VII „Pustachowa – Kokoszki

ul. Krucza 3, 62-00 Gniezno

Dyżur pełni przewodniczący Rady Osiedla w każdy ostatni czwartek
( roboczy) miesiąca od 17.00 – 19.00, przy ul. Żwirowej 9, telefon: 508 131 833.

1. Jerzy Chorn: Przewodniczący Zarządu
2. Agnieszka Jaśkowiak: Zastępca Przewodniczącego
3. Piotr Marzec: Skarbnik Zarządu
4. Aldona Osterczy: Sekretarz Zarządu
5. Henryk Leśny: Członek Zarządu
6. Urszula Jankiewicz: Członek RO
7. Mikuła Mikuła : Członek RO


 

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM