Dyżury radnych Rady Miasta Gniezna we wrześniu 2019 roku
od poniedziałku do piątku, od 14.30 do 15.30, w czwartki od 14.00 do 15.00
Wydział Biuro Rady Miasta przy ul. Chrobrego 41, I piętro, w Starym Ratuszu.

2.09. Bogusława Młodzikowska
3.09. Jan Szarzyński
4.09. Tadeusz Purol
5.09. Michał Glejzer – Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
6.09. Angelika Ślachcińska
9.09. Andrzej Wdzięczny
10.09. Dariusz Banicki
11.09. Marek Bartkowicz
12.09. Michał Glejzer – Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
13.09. Rafael Wojciechowski
16.09. Janusz Brzuszkiewicz
17.09. Jan Budzyński
18.09. Tomasz Dzionek
19.09. Michał Glejzer – Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
20.09. Jerzy Chorn
23.09. Aleksander Ditbrener
24.09. Stanisław Dolaciński
25.09. XII Sesja Rady Miasta Gniezna
26.09. Michał Glejzer – Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
27.09. Olga Gandurska
30.09. Sylwia Jabłońska

-----

Najbliższe posiedzenie Rady Miasta Gniezna:
25 września 2019 roku o 13.00 w Sali Sesyjnej Starego Ratusza w Gnieźnie
przy ul. B. Chrobrego 41.

-----

Najbliższe posiedzenia komisji:

Komisja Rewizyjna
23 września 2019 r. o godz. 15.15 w „sali kominkowej” Starego Ratusza w Gnieźnie
przy ul. Chrobrego 41 z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 4/2019 posiedzenia komisji z dnia 24.06.2019 r.
3. Ocena wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 r.
4. Zapytania i wolne głosy.

-----

Komisji Skarg Wniosków i Petycji
19 września 2019 r. o godz. 11.00 w „sali kominkowej” Starego Ratusza w Gnieźnie
przy ul. Chrobrego 41 z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie skargi na dyrektora MOPS.
3.  Zapytania i wolne głosy.

-----

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
19 września 2019 r. o godz.12.00 w „sali kominkowej” Starego Ratusza w Gnieźnie
przy ul. Chrobrego 41 z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Zatwierdzenie protokołu nr 7/2019 z 31.07.2019 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XII sesję RMG.
3.  Edukacja ekologiczna na terenie miasta Gniezna.
4. Wolne głosy i wnioski.

-----

Komisja Oświaty
18 września 2019 roku, o 14.00 w „sali kominkowej” Starego Ratusza w Gnieźnie
przy ul. B. Chrobrego 41, Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 7/2019 z  dnia 31 lipca 2019 r.
3. Sukcesy uczniów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz zawodach sportowych.
4. Wyniki naboru do przedszkoli i szkół podstawowych.
5. Przygotowanie infrastruktury do nowego roku szkolnego.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał na XII sesję Rady Miasta Gniezna.
7. Zapytania i wolne głosy.

 -----

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
17 września 2019 r. o godz. 14.00 w „sali kominkowej” Starego Ratusza w Gnieźnie
przy ul. Chrobrego 41 z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 6/2019 posiedzenia komisji z dnia 18.06.2019 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XII sesję RMG.
4. Działalność na rzecz mieszkańców rad osiedli miasta Gniezna.
5. Zapytania i wolne głosy.


-----

Komisja Promocji, Kultury i Turystyki
16 września 2019 r. o godz. 14.00
w „sali kominkowej” Starego Ratusza w Gnieźnie
przy ul. B. Chrobrego 41

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu Nr 7/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
3. Podsumowanie KFA.
4. Nowe sposoby promocji – vlog, blog, social media.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na XII sesję Rady Miasta Gniezna.
6. Zapytania i wolne głosy.

-----

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
20 września 2019 roku, o 13.00 w "Sali Kominkowej" Starego Ratusza w Gnieźnie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 5/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
3. Promocja Gniezna poprzez sport.
4. Zapytania i wolne głosy.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM