Komunikat Starosty Gnieźnieńskiego dla właścicieli lasów prywatnych

Komunikat Starosty Gnieźnieńskiego dla właścicieli lasów prywatnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego, uszkodzonych podczas nawałnicy Starosta Gnieźnieński informuje właścicieli lasów prywatnych, że decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 217/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. zostaną uruchomione środki finansowe z funduszu leśnego na likwidację skutków żywiołów w lasach spowodowanych przez silne wiatry, które miały miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r.
Środki te będą wypłacane przez Starostę właścicielom, którzy zadeklarują uporządkowanie drzewostanów, w celu ukształtowania bezpieczeństwa publicznego terenu. W związku
z tym, że przed uruchomieniem środków niezbędne są oględziny terenu oraz decyzja wydana przez Starostę Gnieźnieńskiego dotycząca zrębu z przyczyn sanitarnych, właściciele lasów proszeni są, aby przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, niezwłocznie dokonać zgłoszenia w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, tel. 61 424 07 34.
Zgłoszenie (wniosek) winno zawierać lokalizację lasu tj. miejscowość, nr ewidencyjny działki, imię i nazwisko właściciela działki, szacunkową powierzchnię zniszczeń oraz w miarę możliwości dokumentację fotograficzną.

Opublikowano: 07 września 2017 12:02

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 151

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM