Dyżurny Radnych Miasta Gniezna w styczniu 2020 roku
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 14.30-15.30, BRM ul. Chrobrego 41, I piętro
czwartki: dyżur Przewodniczącego RMG

7.01. Marcin Jagodziński, 15.15 -16.00
8.01. Sylwia Jabłońska
9.01. Michał Glejzer, Przewodniczący Rady Miasta Gniezna, 14.00-15.00
10.01. Paweł Kamiński
13.01. Anna Krzymińska
14.01. Artur Kuczma
15.01. Zdzisław Kujawa (odwołany)
16.01. Michał Glejzer, Przewodniczący Rady Miasta Gniezna, 15.00-15.30
17.01. Tadeusz Purol
20.01. Arkadiusz Masłowski
21.01. Bogusława Młodzikowska
22.01. XVI Sesja Rady Miasta Gniezna
23.01. Michał Glejzer, Przewodniczący Rady Miasta Gniezna, 14.00-15.00
24.01. Jan Szarzyński
30.01. Michał Glejzer, Przewodniczący Rady Miasta Gniezna, 14.00-15.00

 ----

Najbliższe posiedzenie Rady Miasta Gniezna:
22 stycznia 2020 roku, o 13.00 w Sali Sesyjnej Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 41.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z XV sesji RMG.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja Przewodniczącego RMG o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna z pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych miasta Gniezna dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gniezna w latach 2020 – 2023”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Gnieźnie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Gniezna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
11. Zapytania i wolne głosy.
12. Zakończenie obrad.

----

Komisja Rewizyjna
26 lutego 2020, o 12.30 w „sali kominkowej” Starego Ratusza w Gnieźnie
przy ul. Chrobrego 41 z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 1/2020 posiedzenia komisji z 20.01.2020 r.
3. Kontrola kompleksowa Urbis Sp. z o.o. w Gnieźnie – powołanie zespołu.
4. Zapytania i wolne głosy.

----

Komisji Skarg Wniosków i Petycji
24 października 2019 r. o godz. 11.00 w Biurze Rady Miasta Gniezna przy ul. Chrobrego 41 z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Zatwierdzenie protokołu nr 3/2019 z 22 maja 2019 roku i 4/2019 z 19 września 2019 roku.
2. Rozpatrzenie petycji p. Konrada Cezarego Łakomego.
3. Wolne głosy i wnioski.

----

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
16 stycznia 2020 o 12.00 w „sali kominkowej” Starego Ratusza w Gnieźnie
przy ul. Chrobrego 41 z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Zatwierdzenie protokołu nr 11/2019 z 5.12.2019 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVI sesję RMG.
3. Informacja na temat planów budowy cmentarza komunalnego w Gnieźnie.
4. Wolne głosy i wnioski.

----

Komisja Oświaty
15 stycznia 2020 roku, o 14.00 w „sali kominkowej” Starego Ratusza w Gnieźnie
przy ul. Chrobrego 41 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 11/2019 z 3 grudnia 2019 r.
3. „Zima w mieście”- oferta szkół i placówek oświatowych Gniezna dotyczące organizacji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVI sesję Rady Miasta Gniezna.
5. Zapytania i wolne głosy.

 ----

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
18 lutego 2020 roku o 14.00 w „sali kominkowej” Starego Ratusza w Gnieźnie
przy ul. Chrobrego 41 z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia nr 1/2020 z 14.01.2020 r.  
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVII sesję.
4. Polityka mieszkaniowa i zasoby komunalne miasta Gniezna.
5. Zapytania i wolne głosy.

----

Komisja Promocji, Kultury i Turystyki
13 stycznia 2020 roku, o 14.00
w „sali kominkowej” Starego Ratusza w Gnieźnie
przy ul. B. Chrobrego 41

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 11/2019 z 3 grudnia 2019 r.
3. Podsumowanie Jarmarku Świątecznego.
4. Budżet Promocji, plan działania na 2020 r.
5. Budżet Obywatelski – omówienie regulaminu.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVI sesję Rady Miasta Gniezna.
7. Zapytania i wolne głosy.

----

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
31 stycznia 2020 roku, o 13.00 w „sali kominkowej” Starego Ratusza w Gnieźnie
przy ul. B. Chrobrego 41
.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 8/2019 z 29.11. 2019 r. i 9/2019 z 5.12.2019 r.
3. Przedstawienie budżetu Miasta Gniezna na rok 2020 w zakresie kultury fizycznej i sportu.
4. Aktualna sytuacja w gnieźnieńskim sporcie:
a) szkolenie dzieci i młodzieży
b) seniorskie rozgrywki ligowe,
5. Oferta programowa Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2020 rok.
6. Zapytania i wolne głosy.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM