Wspólne działania dla czystszego powietrza

 (link otworzy duże zdjęcie)

System monitorujący jakość powietrza na terenie Gniezna za pomocą sieci czujników we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, a także nowe metody kontroli nielegalnego spalania odpadów, które zacznie stosować Straż Miejska to kolejne działania podejmowane przez Urząd Miejski w celu poprawy jakości powietrza. Wszystko po to, by jak najskuteczniej walczyć z niską emisją, a także informować mieszkańców o możliwych zagrożeniach.

System monitorowania zbada powietrze
Walka z wszechobecnym zanieczyszczeniem powietrza wymaga informacji nie tylko na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza, ale także podawania wyników jego badania w czasie rzeczywistym oraz otrzymywania informacji z wielu punktów pomiarów jednocześnie. Dlatego też z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, zespół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, którego koordynatorem został dr Sławomir Binkowski, stworzył urządzenie pomiarowe Airbox, które bada najistotniejsze parametry jakości powietrza – poziom stężenia pyłów PM 10 oraz PM 2,5. Autorem rozwiązania jest student PWSZ w Gnieźnie Bartosz Kołodziej. Urządzenie to może być wykorzystane zarówno stacjonarnie, jak i w sposób mobilny. Zostało ono przetestowane pod kątem prawidłowości wskazań w warunkach laboratoryjnych. Ustalono, że projekt będzie miał charakter pilotażowy i na terenie Gniezna zlokalizowanych zostanie pięć urządzeń stacjonarnych. Lokalizacja wszystkich urządzeń będzie widoczna w aplikacji internetowej. Wstępnie przyjęte lokalizacje to:
•    Budynek Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha
•    Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Czarnieckiego,
•    Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Grunwaldzka,
•    PWSZ, ul. Wyszyńskiego,
•    PWSZ, ul. Słowackiego.

Jeśli system się sprawdzi, Miasto Gniezno rozważy jego rozbudowę do 10 punktów pomiarowych. - Stałe monitorowanie jakości powietrza wspomaga procesy decyzyjne w sprawie jego poprawy oraz buduje świadomość w społeczeństwie. W szczególności pozwoli skonstruować mapę zanieczyszczeń, wskaże obszary na których należy skupić się w sposób szczególny, gdzie należy podjąć możliwie jak najpilniejsze działania zaradcze. Bieżące informowanie mieszkańców Gniezna o zanieczyszczeniu powietrza pozwoli np. zaniechać aktywności fizycznej na „świeżym powietrzu” w przypadku znacznych przekroczeń, które są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych z problemami krążeniowymi, dla kobiet w ciąży i dla dzieci. W przypadku wystąpienia przekroczeń dla pyłu PM10 oraz pyłu PM2.5 niewskazane jest także uprawianie sportów wymagających intensywnego wysiłku, a tym samym bardziej intensywnej wymiany powietrza – mówi Jarosław Grobelny, zastępca prezydenta Gniezna.

Wraz z urządzeniem Airbox zostanie stworzona aplikacja internetowa z aktualnymi i historycznymi wynikami pomiarów. Każdy mieszkaniec Gniezna na stronie www.gniezno.eu będzie mógł sprawdzić jakość powietrza w swoim najbliższym otoczeniu w czasie rzeczywistym. Miasto Gniezno dofinansowało nowatorski projekt PWSZ dotacją w wysokości 10 tys. zł.

Strażnicy Miejscy sprawdzają, co spalają mieszkańcy
Na mocy upoważnienia wydanego przez prezydenta Gniezna Tomasza Budasza, Straż Miejska ma możliwość wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Takie działania podejmowane są przez gnieźnieńskich funkcjonariuszy regularnie. To m.in. kontrole deklaracji śmieciowych, ale także, od ubiegłego roku, tzw. kontrole spalania. W 2017 roku, w okresie od stycznia do października, gnieźnieńska Straż Miejska dokonała 302 kontrole pod kątem spalania odpadów, z czego aż 46 zakończyło się nałożeniem mandatów.

W tym sezonie grzewczym Straż Miejska została dodatkowo wyposażona w specjalny sprzęt, a przede wszystkim przeszła specjalistyczne szkolenie. 4 funkcjonariuszy otrzymało certyfikaty do pobierania próbek paleniskowych, a Miasto Gniezno podpisało umowę z certyfikowanym laboratorium na badanie próbek paleniskowych. Funkcjonariusz dokonujący takiej kontroli ma do dyspozycji specjalny pojemnik, do którego trafi popiół, który później zostanie poddany specjalistycznej ekspertyzie. Jak podkreśla komendant Straży Miejskiej w Gnieźnie Tomasz Francuszkiewicz, kontrole strażników będą następowały tam, gdzie istnieje uzasadnione podejrzenie spalania odpadów niedozwolonych, czyli takich jakie nie powinny trafiać do pieców w domach, firmach i instytucjach. – Będziemy bezwzględni wobec osób spalających śmieci w domach, wyciągając konsekwencje karne. Władze Miasta Gniezna apelują także do mieszkańców o informowanie o podejrzeniach nielegalnego spalania odpadów pod numerami telefonów: 61424 10 50 lub 604 512 000.


Opublikowano: 14 listopada 2017 14:37

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 374

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM