Najbliższa – XXIX Sesja Rady Miasta Gniezna odbędzie się 25 listopada 2020 roku o 14.30, za pośrednictwem programu do przeprowadzania wideokonferencji.
Transmisja na żywo z posiedzenia będzie dostępna na miejskim kanale YouTube.

---

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną od 12.10.2020 roku zawieszone zostają dyżury Radnych Rady Miasta Gniezna w siedzibie Rady Miasta. Możliwy kontakt telefoniczny z Radnymi za pośrednictwem Wydziału Biuro Rady Miasta, tel. 61 426 05 02.

----

Komisja Doraźna
ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji
ze środków budżetowych Miasta Gniezna na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

25 listopada 2020 po zakończeniu obrad XXIX sesji RMG
Komisja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzania wideokonferencji
z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Zatwierdzenie protokołu nr 1/2020 z 15.01.2020 r.
3. Zaopiniowanie wniosku o udzielenie dotacji ze środków budżetowych Miasta Gniezna na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
4. Zapytania i wolne głosy.

---

Komisja Oświaty
18 listopada 2020 o 14.00
Komisja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzania wideokonferencji
z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 7/2020 z 21 października 2020 r.
3. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych.
4. Organizacja i funkcjonowanie klas sportowych w szkołach podstawowych.
5. Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach podstawowych.
6. Zapytania i wolne głosy.

---

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
24 listopada 2020 roku o 14.15
w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzania wideokonferencji:

1. Zatwierdzenie protokołu nr 7/2020 z 22.10.2020 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIX sesję RMG.
3. Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie miejsc dla pieszych. Oświetlenie ulic i skwerów, iluminacja obiektów budowlanych, oświetlenie świąteczne.
4. Wolne głosy i wnioski.

---

Komisja Rewizyjna
23 listopada 2020 roku o 11.00
w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzania wideokonferencji:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów: nr 5/2020 z 12.10.2020 oraz nr 6/2020 z 28.10.2020.
3. Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza – wymiana źródeł ciepła.
4. Podsumowanie kontroli Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w zakresie edukacji ekologicznej.
5. Zapytania i wolne głosy.

----

Komisja Statutowa
5 października 2020 o 15:00 w Sali Kominkowej Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 41

----

Komisji Skarg Wniosków i Petycji
19 października 2020 o 14.00 w „Sali Kominkowej” Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 41
z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Zatwierdzenie protokołu nr 4/2020 z 11.09.2020.
2. Rozpatrzenie skargi p. M. L. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Rozpatrzenie skargi p. J. N. na Prezydenta Miasta Gniezna.
4. Wolne głosy i wnioski.

----

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
17 listopada 2020, o 15.00
Komisja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzania wideokonferencji
z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 6/2020 z 20 października 2020 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVIII sesję Rady Miasta Gniezna.
4. Podsumowanie pracy komisji w 2020 r.
5. Propozycje do planu pracy komisji w 2021 r.
6. Zapytania i wolne głosy.

 ----

Komisja Promocji, Kultury i Turystyki
16 listopada 2020, o 14.00 
Komisja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzania wideokonferencji
z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 6/2020 z 19 października 2020 r.
3. Przygotowania miasta do okresu świątecznego – Jarmark.
4. Plany działalności BPMG na 2021 r.
5. Plany działalności MOK na 2021 r.
6. Plany działalności MPPP na 2021 r.
7. Zapytania i wolne głosy.

Mieszkańcy mogą uczestniczyć w komisji drogą elektroniczną, zgłaszając pytania do przewodniczącego komisji na adres: artur.kuczma@nowoczesna.org 

----

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
27 listopada 2020 roku o 14.00
w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzania wideokonferencji:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 6/2020 z 30.10.2020 r.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2021 w obszarze sportu.
4. Podsumowanie działalności komisji za rok 2020.
5. Plan pracy na 2021 r.
6. Zapytania i wolne głosy.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM