Od niskiej emisji do wysokiej świadomości

 (link otworzy duże zdjęcie)

Miasto Gniezno od września do listopada 2017r. prowadzi kampanię edukacyjno-informacyjną pn.: „Od niskiej emisji do wysokiej świadomości”.

W ramach tej kampanii Prezydent Miasta Gniezna zaprasza mieszkańców Gniezna do udziału w konferencji w dniu 19 września 2017r. w godzinach 9:30 – 14:30 w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Łubieńskiego 11 w Gnieźnie. Podczas konferencji omówione zostaną szeroko m.in. tematy związane z wpływem niskiej emisji na zdrowie człowieka, stanem jakości powietrza na terenie Gniezna, założeniami do uchwały antysmogowej, poprawą efektywności energetycznej na rzecz walki z niską emisją.

W trakcie konferencji, doradcy energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu będą udzielali indywidualnych konsultacji w zakresie możliwości dofinansowania przedsięwzięć dotyczących ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej oraz w zakresie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE.

 

Program konferencji:

9:30 – 9:45 Otwarcie konferencji, powitanie uczestników

9:45 – 11:45 Blok I

„Niska emisja” – co to takiego
prof. dr hab. Inż. Antoni Zajdel – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Wpływ niskiej emisji na zdrowie człowieka
prof. dr hab. Jerzy Siepak – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
Grażyna Bernaciak – Zastępca dyrektora PSSE w Gnieźnie 

Jakość powietrza w Gnieźnie
Danuta Krysiak - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Uchwała antysmogowa – co może nas czekać w zakresie spalania paliw stałych
Marzena Andrzejewska-Wierzbicka - Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

11:45 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 14:10 Blok II

Działania miasta Gniezna na rzecz walki z niską emisją
Jarosław Grobelny – Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna 

Ciepło systemowe jako alternatywa dla niskiej emisji
Monika Kowalczyk - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gnieźnie

Poprawa efektywności energetycznej na rzecz walki z niską emisją
Kinga Świtalska - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Rola edukacji ekologicznej w podnoszeniu świadomości mieszkańców, omówienie kampanii
Anna Tritt – Doradztwo Ekologiczne LADY BIRD

Komercyjne środki na inwestycje związane z ograniczeniem niskiej emisji
Magdalena Machowiak – Dyrektor Oddziału Banku Ochrony Środowiska w Gnieźnie
Angelika Ślachcińska - Bank Spółdzielczy w Gnieźnie

14:10 – 14:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

W trakcie konferencji Doradcy energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu będą udzielali indywidualnych konsultacji w zakresie możliwości dofinansowania przedsięwzięć dotyczących ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej oraz w zakresie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE.

beznazwy4.jpg

Konferencja jest elementem kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz likwidacji niskiej emisji pn. „Od niskiej emisji do wysokiej
świadomości”, dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. http://www.wfosgw.poznan.pl/

Opublikowano: 15 września 2017 08:25

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 481

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM