II „Tysiąclecie”

ul. Budowlanych 26B, 62-200 Gniezno

Dyżury pełnione są w każdy czwartek (roboczy) miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00 w siedzibie rady.

1. Mariusz Mądrowski: Przewodniczący Zarządu
2. Kamil Murch: Zastępca Przewodniczącego
3. Ariel Oziębło: Skarbnik Zarządu
4. Adam Galus: Sekretarz Zarządu
5. Dorota Morkowska: Członek Zarządu
6. Tadeusz Purol : Członek RO
7. Maciej WaleryWalery: Członek RO
8. Marcin Jagodziński: Członek RO
9. Jerzy Andrzejewski: Członek RO
10. Jacek Walkowiak: Członek RO
11. Krzysztof Wilk: Członek RO
 
Prosimy mieszkańców także o zgłaszanie propozycji i sugestii w zakresie:
- realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców.
- występowania przez RO z wnioskami do Rady Miasta i Prezydenta Miasta o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Osiedla,
- organizowania przedsięwzięć w zakresie kultury, sportu i rekreacji oraz opieki zdrowotnej,
a także innych prac na rzecz osiedla,
- planów zagospodarowania przestrzennego,
- projektów przepisów prawa miejscowego.
 
Osiedle Tysiąclecie obejmuje ulice:
bp. Antoniego Laubitza, Budowlanych, Cichą, gen. Władysława Sikorskiego, Jana Bilskiego, Józefa Paczkowskiego, ks. mjr. Mateusza Zabłockiego (od skrzyżowania z ul. Spokojną do torów kolejowych linii Gniezno-Kłecko), Kwiatową, Leona Barciszewskiego, Łazienki, Park Trzech Kultur, Park 25-lecia, Rondo im. prof. Gerarda Labudy, Rondo Żołnierzy Wyklętych, Roosevelta (od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do torów kolejowych linii Gniezno-Kłecko), Spokojną, Stanisława Chudoby, Stanisława Staszica, Tadeusza Sobieralskiego.
Mieszkańcu Osiedla Tysiąclecie! Jeżeli natrafiłeś na terenie naszego osiedla na miejsce niebezpieczne, zaniedbane lub takie, którym według Ciebie powinien zająć się jego właściciel wskaż to miejsce radzie. Wskaż radzie również takie miejsce lub miejsca, które można wskazać jako przykład dbałości i gospodarności.

Aktualności:

Rowerowy patrol

Jak zapewne wielu mieszkańców naszego osiedla zauważyło, od pierwszych dni września spotykamy na osiedlu patrol policyjny poruszający się na rowerach. Szczególnym zainteresowaniem patrolu objęte są tereny Parku XXV-lecia i promenada wokół jeziora Winiary.

Rada Osiedla Tysiąclecie była partnerem przedsięwzięcia organizacji i wyposażenia rowerowego patrolu policji. Z zadowoleniem stwierdzamy, że partol jest aktywny i skuteczny. Członkowie naszej rady w wrześniowe popołudnie towarzyszyli dzielnicowemu patrolującemu okolice jeziora Winiary jednocześnie kręcąc kilometry dla Gniezna w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski.

  


Półkolonie w Dziewiątce
 
Tradycyjnie – bo takiego określenia ośmielamy się użyć – Rada Osiedla Tysiąclecie była partnerem półkolonii letnich w Szkole Podstawowej nr 9.
 
Tegoroczny wypoczynek dla dzieci odbył się w ostatnim tygodniu lipca i przebiegał zgodnie z reżimem sanitarnym. Uczniowie uczestniczyli w programie przygotowanym przez wychowawców i opiekunów. Rady Osiedla Tysiąclecie umożliwiła uczestnikom wyjazd do Lasu Miejskiego, a właściwie dobrane formy aktywności pozwoliły na stworzenie przyjaznego klimatu sprzyjającego przeżywaniu pozytywnych emocji oraz rekreacji, zabawy i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
 
Codziennie na uczestników półkolonii czekały smaczne posiłki przygotowane przez panie kucharki, a w ostatnim dniu półkolonii Rada Osiedla przygotowała i obdarowała dzieci słodkimi niespodziankami.

W kolejnym nietypowym – zdalnym posiedzeniu Rady Osiedla po raz kolejny uczestniczył dzielnicowy z Osiedla Tysiąclecie asp. Błażej Małolepszy. Po informacji na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa na osiedlu w czasie dyskusji rada zaproponowała aby planem działania priorytetowego objąć kolejne tereny osiedla. Od sierpnia planem objęte są adresy ul. Sikorskiego 19 i Roosevelta 46 – teren wokół sklepu Kaufland. Powody wskazania tych adresów są niezmienne. Niektórzy mieszkańcy traktują te miejsca na osiedlu jak tereny rekreacyjne. We wskazanych miejscach często dochodzi do zakłócania porządku, spożywania alkoholu najczęściej w godzinach wieczornych – czemu prawdopodobnie sprzyjają wysokie temperatury. Nieodmiennie towarzyszy temu zaśmiecanie i czasami niszczenie mienia. Szczególne zainteresowanie Policji na pewno poprawi tę sytuację,a także bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Kolejne lokalizacje obejmowane planem działania priorytetowego pochodzą ze zgłoszeń mieszkańców. Dlatego w przypadku zauważenia takich zachowań prosimy mieszkańców o informowanie dzielnicowych telefonicznie pod numerami: 786 936 225 – st. asp. B. Małolepszy, 786 936 223 – mł. asp. Zdzisław Saukens lub na telefon stacjonarny KPP Gniezno 61 426 02 11. Numer alarmowy 997.
Pomoc mieszkańców i zdecydowany sprzeciw zachowaniom społecznie nieakceptowalnym przyczyni się do poprawy poziomu bezpieczeństwa na osiedlu.

Kolejnym działaniem służącym poprawie bezpieczeństwa na osiedlu Tysiąclecie będą rowerowe patrole policji. Już wkrótce będzie można je spotkać zwłaszcza w parkach, wokół jeziora i innych miejscach, które do tej pory patrolowane były z mniejszą częstotliwością.
 
---

W  czasie walki z koronawirusem pojawiają się i tacy, którzy nawet w tym niebezpiecznym czasie nie poddają się, nie uciekają w najdalszy kąt mieszkania, ale wychodzą, a nawet wyjeżdżają z wielką pompą. Jacek Walkowiak to znany wielu gnieźnianom, zwłaszcza  mieszkańcom Tysiąclecia, miłośnik dwóch kółek oraz komunikacji zbiorowej. W niedzielę 26 kwietnia samotnie wybrał się rowerem w 256-kilometrową trasę do Sępólna Krajeńskiego. Swój wyjazd i związany z nim wysiłek zadedykował gnieźnieńskim medykom.

Jest to ciekawa forma podziękowania za opiekę medyczną i poczucie bezpieczeństwa. Taka forma znalazła uznanie Prezydenta Tomasza Budasza, który objął tę inicjatywę swoim patronatem, a patronat medialny objął portal informacjelokalne.pl Informujemy o tym, ponieważ Jacek jest jednym z członków Rady Osiedla Tysiąclecie. Gratulujemy Jackowi oryginalnego pomysłu i konsekwencji w jego realizacji.
 
 
---

W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem Rada Osiedla Tysiąclecie w ramach działania pod nazwą pomoc sąsiedzka pozostaje do dyspozycji mieszkańców Osiedla Tysiąclecie. Członkowie rady i wolontariusze są gotowi do wykonywania na rzecz mieszkańców osiedla takich czynności jak: dokonywanie zakupów, odbiór i dostarczanie przesyłek na terenie miasta oraz inne formy pomocy.
Działania te Rada Osiedla kieruje do osób starszych, także mających trudności w poruszaniu się lub tych, którzy z innych powodów pomocy oczekują. W razie zaistnienia takiej potrzeby do dyspozycji mieszkańców Osiedla Tysiąclecia pozostaje telefon kontaktowy: 507 148 705. Istotnym pozostaje fakt, że niesienie pomocy mieszkańcom nie może spowodować zagrożenia zdrowia i życia członków rady czy wolontariuszy.

---

Już tradycyjnie Rada Osiedla Tysiąclecie była partnerem Szkoły Podstawowej nr 9 w organizacji tegorocznych zimowych półkolonii. Dzięki partnerstwu, uczestnicy półkolonii, a byli nimi uczniowie szkoły Podstawowej Nr 9, którzy jednocześnie są mieszkańcami Osiedla Tysiąclecia mieli możliwość w interesujący sposób spędzić czas wolny od nauki szkolnej.
Czas przeznaczony na zimowy wypoczynek wykorzystany był na poznawanie walorów naszego miasta i regionu. Tymi miejscami były między innymi Klub Fantazja oraz Kino Helios. Ale prawdziwym hitem okazała się wycieczka do 33. Powidzkiej Bazy Lotnictwa Transportowego. Półkolonie były również okazją do osobistych spotkań, w czasie których dzieci potwierdziły, że tegoroczne półkolonie uważają za udane.

  

---

Plan Działania Priorytetowego KPP

30 stycznia posiedzenie Rady Osiedla poświęcone było bieżącym sprawom, a wśród nich wskazaniu kolejnej lokalizacji na terenie osiedla, którą obejmą planem działania priorytetowego policjanci z KPP w Gnieźnie, a szczególnie nadzorować będą dzielnicowi z osiedla Tysiąclecie.

W bieżącym półroczu Planem Działania Priorytetowego realizowanego na terenie Osiedla Tysiąclecie objęte zostają lokalizacje: Budowlanych 1, Budowlanych 2, Budowlanych 2A. Zjawiskami niepokojącymi mieszkańców w tych lokalizacjach są niewielkie grupy, a także pojedyncze osoby prawdopodobnie w stanie po spożyciu alkoholu, które chętnie przesiadują na ławeczkach przy skwerze lub pomiędzy blokami i podniesionymi głosami wygłaszają swoje racje. Pozostałe nieakceptowalne zachowania to tradycyjnie spożywanie alkoholu i zanieczyszczanie otoczenia. W przypadku zauważenia takich zachowań mieszkańcy proszeni są o informowanie dzielnicowych telefonicznie pod numerami: 786 936 225 - st. asp. Błażej Małolepszy, 786 936 223 - mł. asp. Zdzisław Saukens lub na telefon stacjonarny KPP Gniezno 61 426 02 11. Numer alarmowy 997.

Przypominamy, że działania związane z realizacją planu polegają na systematycznym monitorowaniu miejsc objętych planem, częste patrole – w tym funkcjonariuszy nieumundurowanych, interwencje na wezwania mieszkańców. Do tych działań należą też prewencyjne spotkania z mieszkańcami i osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w okolicy miejsc objętych planem. Dotychczasowa praktyka spowodowała, że mieszkańcy pozytywnie oceniają efekty działania planu. Bardzo pozytywnie oceniają częste monitorowanie alejek wokół jeziora Winiary.

Pomoc mieszkańców i zdecydowany sprzeciw wobec zachowań społecznie nieakceptowalnych przyczyniły się do poprawy poziomu bezpieczeństwa na osiedlu.
 
---
 
Rada Osiedla życzy mieszkańcom Tysiąclecia ciepłych i rodzinnych Świąt oraz sukcesów i zadowolenia w nadchodzącym Nowym Roku.
 
 
 
---
 
Kolejną i jednocześnie chyba ostatnią tegoroczną inicjatywą Rady Osiedla Tysiąclecie było zorganizowanie spotkania integracyjnego dla seniorów z osiedla. 18 grudnia pojechano do miejsca ciekawego, czyli Silverado City (Miasto Western). Ale w rzeczywistości nie miało to znaczenia. Po prostu firma ta zorganizowała - nie tylko dla mieszkańców osiedla - warsztaty bożonarodzeniowe.
 
Scenografia dość oryginalna, to prawda. Ale klimat – dzięki animatorom - niezwykły, ciepły, serdeczny, bożonarodzeniowy. Gości przywitał prawdziwy Gwiazdor, który przepytywał o życzenia bożonarodzeniowe i natychmiast realizował marzenia. Gościom – były to wyłącznie panie – natychmiast życzenia spełniały się. Jak On to robił? W dalszej części warsztatów wszyscy zostali poddani testowi ze znajomości tematu Bożego Narodzenia. Nie na wszystkie pytania odpowiedzieli prawidłowo. Organizatorzy już wcześniej zaplanowali wigilijną wieczerzę, stąd wyniki osiągnięte w quizie nie wpłynęły na jej podanie. A nie wszystkie odpowiedzi były poprawne.
 
Po wieczerzy wszyscy zostali zaproszeni do warsztatów z pieczenia i dekorowania pierników. Później zaproszeni do wspólnej zabawy. Były to tańce z figurami. Najważniejsze, że klimat był tak przyjazny i życzliwy, że wszyscy uczestnicy (wszystkie uczestniczki) bawiły się dobrze. W następnej części uczestniczyli w warsztatach z produkcji i dekorowania ozdób świątecznych i ich dekorowania. To też niezła zabawa. Kto był, ten wie. Po tym wszystkim i małej kawce pożegnali się i wróciliśmy do Gniezna, na Tysiąclecie.
 
 
---
 
Ciekawą tegoroczną propozycją dla dzieci mieszkańców osiedla Tysiąclecie była Gwiazdka zorganizowana przez Radę Osiedla wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan. Impreza odbyła się we wtorek, 17 grudnia w auli I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kostrzewskiego.

Gwiazdka wpisała się w Jubileusz 25-lecia Powiatowej Gwiazdki Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej połączonej z projektem „Integracja na sportowo i świątecznie”. Dzięki tej współpracy wtorkowe wydarzenie miało imponujący wymiar i interesujący przebieg. Gośćmi wydarzenia byli obecny i poprzedni Prezydent Miasta, członkowie Zarządu Powiatu, miejscy i powiatowi radni, Prezes Banku Spółdzielczego, dyrektor I LO oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego.
 
Ale najważniejszymi gośćmi i jednocześnie uczestnikami wydarzenia były dzieci oraz ich rodzice i opiekunowie. Z przyjemnością uczestniczyli w porywającym programie elfów Rico i Rupherta, którzy zawładnęli całą publicznością, tymi młodszymi i tymi całkiem już dorosłymi. Uśmiechnięte i zadowolone dzieci w ostatniej odsłonie Gwiazdki jeszcze bardziej rozpromieniły się odbierając świąteczne podarunki przygotowane przez organizatorów.
 
Organizatorzy jeszcze raz dziękują gościom za przybycie, uczestnikom za wspólną zabawę, a dyrekcji I LO za udostępnienie auli.

{foto3101930}

---
 
15 grudnia mieszkańcy Osiedla Tysiąclecie byli świadkami wyjątkowego wydarzenia. Na plaży miejskiej, popularnych Łazienkach; Stowarzyszenie Królewskie Morsy Gniezno zorganizowało kolejne już IV Bicie Rekordu Gniezna w Morsowaniu. Na to niecodzienne wydarzenie przybyli amatorzy lodowatych kąpieli nie tylko z Gniezna, także z Wrześni, Trzemeszna, Żnina, Wągrowca, Kalisza, Kcyni, Piły, Pakości i zapewne jeszcze z innych miejscowości.
 
Organizatorzy z dumą oświadczyli, że rekord został po raz kolejny pobity. Oficjalny rekord Gniezna w morsowaniu wynosi obecnie 336 osób. Tegoroczne wydarzenie połączone było z charytatywną akcją zbierania pieniędzy na leczenie 14-letniego Dawida cierpiącego na dystrofię mięśniową. Z przyjemnością informujemy, że nasza Rada Osiedla była jednym z partnerów tego wydarzenia, a także jej członkowie czynnie wzięli udział w ustanawianiu rekordu.
 
Zdjęcie dzięki uprzejmości Królewskich Morsów Gniezno.


---

Na 8 grudnia Rada Osiedla Tysiąclecie otrzymała zaproszenie od Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Gnieźnie wspólnie ze Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Wielkopolskiego do wzięcia udziału w organizowanych cyklicznie Regionalnych Zawodach w Tenisa Stołowego. Reprezentacja rady podjęła wyzwanie i punktualnie o godzinie 10:00 w trzyosobowym składzie stawiła się w gościnnych progach sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie.
 
Reprezentantami RO Tysiąclecie byli: Katarzyna Malinowska-Mądrowska, Adam Galus i Maciej Jagodziński. Po rozegraniu meczy eliminacyjnych do finału zakwalifikowała się reprezentantka rady. Ostatecznie w kategorii pań zajęła drugie miejsce. Natomiast w klasyfikacji powiatów Powiat Gnieźnieński zajął miejsce pierwsze. Zawodnikom gratulujemy i dziękujemy za godną reprezentację!
 

---
 
Katarzynki i Andrzejki integrują mieszkańców Tysiąclecia
 
Dla wielu mieszkańców osiedla Tysiąclecie 23 listopada nie był tylko zwykłym, ponurym, jesiennym dniem. O to, żeby było inaczej, zatroszczyła się nasza rada. Postanowiono sięgnąć po środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zorganizować imprezę integracyjną.
 
Tym razem mieszkańcy wyjechali do Biskupina, gdzie zorganizowano warsztaty dla dzieci połączone z integracją, integrację dorosłych oraz ciekawe i dynamiczne zajęcia profilaktyczne. Ich dynamiczny przebieg zawdzięczamy dzielnicowemu aspirantowi Błażejowi Małolepszemu, który niezawodnie wspomaga działania rady.
 
Co tam się działo? Warsztaty ceramiczne, wyrób świeczek żelowych, przygotowywanie i pieczenie pizzy, quiz pytań i odpowiedzi ze znajomości miasta, zajęcia wróżbiarskie, lanie wosku, opowieści o zwyczajach regionalnych. A także smaczne ciasta, pyszne pizze, słodycze i nagrody – upominki dla wszystkich młodych uczestników imprezy.
 
Specjalne podziękowania należą się Adriannie Małeckiej i Annie Kanke ze Szkoły Podstawowej nr 9 za pomoc i opiekę nad dziećmi, Jerzemu Andrzejewskiemu za utrwalenie imprezy na zdjęciach i jeszcze raz aspirantowi Błażejowi Małolepszemu za merytoryczne wsparcie działań profilaktycznych.
 


---

Od kilku dni na bloku pod adresem Roosevelta 112 świeci neon. Świeci jak wtedy, kiedy wielu z nas, mieszkańców była dziećmi. Jest to niespodzianka od Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mieszkańcy przyjęli ją z zadowoleniem. Spółdzielni w imieniu mieszkańców dziękujemy.
 


 
W niedzielne popołudnie 22 września na terenie Ogródka Jordanowskiego na ul. 3 Maja odbył się VII Pojedynek Sportowo Rekreacyjny Rad Osiedlowych Miasta Gniezna. Klimat i zabawa jak zawsze doskonała za co dziękujemy Radzie Osiedla Stare Miasto,która była gospodarzem pojedynku i jednocześnie organizatorem festynu dla mieszkańców osiedla.
Wracając do pojedynku nasza rada była chyba największym przegranym. Przypomnijmy, w roku 2017. także 2018. wygrywaliśmy te pojedynki, a co za tym idzie w nasze ręce trafiał puchar przechodni Prezydenta Gniezna. Gdyby udało się zdobyć go po raz trzeci przeszedłby na naszą własność. W tym roku zwycięzcą pojedynku zostali gospodarze - Rada Osiedla Stare Miasto. Drugie miejsce zajęła Rada Osiedla Skiereszewo. Nasza rada zajęła 3. miejsce. Czwarte miejsce Rada Osiedla Dalki. Piąte miejsce Rada Osiedla Konikowo. Szóste miejsce Rada Osiedla Winiary. Oczywiście cieszymy się, a jednak trochę żal. Zwycięzcom gratulujemy i przygotowujemy się do pojedynku za rok.
 


 Plan Działania Priorytetowego KPP wrzesień 2019

W pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Rady Osiedla uczestniczył dzielnicowy z Osiedla Tysiąclecie asp. Błażej Małolepszy. Poinformował członków rady o działaniach dzielnicowych z naszego osiedla w okresie wakacyjnym i planowanymi zamierzeniami na najbliższy okres. Niestety okres wakacji mieszkańców naszego osiedla był okresem większej aktywności przestępców. Pojawiły się przypadki kradzieży i kradzieży z włamaniem. Wśród nowych pomysłów przestępców popularny stał się sposób na życzliwego sąsiada. Polega on na zwróceniu się z prośbą o możliwość pozostawienia zakupów dla sąsiada/sąsiadki z mieszkania obok lub poniżej. Po tak podstępnym wejściu do mieszkania sprytny złodziej proponuje sprzedaż ciepłego koca, który rozwija przed właścicielem mieszkania tylko po to aby wspólnik lub wspólnicy mogli niepostrzeżenie dostać się do niewidocznych w tym czasie pomieszczeń i je splądrować. Tego typu kradzieże najczęściej miały miejsce na ulicy Sikorskiego oraz Budowlanych. Także wystąpiły kradzieże z włamaniem. Zaklejanie wizjerów sąsiednich mieszkań i brutalne włamanie do pustych mieszkań, których właściciele przebywali na wakacjach. Dzięki współpracy mieszkańców z Policją złodzieje nie pozostali bezkarni. Niestety, nie wszystkie postępowania do tej pory zostały zakończone.

Na najbliższy okres Planem Działania Priorytetowego czyli obszarem szczególnego zainteresowania Policji będą adresy ul. Paczkowskiego 7, 18 (okolice marketu Biedronka i garaży po przeciwnej stronie ulicy) oraz ul. Roosevelta 46 - 56 (okolice marketów Lidl i Kaufland). Z informacji i wniosków kierowanych przez mieszkańców do dzielnicowych w ostatnim okresie są to miejsca, w których często dochodzi do zakłócania porządku, spożywania alkoholu zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych czasami także do zaśmiecania i niszczenia mienia. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że obszary objęte Planem Działania Priorytetowego stają się po pewnym czasie bezpieczniejsze. Niestety równocześnie zachowania społecznie nieakceptowalne pojawiają się w innych lokalizacjach.

W przypadku zauważenia takich zachowań mieszkańcy proszeni są o informowanie dzielnicowych telefonicznie pod numerami: 786 936 225 - st. asp. Błażej Małolepszy, 786 936 223 - mł. asp. Zdzisław Saukens lub na telefon stacjonarny KPP Gniezno 61 426 02 11. Numer alarmowy 997. Pomoc mieszkańców i zdecydowany sprzeciw zachowaniom społecznie nieakceptowalnym przyczyni się do poprawy poziomu bezpieczeństwa na naszym osiedlu

 


Na ostatnim posiedzeniu Rady Osiedla Tysiąclecie 4 kwietnia w siedzibie rady pojawili się goście - radna Rady Miasta Gniezna Pani Sylwia Jabłońska i przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów Pan Henryk Kot. Ponieważ jednym z omawianych zagadnień był projekt budżetu obywatelskiego na 2020 rok, a rada przez swoich członków wspiera projekt pod nazwą "Strefa wypoczynku dla seniorów" goście wnieśli merytoryczne uwagi do projektu. Projekt wniosku stanowi załącznik do informacji. Prosimy mieszkańców o zapoznanie się, ewentualne uwagi i poparcie projektu poprzez wzięcie udziału w głosowaniu. Głosowanie odbędzie się w dniach od 1 do 17 czerwca 2019. Szczegóły na stronie głównej UM Gniezno.

   Projekt BOMG 2020

 

 


 

Zgodnie z zapowiedzią i zaproszeniem w sobotę, 30 marca 2019 roku w Starym Ratuszu odbyło się spotkanie z Pawłem Pieczką. Niesamowity człowiek. Przejechał na rowerze z Rybnika do Władywostoku. Niejednokrotnie nie było łatwo ale jednoznacznie stwierdza, że było warto. Już planuje kolejną podróż. Ciekawej opowieści Pawła wzbogaconej wieloma zdjęciami kolorytu dodaje fakt, że Paweł jest Ślązakiem i zdecydowanie mówi gwarą. W czasie opowieści niejednokrotnie gubisz się. Nie wiesz, czy usłyszane słowo to Kazachska nazwa miejscowości czy Śląska potrawa. Uczestnicy spotkania uznali go za „chodzący optymizm". Spotkanie poprzedziła akcja znakowania rowerów.

Dziękujemy miastu za pomoc, Prezydentowi za udzielony patronat oraz udostępnienie sali.  

 

            Od marca br. kolejnym miejscem objętym planem działania proiorytetowego przez dzielnicowych z KPP na naszym osiedlu jest adres Roosevelta 88 - 90. To miejsce wskazują niezadowoleni mieszkańcy sąsiednich budynków. Powody niezadowolenia są niezmienne. Prawdopodobnie spragnieni  klienci pobliskiego sklepu z napojami gaszą pragnienie w bezpośredniej jego bliskości. Korzystając z zacisza  garażowego podwórka i jego sąsiedztwa po   ugaszeniu pragnienia zwyczajowo porzucają opakowania często rozbijając je o ściany czy drogę. Uciążliwość i dyskomfort dla mieszkańców i właścicieli garaży oraz osób wynoszących śmieci do zlokalizowanych tam pojemników jest na tyle duża, że często  zgłaszają potrzebę interwencji policji. Objęcie tego miejsca planem powoduje częstsze patrolowanie tego miejsca także w godzinach nocnych. Jeżeli mimo tego mieszkańcy uznają, że interwencja jest niezbędna proszeni są o zgłaszanie tego dzielnicowemu 786 936 223 - mł. asp. Zdzisław Saukens lub na telefon stacjonarny KPP Gniezno 61 426 02 11. Numer alarmowy 997.

            Pomoc mieszkańców i zdecydowany sprzeciw zachowaniom społecznie nieakceptowalnym są bezcennym wkładem w poprawę poziomu bezpieczeństwa i porządku na naszym osiedlu. Rada Osiedla i dzielnicowi KPP proszą o zdecydowany sprzeciw.


 
 
Rada Osiedla Tysiąclecie zaprasza mieszkańców na spotkanie z Pawłem Pieczką podróżnikiem, miłośnikiem dwóch kółek. Paweł Pieczka zagości w Gnieźnie 30 marca dzięki staraniu członków naszej rady. 

W czasie trwania ferii zimowych 2019 Rada Osiedla Tysiąclecie została partnerem Szkoły Podstawowej nr 9 z ulicy Staszica i przyłączyła się do organizacji półkolonii dla dzieci mieszkańców osiedla Tysiąclecie. W ramach zajęć uczestnicy wspólnie z członkami Rady Osiedla odwiedzili Bibliotekę Publiczną przy ul. Staszica, gdzie wzięli udział w warsztatach czytelniczych.

Odwiedzili także Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Słowackiego. Tam mieli możliwość dowiedzieć się, gdzie kształcą się ich starsi koledzy i jak przebiegają ich zajęcia praktyczne. Ciekawostką i prawdziwą frajdą była możliwość zajęcia miejsca pilota w prawdziwym samolocie. Uczestnicy dowiedzieli się też, kto to jest mechatronik, jak można połączyć ze sobą materiały albo co to jest zaginarka.

Zorganizowano też wyjazdy do kina, na lodowisko i do miejsca, o którym niewielu wiedziało: „Naszej Zagrody Alpaki i Przyjaciele”. Zadbano również o to, żeby pobyt na półkoloniach był słodki.

 
 

Plan Działania Priorytetowego KPP
W styczniu 2019 roku na naszym osiedlu zmienia się obszar objęty planem działania priorytetowego. W najbliższych miesiącach miejscem i obszarem objętym szczególnym zainteresowaniem dzielnicowych, patroli pieszych i mobilnych będzie adres ul. Chudoby 18-20. Powodem zainteresowania tym obszarem są niepokojące sygnały otrzymywane przez Radę Osiedla i dzielnicowych. Mieszkańców niepokoi fakt bardzo częstego gromadzenia się młodych ludzi w pobliżu sklepu popularnej sieci, który czynny jest do późnych godzin wieczornych. Gromadzący się tam młodzi ludzie spożywają bezpośrednio przed nim "napoje" zachowując się przy tym wyjątkowo głośno i niejednokrotnie wulgarnie. Zachowania te kwalifikują się zdaniem mieszkańców do zdecydowanej interwencji służb porządkowych. Dlatego mieszkańcy, którzy będą świadkami lub zauważą takie lub inne nieakceptowalne zachowania proszeni są o informowanie dzielnicowych telefonicznie pod numerami: 786 936 225 - st. asp. Błażej Małolepszy, 786 936 223 - mł. asp. Zdzisław Saukens lub na telefon stacjonarny KPP Gniezno 61 426 02 11. Numer alarmowy 997. Pomoc mieszkańców i zdecydowany sprzeciw zachowaniom społecznie nieakceptowalnym są bezcennym wkładem w poprawę poziomu bezpieczeństwa na naszym osiedlu. Rada Osiedla i dzielnicowi KPP proszą o zdecydowany sprzeciw.
 

 
 

20 grudnia 2018 już tradycyjnie odbyła się Gwiazdka w MOK zorganizowana przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan wspólnie z Radami Osiedli Tysiąclecie i Stare Miasto. Dzieci z osiedli Tysiąclecie i Stare Miasto goszczone były w Miejskim Ośrodku Kultury, który udostępnił w tym celu salę widowiskową, a instruktorzy i młodzi artyści przygotowali i przedstawili ciekawy program artystyczny. Nie zabrakło także znaczących gości. W tym roku gościem młodych mieszkańców naszego miasta był Michał Glejzer – przewodniczący Rady Miasta Gniezna, który przekazał życzenia świąteczne i noworoczne od Prezydenta i Rady Miasta. Niewątpliwie najbardziej oczekiwanym uczestnikiem czwartkowego popołudnia w MOK był prawdziwy gwiazdor z całą górą prezentów dla wszystkich dzieci, które przybyły tego dnia do MOK. Najbardziej odważne dzieci zrobiły sobie pamiątkowe fotografie z gwiazdorem.
 
 

17 grudnia 2018 roku Rada Osiedla Tysiąclecie zaprosiła seniorów z osiedla na spotkanie integracyjne. Tym razem miejscem spotkania była gościnna Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami szpitalnymi im. ks. mjr. Mateusza Zabłockiego. Miejsce spotkania wybrano z myślą o spodziewanej dużej frekwencji uczestników. W rzeczywistości było nieco inaczej. Niech żałują ci, którzy nie dotarli. Organizatorzy przygotowali dla uczestników rywalizację sportowo-rekreacyjną oczywiście z nagrodami, przygotowali wspólne śpiewanie kolęd. Dla odważnych i zdecydowanych występy indywidualne. Zdecydowaną atrakcją okazały się występy młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 9. Program przygotowany przez Annę Kanke i Adriannę Małecką nagrodzony został gromkimi brawami. Popularne piosenki i kolędy bardzo podobały się widzom, ale prawdziwy show młodzi artyści zrobili odgrywając skecze kabaretowe, którymi zdecydowanie mogą rywalizować z dorosłymi artystami.
Kolejną częścią spotkania był wspólny, obfity, gorący i smaczny posiłek. Po nim uczestnicy, organizatorzy i goście złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Rada Osiedla dziękuje dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 za udostępnienie sali gimnastycznej. A dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 9 i nauczycielkom: A. Małeckiej i A. Kanke oraz młodzieży za przygotowanie i przedstawienie części artystycznej.
 

 
16 grudnia 2018 mieszkańcy osiedla Tysiąclecie, ale nie tylko, mieli nie lada okazję do integracji. Tym razem inicjatywa należała do Stowarzyszenia Królewskie Morsy Gniezno, które zorganizowało kolejne już - III bicie rekordu Gniezna w morsowaniu.
Nasza Rada Osiedla miała swój znaczący wkład w pomoc w organizację i przebieg imprezy, oprócz tego materialnego, także czynie biorąc udział w samym wydarzeniu. Impreza miała charakter otwarty i każdy uczestnik był mile widziany, ale zdecydowanie to aktywność mieszkańców Tysiąclecia pozwoliła pobić dotychczasowy rekord i ustanowić nowy. Według oficjalnych danych w wodzie jednocześnie było 246 morsujących. Brawo.
Impreza miała miejsce na miejskim kąpielisku nad Jeziorem Winiary, które w tym dniu przemianowano na morsowisko. To kolejna już propozycja aktywnej integracji dla mieszkańców Tysiąclecia i nie tylko. Morsowanie odbywa się tu cyklicznie, w każdą sobotę o godzinie 14:30, w każdą niedzielę o godzinie 12:00 oraz w każdy wtorek i czwartek o godz. 19:30.


Plan Działania Priorytetowego KPP
Po ostatnich konsultacjach dzielnicowych z członkami Rady Osiedla od września 2018 kolejnym miejscem na naszym osiedlu objętym Planem Działania Priorytetowego dzielnicowych KPP w Gnieźnie jest adres Budowlanych 4. Już tradycyjnie w ramach planowych działań dokonywane jest monitorowanie tego miejsca i bezpośredniej okolicy, patrole umundurowane i nieumundurowane.
Powodem wyboru tego miejsca jest znów zakłócanie spokoju mieszkańców, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych, poprzedzone spożywaniem alkoholu. Zaśmiecanie miejsca spożywania alkoholu jest niemalże na trwale związane z tymi nieakceptowalnymi zachowaniami. Jeżeli, mimo działań policji, mieszkańcy zauważą takie zachowania, proszeni są o informowanie dzielnicowych telefonicznie pod numerami: 786 936 225 - st. asp. Błażej Małolepszy, 786 936 223 - mł. asp. Zdzisław Saukens lub na telefon stacjonarny KPP Gniezno 61 426 02 11. Numer alarmowy 997.
Pomoc mieszkańców i zdecydowany sprzeciw zachowaniom społecznie nieakceptowalnym są bezcennym wkładem w poprawę poziomu bezpieczeństwa na naszym osiedlu. Rada Osiedla i dzielnicowi KPP proszą o zdecydowany sprzeciw.

 
26 sierpnia 2018 na zaproszenie Rady Osiedla Stare Miasto reprezentacja naszej Rady Osiedla wzięła udział w Pojedynku Sportowo-Rekreacyjnym Rad Osiedlowych o puchar przechodni Prezydenta Miasta Gniezna.
Z przyjemnością informujemy mieszkańców, że tegorocznym zwycięzcą pojedynku – już po raz drugi - została Rada Osiedla Tysiąclecie. Tym samym, puchar przechodni Prezydenta Miasta Gniezna - z rąk Pana Prezydenta - po raz drugi odebrali nasi reprezentanci.
Zgodnie z regulaminem pojedynku, jeżeli drużyna zdobędzie puchar trzykrotnie, przechodzi on na własność. Reprezentacja naszej rady podejmuje takie wyzwanie.
Oprócz pucharu przechodniego Rada Osiedla otrzymała tegoroczny puchar za zajęcie pierwszego miejsca. Reprezentantom dziękujemy i gratulujemy.
 


20 lipca 2018 grupa młodzieży z Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych wyruszała na wakacyjny wypoczynek. W tym roku w góry celem były góry, a dokładniej Duszniki-Zdrój. Czterdziestoosobowa wycieczka dzieci i młodzieży, w tym z rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej, otrzymała na ten cel wsparcie wielu dobrych przyjaciół.
Do tej grupy zalicza się także Rada Osiedla Tysiąclecie. Członkowie rady zjawili się w miejscu zbiórki przed odjazdem autokaru z torbami pełnymi słodkich podarunków i napojów, które umiliły czas podróży i pobytu na wakacyjnym wypadzie. Życzeniami bezpiecznego, interesującego i pełnego miłych wrażeń wypoczynku członkowie rady pożegnali wyjeżdżających.
 
 

Nad Jeziorem Winiary
Z kolejną inicjatywą ciekawego sposobu spędzania wakacji wyszła Rada Osiedla Tysiąclecie. 27 czerwca 2018 rada zaprosiła mieszkańców - dorosłych i dzieci z Osiedla Tysiąclecie, w tym te uczestniczące w półkoloniach organizowanych przez GOSiR, na tzw. plażę wojskową, gdzie już drugi sezon funkcjonuje Wake Park Gniezno.
Możliwości i sposoby korzystania z parku wodnego zaprezentowali instruktorzy, którzy wzbudzili podziw i uznanie widzów. Jeden z nich opowiedział o sprzęcie, możliwości korzystania i przyjemności z uprawiania tego sportu. Zademonstrował także inne atrakcje, jakimi są: pływanie na desce SUP i na tzw. „bananie".
Do udziału w spotkaniu Rada zaprosiła także policjantów z KPP Gniezno. Przedstawili oni realizowany na terenie całego województwa program „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą". Organizatorzy zadbali o atrakcyjną formę tego spotkania, przygotowali słodki poczęstunek, z którego zdecydowanie najsłodsze były oryginalnie opakowane „krówki".
Ostatnim elementem były gry i zabawy ruchowe, takie jak wyścigi rzędów, slalom w narkogoglach, zbiorowy taniec i śpiew. Jak się okazuje, na Tysiącleciu nad Jeziorem Winiary można ciekawie i nietuzinkowo spędzać wakacje.
 


Lato zaczyna się na Tysiącleciu
Taki tytuł nosiła impreza integracyjna zorganizowana przez Radę Osiedla, na której bawili się mieszkańcy Tysiąclecia 20 czerwca 2018. Impreza sfinansowana była przez Miasto Gniezno ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
Jej celem była integracja mieszkańców, ale także przekazanie treści profilaktycznych. W tym roku zamysłem organizatorów było zapobieganie skutkom typowych sytuacji, do jakich najczęściej dochodzi w czasie wakacji. W realizacji tego celu pomogli policjanci z gnieźnieńskiej KPP. Pogadankę uatrakcyjnił pokaz tresury psa przeprowadzony przez policyjnego przewodnika psa tropiącego. Ale nie tylko. Także symulacja zachowań po użyciu narkotyków, czyli slalom w narkogoglach oraz pokaz policyjnego radiowozu. W szeroko pojętej integracji mieszkańców pomogły liczne atrakcje. Było to: malowanie twarzy, w wykonaniu mieszkańców Środowiskowego Domu Pomocy „Dom Tęcza", pokaz i wspólne ćwiczenia brazylijskiej sztuki walki w wykonaniu członków Centrum Capoeiry Gniezno, pokaz i wspólne ćwiczenia zumby.
Uczestnicy imprezy, zwłaszcza młodzi, licznie i chętnie brali udział w zabawach i konkursach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez wolontariuszy i pedagogów Szkoły Podstawowej nr 9. Wszystkie aktywności hojnie były nagradzane, tak samo jak uczestnictwo w imprezie. Dzięki partnerowi strategicznemu - Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej atrakcji było o wiele więcej: były dmuchane zamki, przejażdżki bryczką oraz wata cukrowa. Uczestników imprezy odwiedził wiceprezydent Michał Powałowski, który wyraził zadowolenie z dużej frekwencji i interesującej oferty skierowanej do mieszkańców oraz przekazał życzenia ciekawych i bezpiecznych wakacji. W ten sposób lato na Tysiącleciu zaczęło się już 20 czerwca.
Rada Osiedla dziękuje mieszkańcom za wzięcie udziału w imprezie oraz partnerom, wolontariuszom, współpracownikom za nieocenioną pomoc.
 

 

Młodzicy GKS Rado Orła mistrzami Polski
19 maja 2018 na torze speedrowerowym przy ulicy Sikorskiego odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików (U14) w speedrowerze.
Skromny udział w organizacji i przebiegu imprezy miała Rada Osiedla Tysiąclecie. Po prezentacji drużyn przewodniczący rady przywitał zawodników, działaczy, kibiców i gości. Natomiast po zakończeniu rywalizacji członkowie rady towarzyszyli Wiceprezydentowi i działaczom w czasie wręczania pucharów w tym ufundowanych przez Radę Osiedla.
Tytuł najlepszej drużyny w kraju trafił w ręce młodych zawodników GKS Rado Orła Gniezno. Drugie miejsce zajęli zawodnicy LKS Szawer Leszno, a na najniższym stopniu podium stanął TSŻ Toruń. W zawodach brały udział także drużyny Mustang Żołędowo i ZKS Zielona Góra.
Zawodnikom GKS Rado Orzeł Gniezno raz jeszcze gratulujemy.


Plan Działania Priorytetowego KPP
11 stycznia w posiedzeniu Rady Osiedla uczestniczył funkcjonariusz KPP dzielnicowy asp. Błażej Małolepszy. Przedstawił efekty dotychczasowych działań związanych z realizacją planu. Były to: systematyczne monitorowanie miejsc objętych planem, częste patrole – także funkcjonariuszy nieumundurowanych, interwencje na wezwania mieszkańców. Także prewencyjne spotkania z mieszkańcami i osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w okolicy lokalizacji miejsc objętych planem, a zwłaszcza działalność handlową. W konsekwencji nałożone mandaty karne za zakłócanie porządku, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zaśmiecanie miejsc publicznych oraz skierowane sprawy do sądu za uchylanie się od ich płacenia oraz ujawnione kradzieże.
W obecnym półroczu Planem Działania Priorytetowego realizowanego na terenie Osiedla Tysiąclecie objęte są adresy: Paczkowskiego 13 (przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Przedszkolu Nr 13) oraz Roosevelta 88/90 (okolice sklepów monopolowych przy wieżowcu). Zdiagnozowanymi zagrożeniami w tych miejscach jest zakłócanie porządku, spożywanie alkoholu najczęściej występujące w godzinach popołudniowych i wieczornych niejednokrotnie połączone z niszczeniem mienia. Na Paczkowskiego dodatkowo nieprawidłowe parkowanie, blokowanie dojść do szkoły i przedszkola.
W przypadku zauważenia takich zachowań mieszkańcy proszeni są o informowanie dzielnicowych telefonicznie pod numerami: 786 936 225 - st. asp. Błażej Małolepszy, 786 936 223 - mł. asp. Zdzisław Saukens lub na telefon stacjonarny KPP Gniezno 61 426 02 11. Numer alarmowy 997. Pomoc mieszkańców i zdecydowany sprzeciw zachowaniom społecznie nieakceptowalnym przyczyni się do poprawy poziomu bezpieczeństwa na naszym osiedlu.
 

 
Pomoc Sąsiedzka


W grudniu 2017 Rada Osiedla Tysiąclecie zrealizowała kolejną inicjatywę pod nazwą „Pomoc Sąsiedzka". Członkowie rady odwiedzili domy niektórych mieszkańców i wraz z życzeniami „Spokojnych i Dobrych Świąt" przekazali ufundowane z własnych środków artykuły spożywcze oraz środki medyczne. Obdarowani mieszkańcy, a były to rodziny wielodzietne, a także osoby samotne, nie kryli zaskoczenia, radości i wzruszenia.


 
W piątkowe popołudnie 8 grudnia 2017 roku sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka wypełniła się dziećmi, które przybyły na Mikołajkowe Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan wspólnie z Radą Osiedla Stare Miasto, Radą Osiedla Tysiąclecie oraz Klubem Sportowym Stella Gniezno.
Partnerami wydarzenia było również Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie. W oficjalnej części Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisław Dolaciński powitał zgromadzonych: dzieci wraz z rodzicami i opiekunami oraz zaproszonych gości i gospodarzy spotkania. Wśród nich nie zabrakło Prezydenta Tomasza Budasza, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jana Budzyńskiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Radnego Rady Miasta Gniezna Marcina Jagodzińskiego, Wiceprezesa Spółki Urbis Henryka Gędka, Przewodniczącej Rady Osiedla Stare Miasto Darii Danik, Przewodniczącego Rady Osiedla Tysiąclecie Mariusza Mądrowskiego, Wiceprezesa KS Stella Gniezno Rafała Grotowskiego oraz Donaty Szymalak i Krzysztofa Sochy z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan reprezentowali: Stanisław Dolaciński – Prezes, Anna Stanowska – Wiceprezes, Krzysztof Wojciechowski – członek zarządu i Justyna Banasik – kierownik biura. Po części oficjalnej nastąpił krótki program artystyczny, dzięki któremu wszyscy obecni w sali widowiskowej mogli poczuć bożonarodzeniowy klimat słuchając kolęd i znanych świątecznych piosenek w wykonaniu zespołów Gamma i The Lullebies pod kierownictwem Kaliny Piechowiak oraz Domino, którego instruktorką jest Agnieszka Żółtowska.
Przy okazji Mikołajkowego Spotkania dla dzieci aspirant Krzysztof Socha z Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii, Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie przedstawił pogadankę na temat bezpiecznych zachowań na drodze oraz bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych. Uczulił także rodziców na wyposażenie dzieci w elementy odblaskowe, które zapewniają widoczność na drodze i mogą uratować życie. Wystąpienie aspiranta miało prewencyjny charakter i było elementem, który przyczynił się do poprawy wiedzy dzieci na temat zagrożeń oraz zachowania ostrożności. Następnie nadszedł ten moment! Długo wyczekiwany, magiczny, niosący ze sobą zapach świerkowej choinki oraz korzenne aromaty, tak miło kojarzący się dzieciom i dorosłym ze świętami Bożego Narodzenia, moment wręczania prezentów. Na scenie pojawił się prawdziwy Święty Mikołaj, który dla każdego grzecznego chłopca i dziewczynki miał podarunki wypełnione łakociami. Na twarzach małych gości pojawiły się uśmiechy radości, a czasami niedowierzenia czy onieśmielenia. Każdy tego popołudnia mógł dotknąć brody Świętego Mikołaja, zrobić z nim zdjęcie, które z pewnością trafi do rodzinnego albumu. Do zobaczenia za rok!

 

Ozdoby z Tysiąclecia integrują mieszkańców
Tak zatytułowana była impreza integracyjna Rady Osiedla Tysiąclecie, która odbyła się w Osiedlowym Klubie Rozmaitości w miniony 1 grudnia 2017. Organizatorzy zaprosili na nią rodziców lub opiekunów z dziećmi - mieszkańców osiedla Tysiąclecie.
Rada Osiedla jako samorząd pomocniczy miasta zrealizowała zadanie pod nazwą „Profilaktyka i integracja społeczności lokalnej przy współudziale Rad Osiedli". Środki finansowe na jej realizację przekazało Miasto Gniezno. Żeby zrealizować zadania zlecone przez miasto organizatorzy zobowiązani byli zrealizować także cele profilaktyczne, czyli działania wskazujące przyczyny uzależnień i wykluczeń oraz sposoby zapobiegania im.
Zaproszony na spotkanie z mieszkańcami terapeuta uzależnień Tomasz Chełek wskazał kilka z potencjalnych uzależnień prowadzących do izolacji, a w konsekwencji do wykluczenia. Uzależnienie od komputerów, smartfonów, przenoszenie się za ich pomocą do innego - wirtualnego świata, świata nierzeczywistego, zastępowanie rzeczywistych osób postaciami wirtualnymi to niebezpieczne uzależnienie, którego konsekwencją może być odizolowanie i wykluczenie. Jako alternatywę mieszkańcom zaproponowano wspólne spędzanie czasu osób w różnym wieku. Młodszych i starszych, rodziców i dzieci, grup znajomych czy sąsiedzkich. Ponieważ czas jest przedświąteczny, ten wspólnie spędzony okres może być poświęcony na przykład na wyrób ozdób świątecznych, noworocznych czy karnawałowych. Organizatorzy zorganizowali także profesjonalną pomoc w inspirowaniu i samym wyrobie ozdób. Animatorki: Natalia Siwka i Adriann Małecka służyły nieoceniona pomocą w tym zakresie, a Rada Osiedla zadbała o zabezpieczenie niezbędnych materiałów. Uczestnicy spotkania, zarówno dorośli jak i dzieci bardzo aktywnie i z dużym zapałem, wytrwałością, a nawet poświęceniem tworzyli ozdoby. Żeby dodać smaczku rywalizacji zakładaliśmy formułę konkursu na najładniejszą ozdobę - informuje przewodniczący rady Mariusz Mądrowski. Jednak jakość wyrobów, zapał uczestników i różnorodność form skłoniły nas do uznania wszystkich uczestników za zwycięzców. Wszystkich nagrodzono słodkimi i rzeczowymi nagrodami. Przewodniczący Rady Osiedla Tysiąclecie dziękuje mieszkańcom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu. Natalii Siwce i Adriannie Małeckiej za nieocenioną pomoc, Tomaszowi Chełkowi za ciekawe przedstawienie tematu, Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za udostępnienie pomieszczeń, a członkom rady za pomoc w przygotowaniu i sprawnym przebiegu spotkania.

  Plan działania priorytetowego
Rada Osiedla i dzielnicowi KPP proszą mieszkańców o zwrócenie uwagi na miejsca objęte "Planem Działania Priorytetowego" realizowanego na terenie Osiedla Tysiąclecie. Szczególnym nadzorem dzielnicowych z KPP objęte są adresy ul. Budowlanych 2 - za budynkiem spółdzielni mieszkaniowej oraz Roosevelta 46 (przy markecie Kaufland). Zdiagnozowanymi zagrożeniami w tych miejscach jest spożywanie alkoholu występujące w godzinach popołudniowych i wieczornych niejednokrotnie połączone z niszczeniem mienia.
W przypadku zauważenia takich zachowań mieszkańcy proszeni są o informowanie dzielnicowych telefonicznie pod numerami: 786 936 225 - st. asp. Błażej Małolepszy, 786 936 223 - mł. asp. Zdzisław Saukens lub na telefon stacjonarny KPP Gniezno 61 426 02 11. Numer alarmowy 997.
Pomoc mieszkańców i zdecydowany sprzeciw zachowaniom społecznie nieakceptowalnym przyczyni się do poprawy poziomu bezpieczeństwa na naszym osiedlu.Rada Osiedla otrzymała informację, że z porządku obrad XLIX Sesji Rady Miasta Gniezna 25 października zdjęto głosowanie w sprawie podjęcia uchwały o zmianie nazwy ulicy Stanisława Chudoby na Rotmistrza Witolda Pileckiego. Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą. Ich dokumenty nie wymagają wymiany, a budżety nie zostaną nadwyrężone.
 


Rada Osiedla otrzymała informację, że z porządku obrad XLIX Sesji Rady Miasta Gniezna w 25 października zdjęto głosowanie w sprawie podjęcia uchwały o zmianie nazwy ulicy Stanisława Chudoby na Rotmistrza Witolda Pileckiego. 
Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą. Ich dokumenty nie wymagają wymiany, a budżety nie zostaną nadwyrężone. 
 


Z wnioskiem o zmianę nazwy jednej z ulic osiedla Tysiąclecie wystąpił do Rady Miasta Gniezna radny Jerzy Lubbe. Wniosek dotyczył ulicy Stanisław Chudoby, a proponowana nowa nazwa to ulica Rotmistrza Pileckiego Ponieważ wniosek taki powinien uzyskać opinię Rady Osiedla, z prośbą o nią Pan Radny zwrócił się do RO. Treść prośby w załączeniu. Jej treść jest pewną manipulacją ponieważ - przeciwnie niż sugeruje autor - nie istnieje decyzja Wojewody Wielkopolskiego nakazująca taką zmianę. Przynajmniej obecnie. Wydanie opinii Rady poprzedzone zostało szeroką dyskusją w obecności i z udziałem autora inicjatywy. Odpowiedź Rady w załączeniu.
Niezależnie od opinii dotyczącej samej zmiany, postać Rotmistrza Witolda Pileckiego Rada darzy głębokim szacunkiem i uznaniem.
 

19 października 2017 na posiedzeniu "w pełnym składzie" Rada Osiedla Tysiąclecie podjęła uchwałę o uzupełnieniu składu RO o osobę Jacka Walkowiaka. Treść uchwały w załączeniu.

  Uchwała o uzupełnieniu składu


  Plan dyżurów Rady Osiedla Tysiąclecie w IV kwartale 2017 r.


Rady osiedlowe, w tym Rada Osiedla Tysiąclecie współpracowały ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan przy organizacji i przebiegu półkolonii dla 100 dzieci z terenu czterech osiedli miasta. Półkolonie rozpoczęły się 17 lipca, a zakończenie i podsumowanie odbędzie się 28 lipca 2017 roku w strefie aktywności przy ul. Parkowej / Marcinkowskiego.

Dla dzieci z Tysiąclecia i Winiar w czwartek, 20 lipca na boisku Orlik przy SP nr 12 przygotowano konkurencje sportowo-rekreacyjne w ramach spartakiady półkolonii. Członkowie Rady Osiedla przekazali uczestnikom słodkie podarunki i uczestniczyli w dekorowaniu zwycięzców. Gratulujemy wszystkim młodym sportowcom.
  
28 czerwca 2017 Rada Osiedla Tysiąclecia współorganizowała razem z Gnieźnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową festyn dla dzieci mieszkańców Osiedla Tysiąclecie pod nazwą Żegnaj szkoło, witajcie wakacje. Był dmuchany zamek, były przejażdżki bryczką i na koniu w siodle. Dla łasuchów wata cukrowa. Członkom Rady Osiedla dzieci zaimponowały znajomością literatury dziecięcej, bogatą wiedzą ogólną oraz znajomością historii miasta i regionu.

Wszystko odbywało się w przepiękne słoneczne przedpołudnie na placu zabaw (przy poczcie). Na zakończenie organizatorzy zaprosili mieszkańców na kolejny festyn pod nazą Żegnajcie wakacje, witaj szkoło. Ale ..., to dopiero na koniec sierpnia.

Tymczasem dzieciom, ich rodzicom i opiekunom życzymy wspaniałych, niepowtarzalnych i bezpiecznych wakacji.

 
 


Zgodnie z zaplanowanym zamierzeniem, 27 czerwca 2017 na miejskim kapielisku nad Jeziorem Winiary odbyła impreza zorganizowana przez Radę Osiedla Tysiąclecie pod nazwą "Bezpieczne wakacje w miejscu zamieszkania – na plaży i kapielisku".

Impreza adresowana była głównie do dzieci i młodzieży uczącej się, a także do ich rodziców i opiekunów. W trakcie imprezy przeprowadzono pokaz udzielania pierwszej pomocy osobie wyciągnięttej z wody, wzbogacony ciekawym komentarzem szefa gnieźnieńskich ratowników wodnych. Opowiedział on również o elementach prawidłowo zorganizowanej i wyposażonej plaży i kąpieliska. Uczestnicy dowiedzieli się także, jak rozpoznać ratownika wodnego i jak stosować się do jego poleceń.

Po nim inicjatywę przejęli policjanci z wydziału prewencji, którzy pogadankę na temat zachowań społecznie nieakceptowalnych przeprowadzili w formie quizu pytań i odpowiedzi. Następnie gnieźnieńscy strażacy zaprezentowali sprzęt przeznaczony do ratowania osób tonących oraz zademonstrowali, jak szybko i precyzyjnie łodzią ratowniczą dopłynąć do potrzebujących pomocy. Po pokazie organizatorzy zaprosili uczestników na poczęstunek. Słodką watę i pyszne przekąski.

W czasie imprezy uczestnicy osobiście i własnoręcznie mogli poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na przygotowanych w tym celu fantomach. Aktywni uczestnicy imprezy otrzymywali nagrody w tym zabawki, bilety na basen, opaski odblaskowe, kubki.

Rada Osiedla dziękuje pratnerom imprezy. Byli nimi: Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze Oddział w Gnieźnie, Komenda Powitowa Policji w Gnieźnie, Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Gnieźnie.
 


 
18 czerwca 2017 roku Rada Osiedla Tysiąclecie przyłączyła się do festynu rodzinnego "Motoserce 2017 Serce – Sercu Gramy dla Gabrysi, Tymona i Jakuba" zorganizowanego przez Stowarzyszenie Żyrafa.

Oprócz akcji poboru krwi wolontariusze zbierali pieniadze do puszek z preznaczeniem na leczenie dzieci. Gabrysia – 15 miesięczna dziewczynka, zbiórka na leczenie; choruje na rdzeniowy zanik mięśni, Tymon – 18 miesięczny chłopiec, zbiórka na leczenie; choruje na Zespół Downa, Jakub – 8 letni chłopiec, zbiórka na leczenie; choruje na białaczkę.

Członkowie naszej rady oraz wolontariusze organizowali zabawy dla dzieci. Atrakcją i wielkim zainteresowaniem cieszyła się zabawa bańkami mydlanymi. Licznie odwiedzające stanowisko Rady dzieci budowały także wieże z kolorowych klocków i bawiły się rzucając do celu. Członkowie Rady obdarowywali uczestników zabaw cukierkami.
 


 

Pięćdziesięciolecie Przedszkola „Mali Polanie”
W roku 2017 przypada 50. rocznica istnienia Przedszkola nr 8 „Mali Polanie” , które od samego początku ma swoją siedzibę na osiedlu Tysiąclecie. W związku z tym Rada Osiedla „Tysiąclecie” włączyła się w organizację obchodów jubileuszu. W uroczystościach oficjalnych, na zaproszenie dyrektor Małgorzaty Walendowskiej- Zamiar, wziął udział przewodniczący Rady Osiedla Mariusz Mądrowski.

Natomiast 2 czerwca 2017 odbył się festyn jubileuszowy dla wszystkich obecnych wychowanków placówki. Po części artystycznej zaproszono dzieci i rodziców do wspólnej zabawy. Były dmuchane zamki, kącik gastronomiczny, konkursy rodzinne oraz loteria fantowa. Nagrody książkowe w loterii oraz słodkie upominki dla najmłodszych ufundowała Rada Osiedla „Tysiąclecie”.
 5 maja 2017 odszedł nasz kolega, członek Rady Osiedla Tysiąclecie Bolesław Ciesielczyk. Społecznik, działacz samorządowy, wieloletni Prezes Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu Koło Gniezno. Dziękujemy Bolesławowi za wszystko, co robił dla lokalnej społeczności. Cześć jego pamięci.


28 kwietnia 2017 w sali reprezentacyjnej Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna przy ul. Staszica odbyło się spotkanie mieszkańców Osiedla Tysiąclecie z Prezydentem Miasta Gniezna Tomaszem Budaszem, Przedstawicielem Komendanta Powiatowego Policji, aspirantem Błażejem Małolepszym – dzielnicowym rejonu Osiedla Tysiąclecie oraz Zastępcą Komendanta Straży Miejskiej inspektorem Januszem Wardą.

Po części wstępnej spotkania poświęconej zapoznaniu uczestników z inwestycjami miejskim realizowanymi na obszarze „Tysiąclecia" nastąpiła seria pytań do zaproszonych gości. Adresatem zdecydowanej większości był Pan Prezydent. Pytania mieszkańców dotyczyły głównie remontu dróg i chodników, potrzebnych zdaniem mieszkańców przejść dla pieszych, a prawdziwa dyskusja powstała w temacie miejsc parkingowych. Jak można było zauważyć, z jednakową troską sprawy związane z bezpieczeństwem i komfortem mieszkańców osiedla traktują mieszkańcy, samorząd, a także służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Nowością dla niektórych okazała się Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, której funkcjonowanie wyjaśnił dzielnicowy i zachęcił do korzystania z niej. Poprosił także mieszkańców o bezpośredni kontakt czy to osobisty, czy telefoniczny w sytuacji zagrożenia.
 
Od inspektora Janusza Wardy Mieszkańcy dowiedzieli się o nieco innych zadaniach wynikających z zakresu działalności straży miejskiej. Straż Miejska także jest służbą stojącą na straży przestrzegania spokoju i porządku, profilaktyce i usuwaniu zagrożeń oraz usuwaniu skutków awarii technicznych. Zgłoszenia i prośby o interwencje w tych sprawach można zgłaszać od godziny 6.00 rano do 22.00. W tych godzinach można liczyć na interwencje strażników.

Wniosek wynikający z przebiegu spotkania jest następujący. Mieszkańcy są najlepszymi obserwatorami i recenzentami działań samorządu. Potrafią wskazać te obszary życia, których nie widać zza urzędniczego biurka. Są papierkiem lakmusowym społecznych potrzeb i oczekiwań. Są także niezbędnym czynnikiem w ocenie sytuacji i wskazywaniu zagrożeń dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa zarówno osobistego, komunikacyjnego, a także bezpieczeństwa mienia i majątku publicznego.

Inicjatorem i organizatorem spotkania była Rada Osiedla Tysiąclecie. Przewodniczący Rady Osiedla Mariusz Mądrowski dziękuje zaproszonym gościom za przybycie, mieszkańcom za uczestnictwo w spotkaniu, a dyrekcji biblioteki za udostępnienie sali. Przewodniczący zaprasza mieszkańców także do osobistych kontaktów w siedzibie Rady.
 
 
 

 

23 lutego 2017 roku Rada Osiedla otrzymała informację od Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie, że wniosek w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Budowlanych na wysokości nr 33, 32 i 36 został przekazany komisji ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu przy Starostwie Powiatowym celem wydania opinii. Nie mamy dotychczas żadnej informacji na temat wniosku w sprawie dziwnego obiektu przy ul. Staszica.


W lutym 2017 roku Rada Osiedla złożyła wniosek do Prezydenta Miasta Gniezna o likwidację dziwnego „obiektu“ znajdującego się w sąsiedztwie pawilonu handlowo-usługowego przy ulicy Staszica. Jak zdołano ustalić, pierwotnym przeznaczeniem tego obiektu było wejście do miejskiego szaletu. Ostatnim, jak wynika z treści pozostałości szyldu – sklep z używaną odzieżą. Ponieważ ani członkowie Rady Osiedla, ani pytani mieszkańcy nie znajdują pomysłu na jakiekolwiek zagospodarowanie tego obiektu, Rada zaproponowała jego zburzenie i ułożenie w tym miejscu chodnika.

Jednocześnie Rada Osiedla wnioskowała o usunięcie pnia po powalonym drzewie w sąsiedztwie „dziwnego obiektu“, usunięcie następnego niebezpiecznie pochylonego drzewa, nasadzenie w ich miejsce młodych drzew i odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej.
 

    
10 lutego 2017 z wnioskiem o wykonanie nowego przejścia dla pieszych na osiedlu Tysiąclecie zwróciła się do Prezydenta Miasta Gniezna Rada Osiedla Tysiąclecie. Wniosek dotyczy ulicy Budowlanych. Mieszkańcy oczekują nowego przejścia między blokami 33 i 32, a 36. Uzasadnieniem jest znaczna odległość, jaka występuje pomiędzy istniejącymi przejściami, znajdującymi się przy ul. Budowlanych 29 oraz Budowlanych 37. Obecnie wielu mieszkańców osiedla przechodzi przez jezdnię w miejscu niedozwolonym między blokami przy ul. Budowlanych 33, 32 i 36, ponieważ jest to najkrótsza droga, prowadząca do szkoły podstawowej, przychodni lekarskiej, biblioteki, poczty czy kościoła, ryzykując otrzymanie mandatu. Zdaniem radnych, ta niewielka inwestycja bardzo poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców Osiedla.


Rada Osiedla Tysiąclecie była jednym ze współorganizatorów Spotkania Gwiazdkowego "Świąteczny Uśmiech Dziecka", które odbyło się 19 grudnia 2016 roku w MOK. W spotkaniu udział wzięło 130 dzieci z rodzicami lub opiekunami, w tym ponad 30 z osiedla Tysiąclecie. Integralnymi częściami spotkania były mini warsztaty plastyczne dla dzieci, lekcja profilaktyki, część artystyczna i podarunki dla wszystkich zgromadzonych dzieci.
 15 grudnia 2016 Rada Osiedla Tysiąclecie zorganizowała imprezę „Świąteczna Integracja Na Osiedlu Tysiąclecie". W ramach przygotowanej oferty uczestnicy imprezy mieli możliwość spotkania się i konsultacji z terapeutą uzależnień. Na to spotkanie zaproszono terapeutę uzależnień Lidię Szarmach, która w zrozumiały i przystępny sposób potrafiła znaleźć propozycję rozwiązania problemów związanych z różnego rodzaju uzależnieniami, w tym alkoholowym.

Bardzo ciekawą propozycją okazało się spotkanie z szefem kuchni i właścicielem restauracji Lunch Taste Michałem Siudzińskim, który zaproponował koncepcję przygotowania i urządzenia stołu świątecznego i stołu noworocznego. Zwrócił uwagę na zasadnicze różnice między nimi. Koncepcje stołów Pana Michała wykluczały obecność alkoholu na którymkolwiek z nich. W ramach grudniowej imprezy dzieci, które przybyły wraz z rodzicami do Osiedlowego Klubu Rozmaitości i wzięły udział w konkursie plastycznym zostały wyróżnione nagrodami, a także słodkimi upominkami. W załączeniu foto z przygotowania do imprezy i spotkania jej uczestników. Za pracę na ostatnim zdjęciu Rada Osiedla dziękuje jej autorkom - Nadii i Mai.
Rada Osiedla Tysiąclecie zaprasza dzieci mieszkające na Osiedlu Tysiąclecie w wieku od 7 do 13 lat (przedział szkoły podstawowej) na świąteczne spotkanie integracyjne. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zgłoszenie dziecka przez rodzica/opiekuna osobiście w siedzibie rady lub telefonicznie do przewodniczącego. Numer telefonu 605 898 337. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego liczy się kolejność zgłoszeń.
 
 

 
Rada Osiedla Nr II Tysiąclecie dyżuruje w każdy czwartek w godzinach od 17:00 do 18:00.

Zapraszamy Mieszkańców Osiedla Tysiąclecie do odwiedzenia naszej siedziby i osobistego poznania członków Rady Osiedla.

Prosimy mieszkańców także o zgłaszanie propozycji i sugestii w zakresie:
- realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców.
- występowania przez RO z wnioskami do Rady Miasta i Prezydenta Miasta o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Osiedla,
- organizowania przedsięwzięć w zakresie kultury, sportu i rekreacji oraz opieki zdrowotnej, a także innych prac na rzecz osiedla,
- planów zagospodarowania przestrzennego,
- projektów przepisów prawa miejscowego.

Osiedle Tysiąclecie obejmuje ulice:
bp. Antoniego Laubitza, Budowlanych, Cichą, gen. Władysława Sikorskiego, Jana Bilskiego, Józefa Paczkowskiego, ks. mjr. Mateusza Zabłockiego (od skrzyżowania z ul. Spokojną do torów kolejowych linii Gniezno-Kłecko), Kwiatową, Leona Barciszewskiego, Łazienki, Park Trzech Kultur, Park 25-lecia, Rondo im. prof. Gerarda Labudy, Rondo Żołnierzy Wyklętych, Roosevelta (od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do torów kolejowych linii Gniezno-Kłecko), Spokojną, Stanisława Chudoby, Stanisława Staszica, Tadeusza Sobieralskiego.

Mieszkańcu Osiedla Tysiąclecie. Jeżeli natrafiłeś na terenie naszego osiedla na miejsce niebezpieczne, zaniedbane lub takie, którym według Ciebie powinien zająć się jego właściciel, wskaż to miejsce radzie. Wskaż radzie również takie miejsce lub miejsca, które można wskazać za przykład dbałości i gospodarności.

Plan dyżurów w siedzibie rady ul. Budowlanych 26 B
17.11.2016 - Rada w pełnym składzie
24.11.2016 - Mariusz Mądrowski
01.12.2016 - Zarząd Rady Osiedla
08.12.2016 - Kamil Murch
15.12.2016 - Jerzy Andrzejewski
22.12.2016 - Adam Galus
29.12.2016 - Marcin Jagodziński
05.01.2017 - Zarząd Rady Osiedla
12.01.2017 - Bolesław Ciesielczyk
19.01.2017 - Krzysztof Wilk
26.01.2017 - Ariel Oziębło
02.02.2017 - Rada w pełnym składzie
09.02.2017 - Tadeusz Purol
16.02.2017 - Dorota Morkowska
23.02.2017 - Maciej Walery
02.03.2017 - Zarząd Rady Osiedla

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM