw. bł. Jolenty
62‑200 Gniezno
ul. Wierzbiczany 10
tel. 61 428 19 28
e-mail: jolent@gniezno.opoka.org.pl
www.jolenta.pl
Proboszcz: ks. Sławomir Rachwalski

Parafia pw. bł. Michała Kozala BM
62‑200 Gniezno
ul. E. Orzeszkowej 22d
tel./fax 61 426 27 49
e-mail: parafiakozalgniezno@gmail.com
www.kozal.gniezno.pl
Proboszcz: ks. Krzysztof STANULA CSMA

Parafia pw. bł. Radzyma Gaudentego
62‑200 Gniezno
Plac im. ks. kan. Zbigniewa Kapturczaka 1
centr. tel. 61 426 66 33 
e‑mail: blazej-60@o2.pl
www.radzym.pl
Proboszcz: ks. Andrzej SZCZĘSNY
 
Parafia pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana
62‑200 Gniezno
ul. 28 Grudnia 12
tel. 61 426 11 64
Proboszcz: ks. Andrzej GRZELAK

Parafia pw. Matki Zbawiciela
62‑200 Gniezno 
ul. ks. Ludwiczaka 20
tel. 61 425 98 96
www.parafiadalki.pl
Proboszcz: ks. Bogumił CZULIŃSKI

Parafia pw. MB Miłosierdzia
62‑200 Gniezno
ul. Graniczna 19
tel. 61 425 60 08
Proboszcz: ks. Piotr DWOREK 

Parafia pw. NMP Królowej Polski  - Wojskowa
62‑200 Gniezno
ul. Chrobrego 13
tel. 61 426 15 30
Proboszcz: ks. ppłk. Piotr GIBASIEWICZ

Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego
62‑200 Gniezno
ul. Kwiatowa 7
tel. 61 426 48 54
e-mail:ksoj@poczta.onet.pl
www.maksymiliankolbe.pl
Proboszcz: ks. Jacek ORLIK

Parafia pw. św. Michała Archanioła
62‑200 Gniezno
ul. św. Michała 1 
tel. 61 426 15 51
www.michalarchaniol.pl
Proboszcz: ks. Tomasz GŁUSZAK

Parafia pw. św. Wawrzyńca
62‑200 Gniezno 
ul. św. Wawrzyńca 8
tel. 61 426 15 57
www.wawrzyniecgniezno.pl
Proboszcz: ks. Jan SZREJTER

Parafia pw. Świętej Trójcy - Fara
62‑200 Gniezno
ul. Farna 6
tel. 61 426 15 55 
www.fara.gniezno.pl
Proboszcz: ks. Maciej LISIECKI

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP 
Sanktuarium Pani Gniezna
62‑200 Gniezno
ul. Franciszkańska 12
tel. 61 424 19 27, 61 426 97 05
www.franciszkanie.gniezno.pl
Proboszcz: o. Zenon GARUS OFM Conv


ZBORY PROTESTANCKIE

Kościół Chrześcijan Baptystów
ul. Mickiewicza 7a (w podwórzu)
62-200 Gniezno

tel. (61) 425 08 84

Kościół Boży w Chrystusie
ul. Sienkiewicza 27/3
62-200 Gniezno
tel. 728625637
e-mail: kosciol.w.gnieznie@gmail.com

Adres do korespondencji:
ul. Sienkiewicza 27/3, 62-200 Gniezno
Adres spotkań:
Centrum Chrześcijańskie
,
ul. Warszawska 5, 62-200 Gniezno
pastor Jakub Sawa 
www.kosciolwgnieznie.pl

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM