logo_z_kssse_pl_3png [2155x1136]

Na terenie miasta Gniezna funkcjonuje Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która jest jedną z czternastu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Została utworzona na mocy rozporządzenia Rady  Ministrów we wrześniu 1997 roku, w celu wspierania rozwoju gospodarczego północno-zachodniej Polski, w szczególności województwa lubuskiego. Obecnie tereny strefy obejmują kilkadziesiąt lokalizacji o łącznej powierzchni ponad 1800 ha na terenach województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wschodniej części województwa wielkopolskiego, w tym miasto Poznań.

W ramach strefy oferowane są  tereny w pełni przygotowane do rozpoczęcia inwestycji. Inwestor może liczyć na ulgi i preferencje podatkowe zagwarantowane prawnie przez polski rząd i parlament. Zwolnienia podatkowe w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej są największą dostępną ulgą finansową obowiązującą obecnie w Polsce. Inwestora wspiera rząd RP i samorządy lokalne, będący głównymi akcjonariuszami Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Dzięki temu inwestycje realizowane są w komfortowych dla inwestora warunkach, a sprawność działania spółki zarządzającej Strefą znacznie ułatwia firmom rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy.

W chwili obecnej, na terenie Miasta Gniezna powierzchnia ogółem terenów inwestycyjnych objętych statusem strefy ekonomicznej wynosi 30,75.37 ha z czego:

- w rejonie ul. H.Cegielskiego: 28,55.02 ha
- w rejonie ul. Pomowskiej: 2,20.35 ha.

Regulują to następujące dokumenty:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, tereny inwestycyjne w tzw. Podstrefie Gniezno zdefiniowane jako Kompleks 1 (w rejonie ul. Pomowskiej o pow. 2,20.35 ha) i Kompleks 2 (w rejonie ulic Kolejowej i Cegielskiego o pow. 9,61.81 ha).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. poz. 168 z dnia 27.01.2017) w Mieście Gnieźnie strefą zostały objęte nowe tereny przy ul. H.Cegielskiego o łącznej powierzchni 18,93.21 ha (7 działek).

Działki objęte statusem strefy ekonomicznej w Gnieźnie oferowane do sprzedaży:

Kompleks nr 3, pow. 7,12.33 ha
Arkusz 69 działka: 10 powierzchnia 1,06.39 ha
Arkusz 70 działka 3/4 powierzchnia: 1,44.64 ha
Arkusz 70 działka: 3/5 powierzchnia 4,61.30 ha
KW: PO1G/00031848/7

Kompleks nr 4, pow. 6,20.16 ha
Arkusz 70 działka 3/8 powierzchnia 6,20.16
KW: PO1G/00031848/7

Kompleks nr 5 pow. 3,45.83 ha
Arkusz 70 działka 3/11 powierzchnia 1,00.00 ha
Arkusz 70 działka 3/12 powierzchnia 2,45.83 ha
KW: PO1G/00031848/7

Kompleks nr 6, pow. 1,63.99 ha
Arkusz 71 działka 4/23 powierzchnia 1,63.99 ha
KW: PO1G/00031848/7

Dla ww. działek obowiązują zapisy „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych przy ul. Kolejowej w Gnieźnie” Uchwała nr XXXV/358/2002 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 kwietnia 2002r.

Przeznaczenie w m.p.z.p:
- tereny zabudowy przemysłowej – symbol planu P,
- tereny zabudowy przemysłowo – usługowej – symbol planu „PU”,
- w części pod tereny zieleni – symbol planu „Z”.

Warunki inwestowania na terenie K-SSSE: uzyskanie od K-SSSE S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Mały przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 45% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub  45% dwuletnich kosztów pracy.

Średni przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 35% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 35% dwuletnich kosztów pracy.

Duży przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać natomiast ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 25% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 25% dwuletnich kosztów pracy.

Pobierz: 

  Prezentacja: Specjalna Strefa Ekonomiczna w Gnieźnie

  Przewodnik inwestora

Źródło: www.kssse.pl

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM