Dyżury radnych Rady Miasta Gniezna w lipcu i sierpniu 2019 roku
w czwartki, od 14.00 do 15.00, w Starym Ratuszu
Wydział Biuro Rady Miasta przy ul. Chrobrego 41, I piętro.

lipiec
04.07. - Michał Glejzer - Przewodniczący RMG
11.07. - Michał Glejzer - Przewodniczący RMG
18.07. - Michał Glejzer - Przewodniczący RMG
25.07. - Bogusława Młodzikowska - Wiceprzewodnicząca RMG

sierpień
01.08. - Bogusława Młodzikowska - Wiceprzewodnicząca RMG
08.08. - Zdzisław Kujawa - Wiceprzewodniczący RMG
22.08. - Michał Glejzer - Przewodniczący RMG
29.08. - Michał Glejzer - Przewodniczący RMG

-----

Najbliższe posiedzenie Rady Miasta Gniezna:

-----

Najbliższe posiedzenia komisji:

Komisja Rewizyjna

-----

Komisji Skarg Wniosków i Petycji
-

-----

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska

-----

Komisja Oświaty

 -----

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

-----

Komisja Promocji, Kultury i Turystyki

-----

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM