VII „Pustachowa – Kokoszki”

Dyżur pełni przewodniczący Rady Osiedla w każdy ostatni czwartek miesiąca od 17.00 – 19.00, ul. Żwirowa 9. Telefon: 508 131 833.

Salka Katechetyczna Kościoła pw. Chrystusa Wiecznego Kapłana, 62-200 Gniezno

1. Chorn Jerzy: Przewodniczący Zarządu
2. Jaśkowiak Agnieszka: Zastępca Przewodniczącego
3. Marzec Piotr: Skarbnik
4. Osterczy Aldona: Sekretarz
5. Leśny Henryk: Członek Zarządu
6. Jankiewicz Urszula: Członek
7. Mikuła Mikołaj: Członek


Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM