Najbliższa – XXV Sesja Rady Miasta Gniezna odbędzie się  w 30 września 2020 roku, o 13.00, za pośrednictwem programu do przeprowadzania wideokonferencji.
Transmisja na żywo z posiedzenia będzie dostępna na miejskim kanale YouTube.

---

Dyżury Radnych Miasta Gniezna we wrześniu 2020 roku
poniedziałek, wtorek, środa, piątek, 14.30-15.30, BRM ul. Chrobrego 41, I piętro
czwartki, dyżur Przewodniczącego RMG, od 11.15 do 12.30

7.09. - radny Dariusz Banicki
8.09. - radny Marek Bartkowicz
9.09. - radny Janusz Brzuszkiewicz
10.09. - Michał Glejzer, Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
11.09. - radny Jan Budzyński
14.09. - radny Jerzy Chorn
15.09. - radny Paweł Kamiński
16.09. - radny Stanisław Dolaciński
17.09. - Michał Glejzer, Przewodniczący Rady Miasta Gniezna, od 11.15 do 12.30
18.09. - radny Tomasz Dzionek
21.09. - radna Olga Gandurska
22.09. - radny Marcin Jagodziński, od 15.00
23.09. - radny Aleksander Ditbrener
24.09. - Michał Glejzer, Przewodniczący Rady Miasta Gniezna, od 11.15 do 12.30
25.09. - radny Zdzisław Kujawa
28.09. - radny Artur Kuczma
29.09. - radna Anna Krzymińska
30.09. - XXIV Sesja Rady Miasta Gniezna

----

Komisja Oświaty
23 września 2020 o 14.00 w „Sali Kominkowej” Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 41
z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 5/2020 z 19 sierpnia 2020 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Miasta Gniezna.
4. Gnieźnieńskie szkoły podstawowe po rekrutacji – stan liczebny szkół, ilość uczniów w oddziałach, kadra pedagogiczna.
5. Funkcjonowanie gnieźnieńskich szkół podstawowych i przedszkoli w warunkach COVID – 19.
6. Zapytania i wolne głosy.

---

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
28 września 2020 roku o 11.00
w sali sesyjnej Starego Ratusza przy ul. Chrobrego 41
z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu nr 5/2020 z 25.08.2020 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXV sesję RMG.
3. Problemy komunikacyjne i możliwości ich rozwiązania.
4. Wolne głosy i wnioski.

---

Komisja Rewizyjna
4 czerwca 2020 o 15.15 – transmisja online
z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 3/2020 posiedzenia komisji z 22.05.2020 r.
3. Ocena wykonania budżetu miasta za 2019 rok.
4. Raport o stanie gminy Miasto Gniezno.
5. Aktualna współpraca z miastami partnerskimi miasta Gniezna.
6. Ocena funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie.
7. Ocena funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie.
8. Zapytania i wolne głosy.

----

Komisja Statutowa
7 września 2020 o 15:00 w Sali Kominkowej Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 41

----

Komisji Skarg Wniosków i Petycji
11 września 2020 o 13.00 w „Sali Kominkowej” Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 41
z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Zatwierdzenie protokołu nr 3/2020 z 9.06.2020.
2. Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia parkingu płatnego przy zbiegu ulic Pocztowej i Konikowo.
3. Wolne głosy i wnioski.

----

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
22 września 2020, o 14.00
Komisja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzania wideokonferencji
z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 4/2020 z 16 czerwca 2020 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Miasta Gniezna.
4. Działalność na rzecz seniorów w mieście Gnieźnie.
5. Zapytania i wolne głosy.

 ----

Komisja Promocji, Kultury i Turystyki
21 września 2020, o 14.00 
Komisja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzania wideokonferencji
z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 4/2020 z 15 czerwca 2020 r.
3. Podsumowanie KFA 2020 r.
4. Zapytania i wolne głosy.

Mieszkańcy mogą uczestniczyć w komisji drogą elektroniczną, zgłaszając pytania do przewodniczącego komisji na adres: artur.kuczma@nowoczesna.org 

----

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
25 września 2020 roku o 13.00
Uwaga!
Komisja rozpocznie się w Hali im. M. Łopatki (sala konferencyjna) przy ul. Sportowej 3 w Gnieźnie. Dojazd we własnym zakresie.
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Promocja Gniezna poprzez sport.
3. Zatwierdzenie protokołu nr 4/2020 z 26.06.2020 r.
4. Zapytania i wolne głosy.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM