Dyżury Radnych Miasta Gniezna w kwietniu 2018 roku
poniedziałki, od 16.30 do 17.30, UM, ul. Lecha 6, sala nr 31;
od wtorku do piątku, od 14.30 do 15.30, BRM, pok. 123, I piętro, przy ul. Pocztowej 11;
czwartki, od 13.30 do 15.00, BRM, pok. 123, I piętro, przy ul. Pocztowej 11.

3.04. - Jan Szarzyński, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
4.04. - Ryszard Niemann, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
5.04. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
6.04. - Rafael Wojciechowski, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
9.04. - Janusz Brzuszkiewicz, od 16.30 do 17.30, sala nr 31, UM przy ul. Lecha 6
10.04 - Jan Budzyński, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
11.04. - Maciej Maciejewski, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
12.04. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
13.04. - Mierosława Arndt, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
16.04. - Sławomir Graczyk, od 16.30 do 17.30, sala nr 31, UM przy ul. Lecha 6
17.04. - Ryszard Karmoliński, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
18.04. - Anna Krzymińska, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
19.04. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
20.04. - Maciej Elantkowski, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
23.04. - Marek Bartkowicz, od 16.30 do 17.30, sala nr 31, UM przy ul. Lecha 6
24.04. - Dariusz Banicki, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
25.04. - LIII sesja Rady Miasta Gniezna
26.04. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
27.04. - Bogusława Młodzikowska, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
30.04. - Marek Zygmunt, od 16.30 do 17.30, sala nr 31, UM przy ul. Lecha 6

Najbliższe posiedzenia komisji:
Komisja Rewizyjna

25 kwietnia 2018, o 11.00
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111

Program komisji:
1. Przyjęcie protokołu nr 6/2018 posiedzenia komisji z 19.03.2018 r.
2. Wypoczynek dzieci i młodzieży – półkolonie i kolonie. Środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi.
3. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Gniezna.
4. Zapytania i wolne głosy.

27 kwietnia 2018, o 14.00
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111

Program komisji: 
1. Ocena wykonania budżetu miasta za 2017 rok.
2. Zapytania i wolne głosy.

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
 19 kwietnia 2018, o 14.00
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111 
Program komisji:
1. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń komisji z 15.02.2018 i 6.03.2018 oraz 15.03.2018.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na LIII sesję RMG.
3. Sprawozdanie z działalności miejskich spółek – Urbis, MPK, PWiK, PEC.
4. Wolne głosy i wnioski.

Komisja Oświaty
18 kwietnia 2018, o 14.15
Przedszkole nr 12 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 3/2018 z 14 marca 2018 roku.
3. Ocena stanu zagrożeń wśród dzieci i młodzieży, działania profilaktyczne i prewencyjne podejmowane w gnieźnieńskich szkołach podstawowych i gimnazjach - tendencje i efekty działań.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na LIII sesję Rady Miasta Gniezna.
5. Sprawy bieżące.

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
17 kwietnia 2018, o 14.00
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111 (I piętro)
1. Przyjęcie protokołu posiedzenia komisji nr 4/2018 z 19.03.2018 r.
2. Zaopiniowanie projektów materiałów sesyjnych.
3. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok. Informacja z zaangażowania środków w 2018 r.
4. Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gniezna z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 r.
5. Zapytania i wolne głosy.

Komisja Promocji, Kultury i Turystyki
18 kwietnia 2018, o 15.30
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111 (I piętro)

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołów nr 3/2018 z 8.03.2018 roku i 4/2018 z 14.03.2018 roku.
3. Królewski Festiwal Artystyczny – plan, kształt, forma; współpraca miasta z podmiotami turystycznymi, rola koordynacyjna.
4. Sprawy bieżące.

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
20 kwietnia 2018, o 12.00
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111 (I piętro)

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Zatwierdzenie protokołu nr 3/2018 z 16 marca 2018 roku.
3. Perspektywy rozwoju infrastruktury sportowej Gniezna:
- modernizacja istniejącej bazy,
- budowa nowych obiektów.
4. Sprawy bieżące.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM