Zakład Zieleni Miejskiej
ul. Sobieskiego 16, 62-200 Gniezno

dane do kontaktu:
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel. 61 426 04 26

NIP: 7842496933
REGON: 363439520
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

 Kierownik Zakładu:
Małgorzata Kania, e-mail: malgorzata.kania@gniezno.eu

 Przedmiotem działalności Zakładu Zieleni Miejskiej w Gnieźnie jest:

 • utrzymywanie parków, skwerów i urządzonej zieleni miejskiej wraz z istniejącą infrastrukturą i małą architekturą
 • utrzymywanie zieleni w pasach drogowych ulic wraz z istniejącymi elementami małej architektury;
 • utrzymanie nieurządzonych terenów zieleni;
 • utrzymanie i konserwacja miejskich placów zabaw;
 • projektowanie i planowanie nowych terenów zieleni miejskiej;
 • prowadzenie ewidencji terenów zieleni miejskiej;
 • realizowanie programów edukacyjnych w zakresie ekologii, ochrony przyrody i kształtowania krajobrazu oraz współpraca z placówkami edukacyjnymi i wydziałem właściwym do spraw ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie;
 • prowadzenie Palmiarni;
 • koordynacja prac i nadzór na osobami pracującymi przy utrzymaniu zieleni miejskiej;
 • obsadzanie kwietników sezonowych, wież kwiatowych i donic zawieszonych na słupach lamp;
 • koszenie, zgrabianie trawy i liści, nawożenie, nawadnianie trawników;
 • pielęgnacja drzewostanu na terenach miejskich;
 • zarządzanie urządzeniami wodnymi, urządzeniami melioracyjnymi, stawami, oczkami wodnymi i jeziorami będącymi własnością Miasta Gniezna; realizowanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Gniezna.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM