Porozmawiajmy o niskiej emisji

Od niskiej emisji do wysokiej świadomości (link otworzy duże zdjęcie)

Prezydent Miasta Gniezna zaprasza na konferencję podsumowującą kampanię edukacyjno – informacyjną „Od niskiej emisji do wysokiej świadomości”. Konferencja odbędzie się 15 listopada 2017 roku o 9.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie przy ul. Łubieńskiego 11. Program konferencji poniżej.

Ponadto zapraszamy mieszkańców Gniezna na spotkania poświęcone tematyce niskiej emisji, które odbędą się: 15.11.2017 o 15.30 w Instytucie Kultury Europejskiej podczas zajęć Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 17.11.2017 o 16.00 dla mieszkańców osiedla Pustachowa - Kokoszki w kaplicy przy ul. Granicznej 19.

Program konferencji:
„Od niskiej emisji do wysokiej świadomości”
15 listopada 2017 roku, Gniezno

9:30 – 9:45 Otwarcie konferencji, powitanie uczestników: Tomasz Budasz – Prezydent Miasta Gniezna

9:45 – 11:45 Blok I        
Podsumowanie kampanii edukacyjno - informacyjnej: Anna Tritt – Doradztwo Ekologiczne LADY BIRD, Grażyna Bernaciak – Polski Klub Ekologiczny Oddział Gniezno
Wręczenie nagród dla uczestników Olimpiady: Tomasz Budasz – Prezydent Miasta Gniezna
Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w walce z niską emisją: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Pilotażowy system monitorowania jakości powietrza w Gnieźnie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

11:45 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 14:30 Blok II    
Plany rozwojowe Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie
Gaz jako szansa na czystsze powietrze: PGNiG Obrót Detaliczny Region Wielkopolski
Działalność Straży Miejskiej w Gnieźnie a ochrona środowiska: Komendant Straży Miejskiej w Gnieźnie
14:10 – 14:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

W trakcie konferencji Doradcy energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu będą udzielali indywidualnych konsultacji w zakresie możliwości dofinansowania przedsięwzięć dotyczących ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej oraz w zakresie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE.

Opublikowano: 13 listopada 2017 14:40

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 168

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM