Dyżury Radnych Miasta Gniezna w maju 2019 roku
od poniedziałku do piątku, od 14.30 do 15.30, BRM, ul. Chrobrego 41, I piętro
czwartki, od 14.00 do 15.00, BRM, ul. Chrobrego 41, I piętro

6.05 – Tomasz Dzionek

7.05 – Olga Gandurska

8.05 – Sylwia Jabłońska

9.05 – Michał Glejzer – Przewodniczący RMG

10.05 – Angelika Ślachcińska

13.05 – Paweł Kamiński

14.05 – Anna Krzymińska

15.05 – Artur Kuczma

16.05 – Michał Glejzer – Przewodniczący RMG

17.05 – Zdzisław Kujawa

20.05 – Arkadiusz Masłowski

21.05 – Bogusława Młodzikowska

22.05 – Tadeusz Purol

23.05 – Michał Glejzer – Przewodniczący RMG

24.05 – Jan Szarzyński

27.05 – Marcin Jagodziński

28.05 – Andrzej Wdzięczny

29.05 – VIII Absolutoryjna Sesja Rady Miasta Gniezna

29.05 – IX Sesja Rady Miasta Gniezna

30.05 – Michał Glejzer – Przewodniczący RMG

31.05 – Rafael Wojciechowski

 

-----

Najbliższe posiedzenie Rady Miasta Gniezna:
29 maja 2019 roku g. 13:00 - Absolutoryjna Sesja Rady Miasta Gniezna
w „Sali Sesyjnej” Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 41

oraz

29 maja 2019 roku po sesji Absolutoryjnej - IX Sesja Rady Miasta Gniezna
w „Sali Sesyjnej” Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 41

-----

Najbliższe posiedzenia komisji:

Komisja Rewizyjna
6 maja 2019 r. o godz. 15:15
Sala Kominkowa Starego Ratusza,ul. Chrobrego 41

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 2/2019 posiedzenia komisji z dnia 11.02.2019 r.
3. Raport o stanie miasta.
4. Ocena wykonania budżetu miasta za 2018 r.
5. Podsumowanie kontroli kompleksowej Zakładu Zieleni Miejskiej.
6. Zapytania i wolne głosy.

-----

Komisji Skarg Wniosków i Petycji
22 maja 2019 roku, o 13.30
Sala Kominkowa Starego Ratusza,
ul. Chrobrego 41
Sprawa ponownej skargi p. Janiny Ch. na działalność Prezydenta Miasta Gniezna.

-----

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
24 maja 2019 roku, o 12.00

Sala Kominkowa Starego Ratusza,
ul. Chrobrego 41
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na IX sesję RMG.
3. Zakres realizowanych przez miasto Gniezno i planowanych do realizacji projektów
z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
4. Zapytania i wolne głosy.

-----

Komisja Oświaty
22 maja 2019, godz. 14.00 
w „Sali Kominkowej” Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 41

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 4/2019 z  dnia 17 kwietnia 2019 r.
3. Analiza wykonania budżetu w dziale: oświata i wychowanie za rok 2018.
Wykorzystanie subwencji oświatowej w 2018 roku.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na IX sesję Rady Miasta Gniezna.
5. Zapytania i wolne głosy.

-----

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
21 maja 2019, 14.00 
sala kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 4/2019 posiedzenia komisji z dnia 16.04.2019 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Działania jednostek pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie bezdomności.
5. Zapytania i wolne głosy.

-----

Komisja Promocji, Kultury i Turystyki
dnia 20 maja 2019r. o godz. 14.00,
sala kominkowa Starego Ratusza, ul. B. Chrobrego 41
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu Nr 4/2019  z dnia 15 kwietnia 2019 r.
3. Promocja Gniezna poprzez ludzi, którzy stąd pochodzą (Ambasadorzy).
4. Zapytania i wolne głosy.

-----

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
dnia 23 maja 2019r. o godz. 12.00,

sala kominkowa Starego Ratusza, ul. B. Chrobrego 41
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 3/2019 z dnia 22 marca 2019 r.
3. Współpraca na niwie sportowej ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie:
• kontynuacja szkolenia sportowego młodzieży w klasach sportowych,
• wspólny kalendarz imprez sportowych ( w tym szkolnych),
• finansowanie zawodów sportowych na poziomie Miasta Gniezna oraz Powiatu Gnieźnieńskiego.
4. Przygotowanie do akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w tym
„ Sportowe Wakacje”
5. Zapytania i wolne głosy.


Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM