Dyżury Radnych Miasta Gniezna w czerwcu 2018 roku
poniedziałki, od 16.30 do 17.30, UM, ul. Lecha 6, sala nr 31;
od wtorku do piątku, od 14.30 do 15.30, BRM, pok. 123, I piętro, przy ul. Pocztowej 11;
czwartki, od 13.30 do 15.00, BRM, pok. 123, I piętro, przy ul. Pocztowej 11.
4.06. - Marek Bartkowicz, od 16.30 do 17.30, sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
5.06. - Anna Krzymińska, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
6.06. - Maciej Maciejewski, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
7.06. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG, od 13.30 do15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
8.06. - Maciej Elantkowski, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
11.06. - Marcin Jagodziński, od 13.00 do 14.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
11.06. - Marek Zygmunt, od 16.30 do 17.30, sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
12.06. - Ryszard Niemann, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
13.06. - Arkadiusz Masłowski, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
14.06. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG, od 13.30 do15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
15.06. - Jan Szarzyński, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
18.06. - Jerzy Lubbe, od 16.30 do 17.30, sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
19.06. - Teresa Niewiadomska, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
20.06. - Rafael Wojciechowski, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
21.06. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG, od 13.30 do15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
22.06. - Mierosława Arndt, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
25.06. - Krzysztof Modrzejewski, od 16.30 do 17.30, sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
26.06. - Jan Budzyński, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
27.06. - LVII Sesja Rady Miasta Gniezna
28.06. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
29.06. - Dariusz Banicki, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123

Najbliższe posiedzenia komisji:
Komisja Rewizyjna

25 czerwca 2018, o 15.10
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111

Program komisji:
1. Przyjęcie protokołów:
- nr 11/2018 posiedzenia komisji z 22.05.2018,
- nr 12/2018 posiedzenia komisji z 29.05.2018,
- nr 13/2018 posiedzenia komisji z 11.06.2018.
2. Rozpatrzenie skarg.
3. Zapytania i wolne głosy.

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
 21 czerwca 2018, o 12.00
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111 
Program komisji:
1. Zatwierdzenie protokołu z 24 maja 2018 roku.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na LVII sesję RMG.
3. Ocena stanu infrastruktury na osiedlach. Spotkanie z radami osiedli.
4. Wolne głosy i wnioski.

Komisja Oświaty
20 czerwca 2018, o 14.00
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 5/2018 z 23 maja 2018 roku.
3. Przygotowanie do akcji letniego wypoczynku.
4. Ocena działalności gnieźnieńskich szkół po roku wdrażania reformy.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na LVII sesję RMG.
6. Sprawy bieżące.

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
26 czerwca 2018, o 14.00
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111 (I piętro)
1. Przyjęcie protokołu posiedzenia komisji nr 6/2018 z 15.05.2018 roku.
2. Zaopiniowanie projektów materiałów sesyjnych.
3. Bezpieczeństwo mieszkańców Gniezna – spotkanie z prokuratorem, policją i strażą miejską.
4. Zapytania i wolne głosy.

Komisja Promocji, Kultury i Turystyki
20 czerwca 2018, o 15.30
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111 (I piętro)

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 6/2018 z 16.05.2018 r.
3. Przedstawienie ostatecznego przygotowania miasta do wakacji - plan imprez.
4. Sprawy bieżące.

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
22 czerwca 2018, o 12.00
w nowej hali widowiskowo - sportowej przy ul. Sportowej

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Nowa hala widowiskowo - sportowa (organizacja pracy i wykorzystanie).
3. Zatwierdzenie protokołu nr 5/2018 z 25 maja 2018 roku.
4. Sprawy bieżące.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM