Jeśli chcesz rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą, dokonać zmian, zawiesić, wznowić lub wykreślić działalność gospodarczą, złóż wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 
Informację na temat rejestracji firmy oraz zmian w CEIDG uzyskasz pod numerami telefonu: 801 055 088 lub 22 765 67 32.
Niezależnie od rodzaju działalności, do twojej dyspozycji jest również Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, w którym możesz uzyskać informacje na temat zakładania firmy https://www.biznes.gov.pl/pl/centrum-pomocy oraz https://prod.ceidg.gov.pl/

Wybierz sposób, w jaki złożysz wniosek – masz 5 możliwości

1. Złóż wniosek online bez wychodzenia z domu
Najwygodniej jest złożyć wniosek online. W tym celu zarejestruj się na stronie internetowej CEIDG, wypełnij formularz i podpisz go elektronicznie za pomocą bankowości internetowej, Profilem Zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem elektronicznym.
Wniosek CEIDG-1 możesz wypełnić samodzielnie uzupełniając pola formularza albo korzystając z pomocy tzw. kreatora. W tym przypadku, przewodnik „krok po kroku" i pytania pomocnicze ułatwią ci uzupełnianie kolejnych rubryk. Wniosek online możesz złożyć także poprzez bankowość internetową wybranych banków.
Złóż wniosek przez stronę CEIDG lub Złóż wniosek przez stronę banku.

2. Wypełnij wniosek online i złóż w urzędzie
Możesz także wypełnić wniosek online i podpisać go osobiście w urzędzie. Elektroniczny formularz wniosku znajdziesz na stronie CEIDG. Żeby wypełnić wniosek nie musisz dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG – możesz to zrobić anonimowo.
Po wypełnieniu wniosku na stronie CEIDG nie musisz go drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem udaj się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, poda ci do podpisania i potwierdzi w systemie. Pamiętaj, że wskazana we wniosku data rozpoczęcia działalności nie może być wcześniejsza niż dzień, w którym podpiszesz wniosek w urzędzie.

3. Złóż wniosek przez telefon
Jeśli chcesz zarejestrować firmę lub zmienić zapisy w CEIDG, możesz to zrobić również przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i poprosi cię, abyś go podpisał.

4. Złóż wniosek osobiście
Możesz także złożyć wniosek w formie papierowej w dowolnym urzędzie gminy, gdzie na miejscu otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu. Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. Przy składaniu wniosku w urzędzie nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wniosek o wpis do CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.

5. Wyślij wniosek listem poleconym
Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Co dalej z wnioskiem?

- Jeżeli złożony przez ciebie wniosek online jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG poinformuje cię o niepoprawności tego wniosku.
- Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie gminy jest niepoprawny, urząd wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni roboczych.
- Jeżeli wniosek jest poprawny - zostaniesz wpisany do CEIDG lub zmiany podane zostaną zarejestrowane.
- Wpis w CEIDG z danymi twojej firmy pojawi się z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku.
- Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG!
- Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest BEZPŁATNE! Ostrożnie podchodź do pojawiających się ofert płatnego wpisu – są to oferty komercyjne.
- CEIDG w ramach idei "jednego okienka" prześle twoje dane do urzędu skarbowego, który nada twojej formie NIP oraz poinformuje GUS, ZUS (lub KRUS) o wpisie twojej firmy do CEIDG i o nadanym numerze NIP.
- Aby pobrać zaświadczenie o wpisie odszukaj swój wpis w bazie przedsiębiorców i wybierz opcję Drukuj / Pobierz PDF
- Poprawny wniosek zostanie zarejestrowany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.
- Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis.
- Dane dotyczące Twojej firmy będą dostępne w bazie przedsiębiorców na stronie internetowej CEIDG. Dzięki temu w każdej chwili będziesz miał do nich wygodny dostęp oraz będziesz mógł je modyfikować. Każdy zainteresowany (np. klient czy urząd) znajdzie tam twój wpis, dzięki czemu nie będziesz potrzebował zaświadczenia potwierdzającego, że twoja firma znajduje się w rejestrze.

Kto prowadzi rejestr CEIDG i gdzie uzyskać informacje na temat rejestracji firmy.

Rejestr CEIDG prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki. Informację na temat rejestracji firmy uzyskasz pod numerami telefonu: 801 055 088 lub 22 765 67 32.

Niezależnie od rodzaju działalności, do twojej dyspozycji jest również Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, w którym możesz uzyskać informacje na temat zakładania firmy: https://www.biznes.gov.pl/pl/centrum-pomocy oraz https://prod.ceidg.gov.pl/

Informacje na temat profilu zaufanego.

Co to jest profil zaufany? Do czego służy? Jak uzyskać profil zaufany?

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM