Dyżury Radnych Miasta Gniezna w styczniu 2019 roku
od poniedziałku do piątku, od 14.30 do 15.30, BRM, ul. Chrobrego 41, I piętro
czwartki, od 14.00 do 15.00, BRM, ul. Chrobrego 41, I piętro

2.01. - Marcin Jagodziński
3.01. - Michał Glejzer - Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
4.01. - Paweł Kamiński
7.01. - Anna Krzymińska
8.01. - Artur Kuczma
9.01. - Zdzisław Kujawa
10.01. - Michał Glejzer - Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
11.01. - Tadeusz Purol
14.01. - Bogusława Młodzikowska
15.01. - Arkadiusz Masłowski
16.01. - Angelika Ślachcińska
17.01. - Michał Glejzer - Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
18.01. - Jan Szarzyński
21.01. - Andrzej Wdzięczny
22.01. - Jan Budzyński
23.01. - Janusz Brzuszkiewicz
24.01. - Marek Bartkowicz (15.00-16.00)
25.01. - Dariusz Banicki
28.01. - Marek Bartkowicz
29.01. - Jerzy Chorn
30.01. - IV sesja Rady Miasta Gniezna
31.01. - Michał Glejzer - Przewodniczący Rady Miasta Gniezna

-----

Najbliższe posiedzenia komisji:

Komisja Rewizyjna
16 stycznia 2019, 15.15
sala kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
1. Przyjęcie protokołu nr 1/2018 posiedzenia komisji z 10.12.2018 roku.
2. Wykonanie uchwał Rady Miasta w 2018 roku.
3. Powołanie zespołu ds. przeprowadzenia kontroli kompleksowej Zakładu Zieleni Miejskiej.
4. Zapytania i wolne głosy.

-----

Komisji Skarg Wniosków i Petycji
29 listopada 2018, 13.00 
sala kominkowa  Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41

1. Otwarcie posiedzenia
2. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
3. Zapytania i wolne głosy.

-----

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
28 stycznia 2019, 12.00 
sala kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
1. Zatwierdzenie protokołu nr 2/2018 z 6 grudnia 2018 roku.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na IV sesję RMG.
3. Problemy zarządców dróg na terenie miasta Gniezna w realizacji działań inwestycyjnych oraz współpraca miasta Gniezna z zarządcami dróg.
4. Wolne głosy i wnioski.

-----

Komisja Oświaty
9 stycznia 2018, 14.00 
sala kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 1/2018 z 5.12.2018 r.
3. „Zima w mieście” - oferta szkół i placówek oświatowych Gniezna dotycząca organizacji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
4. Zapytania i wolne głosy.

-----

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
3 grudnia 2018, 13.00 
sala kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Gniezna na 2019 rok.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Zapytania i wolne głosy.

-----

Komisja Promocji, Kultury i Turystyki
30 stycznia 2019, 11.00 

sala kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
1. Zatwierdzenie protokołu z 5 grudnia 2018 r.
2. Podsumowanie Jarmarku Świątecznego.
3. Budżet Promocji, plan działania na 2019 r.
4. Informator miejski – wykorzystanie w promocji miasta.
5. Zapytania i wolne głosy.

-----

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
18 stycznia 2019, 12.00
Hala Widowiskowo-Sportowa GOSiR

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z 5.12.2018 r.
3. Inauguracyjne posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miasta Gniezna - omówienie aktualnej sytuacji w gnieźnieńskim sporcie dzieci i młodzieży oraz w sporcie seniorskim.
4. Organizacja pracy oraz oferta programowa Hali Widowiskowo-Sportowej GOSiR.
5. Wyniki Współzawodnictwa Sportu Dzieci i Młodzieży w 2018 roku.
6. Zapytania i wolne głosy.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM