Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.

 • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).

 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego we właściwej gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.

  Do załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie można skorzystać z pełnomocnika. Aby to zrobić, należy wypełnić i podpisać pełnomocnictwo. Wzór dokumentu można pobrać tutaj:
  Pełnomocnictwo (.doc)

 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego

Infografika przedstawiająca proces zakładania firmy

Przejdź do rejestracji konta w celu zalogowania i złożenia wniosku 

Przejdź do przygotowania wniosku on-line bez logowania

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. W przypadku wniosku o zmianę, zawieszenie lub wznowienie, niezbędny jest nr NIP.

W celu rejestracji konta można skorzystać z podpisu elektronicznego [do kontaktów z administracją i zastosowań biznesowych] z certyfikatem kwalifikowanym (należy skorzystać z usług jednego z podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne) lub nieodpłatnego profilu zaufanego [tylko do kontaktów z administracją] na platformie ePUAP (należy założyć konto na epuap.gov.pl, a następnie złożyć wniosek o założenie profilu zaufanego i potwierdzić go w ciągu 14 dni w jednym z punktów potwierdzających profil zaufany).

Gdzie mogę kupić bezpieczny podpis elektroniczny i ile będzie to kosztowało?

Bezpieczny podpis elektroniczny można kupić obecnie w jednej z firm świadczących usługi w tym zakresie (kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego), wpisanych do rejestru Ministerstwa Rozwoju. Są to: 

 • Krajowa Izba Rozliczeniowa (Szafir), 
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (Sigillum),
 • Unizeto Technologies (CERTUM),
 • Enigma S.O.I. (PEM-HEART), 
 • EuroCert
Co to jest profil zaufany? Do czego służy? Jak uzyskać profil zaufany?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną, bez konieczności osobistego udania się do urzędu.
 
Aby uzyskać profil zaufany należy:

I sposób – dla wszystkich obywateli:
1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2.    wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.    udać się w ciągu 14 dni do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości. 

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2.    wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.    potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Źródło: www.ceidg.gov.pl

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM