Dyżury radnych Rady Miasta Gniezna w październiku 2018
poniedziałki, 16.30-17.30, UM ul. Lecha 6, sala nr 31,
od wtorku do piątku, 14.30-15.30, BRM, pok. 123, I piętro, przy ul. Pocztowej 11,
czwartki, 14.00-15.00, BRM, pok. 123, I piętro, przy ul. Pocztowej 11

1.10. - Sławomir Graczyk, od 16.30 do 17.30, sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
2.10. - Jan Szarzyński, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
3.10. - Rafael Wojciechowski, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
4.10. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG, od 14.00 do 15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
5.10. - Mierosława Arndt, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
8.10. - Małgorzata Cichomska-Szczepaniak, od 16.30 do 17.30, sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
9.10. - Dariusz Banicki od godz. 15.00-16.00 ul. Pocztowa 11 pok. 123
11.10. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG, od 14.00 do 15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
12.10. - Jan Budzyński, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
15.10. - Krzysztof Modrzejewski, od 16.30 do 17.30, sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
16.10. - Jerzy Chorn, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
17.10. - Marcin Jagodziński, od 15.00 do 16.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
18.10. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG, od 14.00 do 15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
19.10. - Maciej Elantkowski, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
22.10. - Marek Bartkowicz, od 16.30 do 17.30, sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
23.10. - Ryszard Karmoliński, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
24.10. - Anna Krzymińska, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
25.10. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG, od 14.00 do 15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
26.10. - Maciej Maciejewski, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
29.10. - Marek Zygmunt, od 16.30 do 17.30, sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
30.10. - Arkadiusz Masłowski, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
31.10. - Bogusława Młodzikowska, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123

Najbliższe posiedzenia komisji:
Komisja Rewizyjna
15 października 2018, 15.10,
budynek Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11 w sali 111 (I piętro)
1. Przyjęcie protokołu nr 16/2018 posiedzenia komisji z 24.09.2018 r.
2. Podsumowanie pracy komisji w kadencji 2014-2018.
3. Zapytania i wolne głosy.

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
24 sierpnia 2018, 12.00,
budynek Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11 w sali 111 (I piętro)
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na LVIII sesję RMG.
2. Wolne głosy i wnioski.

Komisja Oświaty
17 października 2018, 14.00,
budynek Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11 w sali 111 (I piętro)

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 8/2018 z 19 września 2018 roku.
3. Realizacja zadań oświatowych miasta Gniezna w roku szkolnym 2017/2018
4. Podsumowanie pracy Komisji Oświaty za rok 2018 i cały okres kadencji.
5. Sprawy bieżące.

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
18 września 2018, 14.00,
budynek Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11 w sali 111 (I piętro)

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia komisji nr 8/2018 z dnia 24.08.2018 r.
2. Spotkanie z radami osiedli.
3. Zaopiniowanie projektów materiałów sesyjnych.
4. Sprawa p. Feliksa F.
5. Zapytania i wolne głosy.

Komisja Promocji, Kultury i Turystyki
17 października 2018 roku, 15:00
budynek Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11 w sali 111 (I piętro)
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 8/2018 z 19.09.2018 r.
3. Podsumowanie działalności i skuteczności komisji w roku 2018 i całej kadencji.
4. Sprawy bieżące.

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
9 października 2018 roku, 15:30
budynek Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11 w sali 111 (I piętro)

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
19 października 2018 roku, 12:00
Sala Olimpijska Hotelu Lech przy ul. bł. Jolenty 5
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podsumowanie działalności komisji - realizacja działań zawartych w Strategii Sportu.
3. Zatwierdzenie protokołu nr 7/2018 z 21 września 2018 roku.
4. Sprawy bieżące.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM