PAKIET DLA INWESTORA

Przedsiębiorcy i inwestorzy chcący ulokować nową inwestycję w mieście Gnieźnie, korzystają ze zwolnień od podatku od nieruchomości na zasadach określonych w Uchwale nr XLVIII/566/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Pobierz dokument:  Uchwała nr XLVIII/566/2014

Ponadto na wpieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy obowiązuje na terenie miasta Gniezna Uchwała NR IX/57/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 maja 2015 r.w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w działalność gospodarczą na terenie Miasta Gniezna oraz tworzenie na terenie Miasta Gniezna nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami.

Pobierz dokument:  Uchwała nr IXI/57/2015

Aktualnie obwiązujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gniezna reguluje Uchwała nr XIV/124/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pobierz dokument:   Uchwała nr XIV/124/2015

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM