W najnowszej historii Gniezna, przy okazji szczególnych rocznic lub dla uhonorowania zasług bądź osiągnięć zasłużonych dla miasta postaci, Prezydenci Gniezna przyznawali pamiątkowe medale. Do tej pory, funkcjonowały trzy takie medale: Medal Milenium Śmierci Św. Wojciecha, Medal Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego oraz Medal Koronacyjny.


Medal Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego

Autor Medalu Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego Roman Kosmala do opracowania projektu wykorzystał iluminację z rękopisu zwanego Kodeksem Ottoriańskim lub Kodeksem Ottona III z około 1000 roku. Dwustronicowa scena iluminacji przedstawia hołd czterech nacji: Roma (Włochy), Germania (Niemcy), Galia (Francja) i Sklavinia (Polska). Hołd składany jest cesarzowi Ottonowi III. Autor medalu opracował kompozycję  z iluminacji w sposób dowolny.

medalmilenijnyaw [160x159]   medalmilenijnyrew [156x160]

Na medalu autentyczne jest popiersie cesarza Ottona III natomiast postać władcy polskiego Bolesława Chrobrego, który w ręce trzyma włócznię św. Maurycego jest kompozycją dowolną. Oryginał faksymile Kodeksu Ottoriańskiego znajduje się w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. ruga strona medalu przedstawia portal katedry gnieźnieńskiej, w którym osadzone są „Drzwi Gnieźnieńskie z XII wieku przedstawiające żywot i śmierć św. Wojciecha, w których wkomponowany jest herb Gniezna, a wokół medalu napis o treści: „Pierwsza Stolica Polski - Miasto Świętego Wojciecha - Gniezno”.

Autor medalu Roman Kosmala, to artysta rzeźbiarz z Poznania posiadający duży dorobek artystyczny; szczególnie jeśli chodzi rzeźby w kamieniu i metalu. Jego prace wystawiane były nie tylko w Polsce ale i w Holandii, na Węgrzech czy w Centro Dantesco w Rawennie. Dla Gniezna wykonał dwa medale: z okazji Milenium Śmierci Świętego Wojciecha 997-1997 oraz medal upamiętniający Milenium Zjazdu - Synodu Gnieźnieńskiego 1000 - 2000.

Pierwsze medale otrzymali Prezydenci i Premierzy państw uczestniczących w Zjeździe Gnieźnieńskim w 2000 roku, w tym Kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Przyznawanie Medalu Milenijnego zakończono w marcu 2015 roku.

 
Medal Koronacyjny

Medal przedstawia na awersie zarys Grodu Piastowskiego z X wieku oraz w jego centralnym miejscu włócznię Św. Maurycego z napisem Gniezno – Pierwszą Stolicą Polski. Na rewersie znajdują się wizerunki pięciu królów koronowanych w gnieźnieńskiej katedrze. Przedstawiani są odpowiednio wg daty koronacji:
1025-1025: Bolesław I Chrobry
1025-1031: Mieszko II
1076-1079: Bolesław II Śmiały
1295-1296: Przemysł II
1300-1305: Wacław II

medalkoronacyjnyaw [155x160]medalkoronacyjnyrew [155x160]


Pamiątkowy Medal Koronacyjny wykonany został w 2005 roku z okazji 980. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski. Ma kształt koła o średnicy 69 mm, osadzony w  drewnianym etui. Wykonany jest z brązu w ilości 400 sztuk. Medal okolicznościowy został wykonany na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie i wybity  przez firmę METALOPLAST z siedzibą w Bytomiu. Projekt Medalu wykonał artysta – plastyk Włodzimierz Snopkiewicz.

Medal jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania, może być nadawany polskim i zagranicznym osobom fizycznym, instytucjom bądź stowarzyszeniom. Wnioski o nadanie Medalu można składać do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Dokument ten powinien zawierać podstawowe dane i charakterystykę kandydata, względnie instytucji oraz omówienie ich działalności  i osiągnięć, będących przedmiotem wniosku. O przyznaniu Medalu decyduje Prezydent Miasta Gniezna.

Wniosek o przynanie Medalu Koronacyjnego

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM