Dyżury Prezydium Rady Miasta Gniezna w lipcu, od 13.30 do 15.00
w Biurze Rady Miasta przy ul. Pocztowej 11, pokój 123, I piętro.
5.07. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG
12.07. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG
19.07. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG
26.07. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG

Najbliższe posiedzenia komisji:
Komisja Rewizyjna


Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska

Komisja Oświaty

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Promocji, Kultury i Turystyki

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM