Nowy budynek od Gnieźnieńskiej Spółdzielni

Nowy budynek od Gnieźnieńskiej Spółdzielni (link otworzy duże zdjęcie)

8 mieszkań w standardzie socjalnym mieści się w budynku, który Miasto Gniezno przejęło od Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przy ul. Lednickiej 7 zamieszkają osoby bądź rodziny z wyrokami eksmisyjnymi.

Budynek przy ul. Lednickiej został wyremontowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Powstało w nim 8 mieszkań w standardzie socjalnym o powierzchni od 12 do 32 kw. Wszystkie lokalne zostały generalnie wyremontowane: kompleksowo naprawiono instalację elektryczną, zainstalowano elektryczne panele grzewcze, wymieniono stolarkę drzwiową, a także wygrodzono nieruchomość. Mieszkania są wyposażone w aneksy kuchenne, mają wspólne pomieszczenia sanitarne i wspólny korytarz.

W mieszkaniach socjalnych przy ul. Lednickiej zamieszkają osoby bądź rodziny z wyrokami eksmisyjnymi, które są mieszkańcami zasobu komunalnego, bądź do tej pory wynajmowały mieszkania w zasobie prywatnym bądź spółdzielczym, były zadłużone i mają wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego. Na gminie ciąży obowiązek zapewnienia takiego lokalu zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów. Taki lokal socjalny powinien nadawać się do zamieszkania od razu, ale może być mieszkaniem o obniżonym standardzie. Powierzchnia pokoi przypadająca na członka rodziny to minimum 5 m kw., a przy jednej osobie - 10 m kw. Lokal musi mieć WC, dostęp do wody, ogrzewanie.

Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie praw lokatorów, jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy. W tym roku Miasto Gniezno dokonało wypłat odszkodowań za niewskazanie lokalu socjalnego na kwotę około 160 tys. zł.

Opublikowano: 10 października 2017 12:25

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 236

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM