Dyżury radnych Rady Miasta Gniezna w miesiącu wrześniu 2018 r.:
poniedziałki w godz. 16.30-17.30 UM ul. Lecha 6, sala nr 31,
od wtorku do piątku w godz.14.30-15.30 BRM pok. 123 I piętro, przy ul. Pocztowej 11,
czwartki w godz. 14.00- 15.00 BRM pok. 123 I piętro, przy ul. Pocztowej 11.

3.09. p. Małgorzata Cichomska - Szczepaniak od godz. 16.30-17.30 sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
4.09. p. Janusz Brzuszkiewicz od godz. 14.30-15.30 ul. Pocztowa 11 pok. 123
5.09. p. Jerzy Chorn od godz. 14.30-15.30 ul. Pocztowa 11 pok. 123
6.09. p. Michał Glejzer Przewodniczący RMG od 14.00 -15.00 ul. Pocztowa 11 pok. 123
7.09. p. Maciej Elantkowski od godz. 14.30-15.30 ul. Pocztowa 11 pok. 123
10.09. p. Sławomir Graczyk od godz. 16.30-17.30 sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
11.09. p. Marcin Jagodziński od godz. 15.00-16.00 ul. Pocztowa 11 pok. 123
12.09. p. Ryszard Karmoliński od godz. 14.30-15.30 ul. Pocztowa 11 pok. 123
13.09. p. Michał Glejzer Przewodniczący RMG od 14.00 -15.00 ul. Pocztowa 11 pok. 123
14.09. p. Anna Krzymińska od godz. 14.30-15.30 ul. Pocztowa 11 pok. 123
17.09. p. Marek Zygmunt od godz.16.30-17.30 sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
18.09. p. Maciej Maciejewski od godz. 14.30-15.30 ul. Pocztowa 11 pok. 123
19.09. p. Arkadiusz Masłowski od godz. 14.30-15.30 ul. Pocztowa 11 pok. 123
20.09. p. Michał Glejzer Przewodniczący RMG od 14.40 -15.00 ul. Pocztowa 11 pok. 123
21.09. p. Bugusława Młodzikowska od godz. 14.30-15.30 ul. Pocztowa 11 pok. 123
24. 09. p. Jerzy Lubbe od godz. 16.30-17.30 sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
25.09. p. Ryszard Niemann od godz. 14.30-15.30 ul. Pocztowa 11 pok. 123
26.09 LIX Sesja Rady Miasta Gniezna 
27.09. p. Michał Glejzer Przewodniczący RMG od 13.30 -15.00 ul. Pocztowa 11 pok. 123
28.09. p. Teresa Niewiadomska od godz. 14.30-15.30 ul. Pocztowa 11 pok. 123

 

Najbliższe posiedzenia komisji:
Komisja Rewizyjna
24 września 2018 r., 15:10
budynek Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11 w sali 111 (I piętro)

1. Przyjęcie protokołów nr :
- 14/2018 posiedzenia komisji z dnia 25.06.2018 r.
- 15/2018 posiedzenia komisji z dnia 29.08.2018 r.
2. Ocena wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r.
3. Ocena sprawozdań finansowych spółek miejskich.
4. Rozpatrzenie skarg
- na działalność Prezydenta Miasta Gniezna,
- w części dotyczącej działalności dyrektora Przedszkola nr 9 w Gnieźnie.
5. Zapytania i wolne głosy.

 

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
24 sierpnia 2018, 12.00,
budynek Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11 w sali 111 (I piętro)
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na LVIII sesję RMG.
2. Wolne głosy i wnioski.

Komisja Oświaty
19 września 2018, 14.00,
Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Cymsa 14

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 7/2018 z 22 sierpnia 2018 r.
3. Stan bazy dydaktycznej w gnieźnieńskich szkołach podstawowych.
4. Wyniki naboru do przedszkoli i szkół podstawowych.
5. Sprawy bieżące.


Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
18 września 2018, 14.00,
budynek Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11 w sali 111 (I piętro)

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia komisji nr 8/2018 z dnia 24.08.2018 r.
2. Spotkanie z radami osiedli.
3. Zaopiniowanie projektów materiałów sesyjnych.
4. Sprawa p. Feliksa F.
5. Zapytania i wolne głosy.Komisja Promocji, Kultury i Turystyki
19 września 2018 r., 16:00
ul. Rynek 14 (Informacja Turystyczna)

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 7/2018 z 20.06.2018 r.
3. Wzgórze Lecha oraz Plac św. Wojciecha – rola w turystyce, infrastruktura, zagospodarowanie.
4. Sprawy bieżące.


Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska

20 września 2018 r., 12:00
budynek Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11 w sali 111 (I piętro) 

1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 24 sierpnia 2018 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na LIX sesję RMG.
3. Trasy rowerowe jako element rekreacyjny oraz komunikacyjny.
4. Wolne głosy i wnioski.Komisja Kultury Fizycznej i Sportu

21 września 2018 r., 12:00
Hala widowiskowo-sportowa, przy ul. Sportowej

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Promocja miasta poprzez sport.
3. Zatwierdzenie protokołu nr 6/2018 z dnia z 22 czerwca 2018 r.
4. Sprawy bieżące.Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM