XI „Konikowo”

ul. Pocztowa 11, I piętro, 62-200 Gniezno, osiedlekonikowo@wp.pl

Dyżury pełnione są w każdy pierwszy poniedziałek (roboczy) miesiąca od 17.00 do 18.00 w siedzibie rady.

1. Zofia Komosińska: Przewodnicząca Zarządu
2. Zielińska Anna: Zastępca Przewodniczącej
3. Komosiński Sławomir: Skarbnik
4. Duszyńska Katarzyna: Sekretarz
5. Bielawska Jadwiga: Członek Zarządu
6. Podlawska Marlena: Członek RO
7. Wadzyńska Małgorzata: Członek RO
 
 
Mieszkańców naszego Osiedla może zainteresować fakt, że 3 sierpnia 2020 roku w budynku Starego Ratusza przy ul. Chrobrego Dyskusja odbędzie się publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Parkowej w Gnieźnie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Więcej informacji na stronie www.Gniezno.eu w zakładce Dla mieszkańca / Planowanie przestrzenne, drogi / Planowanie przestrzenne / Plany miejscowe / Opracowywane plany miejscowe / Wyłożenia lub pod tym linkiem.
 
 

 

 


Ogłoszenie o spotkaniu mieszkańców Osiedla Konikowo

17 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godzinie 18.00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie przy ulicy Cieszkowskiego 17 rozpocznie się spotkanie mieszkańców Osiedla Konikowo z władzami miasta oraz Prezesem MPK na temat planów rozwoju osiedla oraz transportu miejskiego. Przedstawione zostanie także sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za rok 2017. Serdecznie zapraszamy!Na podstawie art. 419 par. 4 ustawy z 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości uchwałę Nr LII/552/2018 Rady Miasta Gniezna z 21.03.2018 roku w sprawie podziału Miasta Gniezna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 


 
 

 

Gwiazdka na Osiedlu Konikowo
19 grudnia 2016 roku mieszkańcy Osiedla Konikowo mieli okazję spędzić wspólnie miłe chwile na przedświątecznym spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez swoją Radę Osiedlową. Gości Powitali w imieniu Przewodniczącej Rady Osiedla: Zofia Komosińska, Anna Zielińska, Jadwiga Bielawska, Katarzyna Duszyńska i Sławomir Komosiński

Zarówno dzieci, jak i seniorzy mieli okazję wysłuchać kolęd granych na saksofonie i akordeonie wspólnie z Członkami Rady Osiedla Konikowo i zaproszonymi gośćmi, wśród których nie zabrakło Przewodniczącego Rady Miasta Michała Glejzera oraz Radnego Rady Miasta Gniezna Sławomira Graczyka

Specjalnie dla najmłodszych, wolontariusze przygotowali gry i zabawy integracyjne oraz słodkie upominki. Oczywiście, na koniec spotkania w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Cieszkowskiego zjawił się Święty Mikołaj ze słodkimi paczkami, którymi obdarował ponad pięćdziesiąt osób, zarówno dzieci jak i seniorów.

Członkowie Rady Osiedla przekazali również mieszkańcom Osiedla Konikowo kalendarze z panoramą naszego miasta i serdeczne życzenia świąteczno – noworoczne od Prezydenta Tomasza Budasza.
Za pomoc w zorganizowaniu spotkania wigilijnego i udostępnienie pomieszczeń Rada Osiedla Konikowo składa serdecznie podziękowanie Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Markowi Jóźwiakowi.
 Dyżury Rady Osiedla nr XI „Konikowo”
Ustalono stałe dyżury w pierwszy poniedziałek roboczy każdego miesiąca od godziny 17.00 do 18.00 w biurze Rady Osiedla „Konikowo” przy ul. Pocztowej 11, I piętro, w Gnieźnie.

Dodatkowo wnioski i apele mieszkańców można wysyłać na adres e-mail: osiedlekonikowo@wp.pl

Harmonogram dyżurów:
7 listopada 2016 roku
5 grudnia 2016 roku
2 stycznia 2017 roku
6 luty 2017 roku
6 marca 2017 roku
4 kwietnia 2017 roku
8 maja 2017 roku
5 czerwca 2017 roku

Pragniemy być bliżej naszych mieszkańców i pomóc w rozwiązywaniu problemów na naszym osiedlu. W celu umożliwienia mieszkańcom kontaktu Rada Osiedla postanowiła, że podczas dyżurów będą odbywać się jednocześnie zebrania Zarządu Rady Osiedla razem z członkami Rady Osiedla.Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM