Inwestorzy zgłaszający się do Wydziału Rozwoju Miasta i Gospodarki Urzędu Miejskiego w Gnieźnie otrzymają  kompleksową informację o mieście, danych planistycznych, bazie terenów inwestycyjnych typu „greenfield” oraz wolnych lokalach użytkowych znajdujących się w zasobach miasta, ich obecnym stanie i możliwościach wykorzystania, jak również o innych prywatnych wolnych terenach i obiektach przeznaczonych pod inwestycje w  mieście Gnieźnie.
Ponadto Wydział oferuje pomoc i doradztwo w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń i dokumentów inwestycyjnych, a także przekazuje  informacje o  aktualnie dostępnych finansowych instrumentach  wsparcia  zewnętrznego (unijnego) na potrzeby inwestycji.

Do zadań Wydziału Rozwoju Miasta i Gospodarki należy m.in.:

 • promowanie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta, w tym nadzór nad działalnością Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 • współpraca z gminami ościennymi oraz powiatem w zakresie wspólnej promocji terenów inwestycyjnych,
 • wynajem lokali użytkowych będących w zasobach miejskich, prowadzenie obsługi wynajmujących (umowy, aneksy, waloryzacje),
 • prowadzenie rejestru i wykazu (wraz z wizualizacją przestrzenną) wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu na terenie Miasta, w tym lokali użytkowych będących w zasobach miejskich, utrzymywanie kontaktu z osobami mającymi lokale do wynajmu,
 • pozyskiwanie informacji o lokalach użytkowych do wynajęcia przez osoby prywatne,
 • promocja prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta z wykorzystaniem mienia komunalnego oraz własności prywatnej,
 • nadzór nad działalnością targowisk na terenie Miasta, w tym przestrzeganiem obowiązujących zasad i regulaminów,
 • przygotowywanie i monitorowanie polityki Miasta w zakresie handlu i wspierania prowadzenia działalności na terenie Miasta,
 • koordynowanie współpracy z miastami partnerskimi,
 • monitorowanie zainteresowania inwestorów podjęciem działalności gospodarczej na terenie Miasta, poszukiwanie inwestorów, przygotowywanie spotkań z potencjalnymi inwestorami, bezpośrednia, indywidualna obsługa i opieka nad inwestorem, wraz z pomocą w załatwieniu spraw formalno–prawnych związanych z inwestowaniem na terenie miasta,
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z podmiotami prowadzącymi działalność na terenie Miasta, w tym koordynowanie i organizowanie spotkań Rady Gospodarczej funkcjonującej przy Prezydencie Miasta,
 • przygotowanie i monitoring działań wzajemnej promocji: podmiotów działających na terenie Miasta przez miasto oraz Miasta przez podmioty działające na terenie Miasta (Made in Gniezno),
 • koordynowanie organizacji eventów gospodarczych (jarmarki, wystawy, prezentacje) na terenie Miasta,
 • udział i koordynowanie przygotowywania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju Miasta,
 • organizowanie spotkań Prezydenta z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Miasta.


Miasto Gniezno, we współpracy z dostawcami infrastruktury, zapewnia inwestorowi wsparcie w procesie uzyskania  dostaw wody, gazu i prądu, współpracując w tym zakresie z:


beznazwy1jpg [300x268]Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Gnieźnie, które zapewni każdemu inwestorowi pomoc, wsparcie techniczne, opiekę w rozwiązywaniu jego indywidualnych problemów i spełnieniu wymagań dla stosowanych technologii, przy zapewnieniu szybkiej ścieżki proceduralnej. PWiK przy pomocy Miasta zapewni równoległe doprowadzenie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej dla każdej nowo powstałej inwestycji.

enea_0jpg [300x126]ENEA S.A  zapewni każdemu inwestorowi pomoc, wsparcie i opiekę w zakresie sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby uruchomienia przez niego przedsięwzięć.

pgnigpng [300x210]Wielkopolskim Oddziałem Obrotu Gazem z siedzibą w Gnieźnie,  Polskiego Górnictwa Naftowego i  Gazownictwa SA w Warszawie, który zapewni każdemu inwestorowi pomoc, wsparcie techniczne, opiekę w rozwiązywaniu jego indywidualnych problemów i spełnieniu wymagań dla stosownych technologii, przy zastosowaniu szybkiej ścieżki proceduralnej.

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie potencjalnych inwestorów zainteresowanych lokowaniem inwestycji w Gnieźnie odbywa się poprzez wypełnienie „Formularza zapytania o lokalizację inwestycji” (w załączeniu).
Formularz wypełnia pracownik Wydziału, na podstawie wywiadu z inwestorem lub potencjalny inwestor. Na podstawie prawidłowego wypełnionego Formularza, Biuro przedstawi ofertę inwestycją oraz wspomoże działania inwestycyjne.

BAZA PRYWATNYCH OFERT INWESTYCYJNYCH

Istnieje możliwość, zamieszczenia prywatnych OFERT INWESTYCYJNYCH znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Gniezna, w serwisie internetowym gniezno.eu.

Oferty mogą dotyczyć zarówno nieruchomości gruntowych, jak i obiektów użytkowych. Usługa dostępna jest dla osób fizycznych i prawnych, a także innych jednostek organizacyjnych. W celu zamieszczania oferty prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego Oferty Inwestycyjnej. Dokumenty dostępne są poniżej.

KONTAKT:
Urząd  Miejski w Gnieźnie
Wydział Rozwoju Miasta i Gospodarki
ul. Lecha 6
62 200 Gniezno

Tel. +48 61 426 04 21
Tel. +48 61 426 04 47
Tel. +48 61 426 04 20
 
Dyrektor Wydziału:
Juliusz Trojanowski

e-mail do kontaktu: juliusz.trojanowski@gniezno.eu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

  Regulamin zamieszczania ofert inwestycyjnych

  Formularz zgłoszeniowy oferty inwestycyjnej – teren niezabudowany

  Formularz zgłoszeniowy oferty inwestycyjnej – teren zabudowany

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM