Dyżury Radnych Miasta Gniezna w listopadzie 2019 roku
od poniedziałku do piątku, od 14.30 do 15.30 BRM, ul. Chrobrego 41, I piętro
czwartki, 14.00- 15.00, BRM, ul. Chrobrego 41, I piętro

4.11. - Aleksander Ditbrener
5.11. - Stanisław Dolaciński
6.11. - Tomasz Dzionek
7.11. - Michał Glejzer, Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
8.11. - Artur Kuczma 
12.11. - Marcin Jagodziński
13.11. - Sylwia Jabłońska
14.11. - Michał Glejzer, Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
15.11. - Anna Krzymińska
18.11. - Paweł Kamiński
19.11. - Olga Gandurska
20.11. - Zdzisław Kujawa
21.11. - Michał Glejzer ,Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
22.11. - Arkadiusz Masłowski
25.11. - Bogusława Młodzikowska
26.11. - Tadeusz Purol
27.11. XIV Sesja Rady Miasta Gniezna
28.11. - Michał Glejzer, Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
29.11. - Jan Szarzyński

 -----

Najbliższe posiedzenie Rady Miasta Gniezna:
30 października 2019 roku o 13.00 w Sali Sesyjnej Starego Ratusza w Gnieźnie
przy ul. B. Chrobrego 41.

-----

Najbliższe posiedzenia komisji:

Komisja Rewizyjna
25 listopada 2019, o 15.15 w „sali kominkowej” Starego Ratusza w Gnieźnie
przy ul. Chrobrego 41 z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 6/2019 posiedzenia komisji z 28.10.2019 r.
3. Koszty promocji miasta (ogólne i dotyczące KFA).
4. Zapytania i wolne głosy.

-----

Komisji Skarg Wniosków i Petycji
24 października 2019 r. o godz. 11.00 w Biurze Rady Miasta Gniezna przy ul. Chrobrego 41 z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Zatwierdzenie protokołu nr 3/2019 z 22 maja 2019 roku i 4/2019 z 19 września 2019 roku.
2. Rozpatrzenie petycji p. Konrada Cezarego Łakomego.
3. Wolne głosy i wnioski.

-----

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
21 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w „sali kominkowej” Starego Ratusza w Gnieźnie
przy ul. Chrobrego 41 z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Zatwierdzenie protokołu nr 9/2019 z 24.10.2019 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIV sesję RMG.
3. Informacja na temat planów budowy cmentarza komunalnego w Gnieźnie
4. Wolne głosy i wnioski.

-----

Komisja Oświaty
20 listopada 2019 roku, o 14.00 w Szkole Podstawowej Nr 6
im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie przy ul. Żwirki i Wigury 22
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 9/2019 z 23 października 2019 r.
3. Skutki kadrowe i finansowe wprowadzonych zmian oświatowych.
4. Stan bazy dydaktycznej w gnieźnieńskich szkołach podstawowych.
5. Zajęcia pozalekcyjne oraz ich różnorodność.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIV sesję Rady Miasta Gniezna.
7. Zapytania i wolne głosy.

 -----

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
19 listopada 2019 r. o 14.00 w „sali kominkowej” Starego Ratusza w Gnieźnie
przy ul. Chrobrego 41 z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 8/2019 posiedzenia komisji z 22.10.2019 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIV sesję RMG.
4. Zapytania i wolne głosy.

-----

Komisja Promocji, Kultury i Turystyki
18 listopada 2019 roku, o 14.00
w „sali kominkowej” Starego Ratusza w Gnieźnie
przy ul. B. Chrobrego 41

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu Nr 9/2019 z 21 października 2019 r.
3. Przygotowania miasta do okresu świątecznego – Jarmark.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIV sesję Rady Miasta Gniezna.
5. Zapytania i wolne głosy.

-----

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
25 października 2019 roku, o 13.00 w "Sali Kominkowej" Starego Ratusza w Gnieźnie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 6/2019 z dnia 20 września 2019 r.
3. Stan realizacji zadań zleconych w ramach otwartych konkursów ofert:
- organizacja szkolenia dzieci i młodzieży,
- udział w rozgrywkach ligowych.
- organizacja imprez sportowych
4. Podsumowanie akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie miasta Gniezna
5. Zapytania i wolne głosy.


Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM