Dyżury Radnych Miasta Gniezna w marcu 2019 roku
od poniedziałku do piątku, od 14.30 do 15.30, BRM, ul. Chrobrego 41, I piętro
czwartki, od 14.00 do 15.00, BRM, ul. Chrobrego 41, I piętro

1.03. - Andrzej Wdzięczny
4.03. - Rafael Wojciechowski
5.03. - Dariusz Banicki
6.03. - Marek Bartkowicz
7.03. - Michał Glejzer, Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
8.03. - Janusz Brzuszkiewicz
11.03. - Jan Budzyński
12.03. - Jerzy Chorn
13.03. - Jan Szarzyński
14.03. - Michał Glejzer, Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
15.03. - Stanisław Dolaciński
18.03. - Tomasz Dzionek
19.03. - Olga Gandurska
20.03. - Artur Kuczma
21.03. - Michał Glejzer, Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
22.03. - Marcin Jagodziński
25.03. - Paweł Kamiński
26.03. - Sylwia Jabłońska
27.03. - VI sesja Rady Miasta Gniezna
28.03. - Michał Glejzer, Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
29.03. - Anna Krzymińska

-----

Najbliższe posiedzenie Rady Miasta Gniezna:
27 marca 2019 r. o godz. 13.00
w „Sali Sesyjnej” Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 41.
Proponowany porządek obrad

-----

Najbliższe posiedzenia komisji:

Komisja Rewizyjna

-----

Komisji Skarg Wniosków i Petycji

-----

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
21 marca  2019 r. o godz.12.00

Sala Kominkowa Starego Ratusza,
ul. Chrobrego 41 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 2/2019 z 21.02.2019 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na VI sesję RMG.
3. Konsekwencje wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz uchwalania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
4. Wolne głosy i wnioski.

-----

Komisja Oświaty
20 marca 2019, 14.00 
w „Sali Sesyjnej” Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 41

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 2/2019 z 20 lutego 2019 roku.
3. „Rekrutacja absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych do gnieźnieńskich szkół ponadgimnazjalnych - tzw. podwójny nabór (oferta szkół, zasady rekrutacji i rynek pracy dla nauczycieli)
Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miasta Gniezna i Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
4. Zapytania i wolne głosy.

-----

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
19 marca 2019, 14.00 
sala kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 2/2019 posiedzenia komisji z 19.02.2019 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawozdanie z działalności MOPS za 2018 r.
5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Gnieźnie na lata 2017-2020 za 2018 rok.
7. Zapytania i wolne głosy.

-----

Komisja Promocji, Kultury i Turystyki
dnia 18 marca 2019r. o godz. 14.00,
sala kominkowa Starego Ratusza, ul. B. Chrobrego 41

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu Nr 2/2019  z dnia 18 lutego 2019 r.
3. Organizacja, plany działalności BPMG na 2019 r.
4. Organizacja, plany działania innych jednostek: MPPP, Muzeum Techniki, Parowozownia.
5. Zapytania i wolne głosy.


-----

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miasta Gniezna,
22 marca 2019 r. o godz. 13.00 
sala Kominkowa Starego Ratusza, ul. B. Chrobrego 41

    1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
    2. Zatwierdzenie protokołu nr 2/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.
    3. Stan realizacji kierunków działania zawartych w Strategii rozwoju sportu  w Gnieźnie na lata 2016-2018.
   4. Nowa Strategia rozwoju sportu w Gnieźnie na lata 2019-2023.
3.Zapytania i wolne głosy.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM