Herb

Herb Miasta Gniezna [200x293]Herb miasta stanowi jego dobro osobiste i pozostaje pod ochroną prawną. Przedstawia orła białego na czerwonym tle ozdobionego złotą koroną, co jest nawiązaniem do legendy związanej z założeniem miasta w miejscu orlego gniazda oraz tradycji Gniezna - miejsca koronacji pierwszych pięciu królów Polski. Herb ma długą tradycję sięgającą jeszcze czasów pierwszych Piastów i początków Państwa Polskiego. Jego użycie reguluje Uchwała nr XXXIV/325/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad i warunków używania herbu Miasta Gniezna. W celu wykorzystania herbu Miasta Gniezna należy zwrócić się o pozwolenie do Prezydenta Miasta Gniezna.


Logo

Logo Miasta Gniezna [200x190]Obecne Logo Miasta Gniezna zostało wybrane 28 marca 2007 roku, spośród 280 projektów nadesłanych na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Gniezna. Jego autorem jest Łukasz Kitka z Wrocławia. Logo przedstawia zarys katedry, umieszczonej na tle otwartych Drzwi Gnieźnieńskich. Całość opatrzona była napisem „Gniezno Miasto Otwarte”.
W 2015 roku, z inicjatywy prezydenta Tomasza Budasza, korzystając z możliwości wynikających z umowy z autorem znaku, Urząd Miejski dokonał zmiany występującego w logo hasła na, podkreślające historyczną stołeczność miasta: „Gniezno Pierwsza Stolica Polski”. Zasady użycia Logo reguluje identyfikacja wizualna, a w celu jego wykorzystania należy zwrócić się o pozwolenie do Prezydenta Miasta Gniezna.

System identyfikacji wizualnej Miasta Gniezna

Zgoda na użycie Logo / Herbu Miasta Gniezna

 

Hejnał

Muzyczna wizytówka miasta powstała w 1997 roku, a skomponowano ją z okazji Tysiąclecia Śmierci Św. Wojciecha. W konkursie na najlepszą kompozycje hejnału wygrał Grzegorz Bogdański. 8-taktowy utwór jego autorstwa, napisany jest w tonacji Es-dur. Usłyszeć można go codziennie o godzinie 12.00 na antenie Radia Gniezno. Towarzyszy on także ważnym wydarzeniom z życia miasta.

Posłuchaj gnieźnieńskiego hejnału

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM